IV. Вивчення нового матеріалуТема.Закріплення навиків вимови слів з апострофом. Робота над прислів’ями. Читання текстів. Мета:закріплювати навички вимови і читання слів з апострофом; удосконалювати вміння виконувати звуко-буквений аналіз; розвивати пізнавальну активність, мовлення шко­лярів; виховувати любов до птахів, бажання їм допомагати. Обладнання:предметні малюнки з серії «Птахи»; кросворд; складова таблиця; фішки для звукових моделей.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Повторення вивченого матеріалу

Фронтальне опитування

Гра «Назви звук»

Учитель демонструє букву, учні називають звук, який вона по­значає на письмі.

Гра «Покажи букву»

• Що не позначає звука;

• що завжди позначає м’який приголосний;

• що позначають два звуки;

• що завжди позначають два звуки.

Гра «Впіймай слово»

— Коли букви я, ю, є позначають два звуки?

Цвях, прислів’я, юшка, зв’язала, людина, поїзд, морквяний, подвір’я, свято, єнот, солов’ї, синє, ялинка.

 2 Читання складової таблиці

Читання та порівняння вимови слів з апострофом і без нього

Ряд — бур’ян

буря — пір’я

буряк — подвір’я

духмяний — м’ята

Повторення веснянки, вивченої на уроці читання

III. Мотивація навчальної діяльності

— Відгадайте загадку.

Серед усіх птахів землі Нас легко упізнати, Сіренькі, правда, ми й малі, Ідеш — не помічаєш. А спів почуєш у гаї — Зупинишся і скажеш: — В гаю співають... (солов’ї). Їх голос кожен полюбляє.

— Знайдіть солов’я серед птахів, зображених на малюнках.

— Що ще вам відомо про цю співучу пташку?

— Від слова соловей утворіть зменшуване поетичне слово.

Фізкультхвилинка

IV. Повідомлення теми та завдань уроку

— Сьогодні, виконуючи різні завдання, ви будете розвивати чи­тацькі навички. Разом попрацюємо над прислів’ями, а також ви поповните свої знання про птахів.

V. Вивчення нового матеріалу.

Робота над віршем «Ой, ти, соловейку»

Читання вірша вчителем

— Що цікавого ви помітили в будові вірша?

Словникова робота

• Вир’їчко — вирій, теплі краї, куди відлітають на зиму перелітні птахи.

• Крига — лід на річці.

Самостійне читання вірша учнями

Відтворення змісту прочитаного з елементами вибіркового читання

— Звідки прилетів соловейко?

— Чому він — рання пташка?

— Хто говорить з соловейком?

— Знайти і зачитати слова автора, соловейка.

Фізкультхвилинка (гімнастика для очей )

А тепер нове завдання —

Оченятам тренування:

Раз — дивлюсь удалечінь.

(Протягом 30 с дивитись на об’єкт удалині.)

Два — в долоньці відпочинь.

(Перевести погляд на долоньку.)

Вправа повторюється 20 разів.

Робота в парах. Читання за особами

Читання прислів’їв. Пояснення їх змісту

1) Замініть слово красна близьким за значенням

Гра «Прочитай з першого погляду»

— Прочитайте слова з відсутніми літерами (слова взяті з прислів’їв).

кр..сн.. л..д..н.. сл..зк.. р..нн..

3) Звуко-буквений аналіз слова пір’я.

VI. Підсумок уроку

— Для чого у мові потрібний апостроф?

— Які прислів’я запам’ятали?

Гра «Спустіться з гірки»

— Впишіть у порожні клітинки слова, щоб утворилася гірка слів: солов’ї, п’є, сім’я, хлоп’я, ім’я.

— Які птахи допомогли утворити гірку слів?

— Що вам про них відомо?


 

Тема.Письмо слів з апострофом. Коментоване письмо. Списування з друкованого шрифту

Мета:закріплювати вміння учнів писати слова з апострофом, зіставляти кількість звуків і букв у таких словах; вчити учнів коментувати написане, аналізувати, робити висно­вки; продовжувати роботу над списуванням тексту; розвивати увагу, зв’язне мовлення; виховувати в дітей охайність, інтерес до навчання.

Обладнання:малюнок вази з квітами; робочі зошити в косу лінію; плакат «Правильно сиди під час письма».

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

Слухання вірша

Вчили кому, вчили крапку,

Й про тире вже знає всяк.

Ось про знак новий дізнались,

І без нього вже ніяк.

Буде м’яч і буде м’ята,

Буде дев’ять, буде п’ять,

Буде п’ятниця, хлоп’ята...

Тож про нього не забувайте,

Де потрібно ставте ви.

Лиш спочатку пригадайте

І його мені назвіть.

— Що ж це за такий цікавий знак?

Гра «Найуважніший»

— Назвіть слова з вірша, що вживаються з апострофом.

Гра «Мікрофон по колу»

Передаючи мікрофон, учні називають слова з апострофом.

III. Повідомлення теми та завдань уроку

— Сьогодні ви будете вчитися писати слова з апострофом, скла­дати і записувати речення, утворювати прислів’я, відгадувати за­гадки, списувати речення з друкованого шрифту. Щоб виконати всі ці завдання, вам потрібно бути спостережливими, уважними, активно мислити.

IV. Вивчення нового матеріалу

Робота за малюнком

— Що ви бачите на малюнку?

— Які квіти стоять у вазі?

— Порахуйте, скільки їх.

— Складіть речення зі словосполученням «п’ять троянд».

— Запишіть речення в зошит. (Один учень працює біля дошки.)

— Поміркуйте, звідки з’явились квіти у вазі?

— Прочитайте слова.

Мама, донька, син, п’ять, троянд, поставила, у, вазу.

— З поданими словами складіть речення.

Фізкультхвилинка


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 499; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!