Робота над написанням слів з подвоєними приголосними.— А ось і мишенятко. З якої ж воно казки загубилось? Та спо­чатку виконаємо завдання.

— Відкриваємо конверт.

Братик є у мене рідний.

Півник нас образив, бідних. («Колосок»)

— Як звуть мишенят? З якої вони казки?

— Чому півник їх образив?

—Мишенята приготували вам завдання в прописах.

Фізкультхвилинка

Списування з друкованого шрифту

— А ось іще маленьке звірятко, а звуть його... (козенятко).

— Утворіть словосполучення: козеня (яке?)...

— Відкриваємо конверт.

Ми і мама — разом вісім,

І рядків у вірші стільки ж.

Нашу казку ви назвіть.

Вірш у зошит запишіть.

— З якої казки козенятко?

— Яке завдання воно вам пропонує?

          Веснянка

Ішла весна-красна

у синій хустинці.

Несла весна-красна

у скриньці гостинці.

Ягнятам – травицю,

гусятам – водицю,

каченятам – ряску,

а малятам – казку.

Перевірка виконання роботи

III. Заключна частина

— Назвіть казки, героїв яких ми зустрічали сьогодні.

— Скількох зачарованих персонажів вам вдалося врятувати?

— Отже, у країні Казок лад, а щоб лад був у вас, потрібно...

Гра «Мікрофон по колу» (учні висловлюють свої думки)


Тема.Ознайомлення з творчістю українського письменника І. Я. Франка.

Мета:ознайомити учнів з творчістю українського письменника І. Я. Франка; формувати вміння правильно, виразно, свідомо читати, давати повні відповіді на запитання, переказувати казку; розвивати пізнавальну активність школярів, усне мовлення; зба­гачувати їх словниковий запас; виховувати інтерес до творчості письменника.

Обладнання:портрет І. Я. Франка; малюнки кульок з буквами.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Повторення вивченого матеріалу

Фронтальне опитування

— З творчістю якого поета ви ознайомилися на минулому уроці?

— Коли розпочав свою творчу діяльність Т. Г. Шевченко?

— Що оспівував поет у своїх творах?

— До чого він закликав?

— Як називається збірка творів Т. Г. Шевченка?

— Кого називали кобзарями?

Гра «Знайди пару»

— Відтворіть вірш Т. Г. Шевченка, поєднавши слова лівого та правого стовпчиків.

Сонце Гори Пташечка Поле чорніють німіє заходить тихне

Хвилинка поезії

Підготовлені учні читають вірші Т. Г. Шевченка.

III. Мотивація навчальної діяльності учнів

Робота в парах

— «Приведіть» кожну кульку на відповідне місце і прочитайте слово.

На дошці — малюнок кульок з буквами і, к, р, а, п та одна велика куль­ка з буквами к, ф, а, н, р, о, ниточки від кульок ведуть до певної клітинки.

— Яке слово у вас утворилось?

— Що таке ріпка?

— Хто написав казку «Ріпка»?

Фізкультхвилинка

Станем струнко! Руки в боки! Пострибаєм, як сороки, Як сороки білобоки — Стрибу-стрибу! Скоки-скоки! А тепер, як жабенята, Хочем трохи пострибати. Ква-ква-ква! Ква-ква-ква! Щоб спочила голова.

IV. Повідомлення теми і завдань уроку

— Сьогодні ви ознайомитеся з казкою «Ріпка» в обробці видат­ного українського письменника, прізвище якого ви прочитаєте ще на одній кульці (читання за стрілочками).

— Назвіть автора казки «Ріпка».

— На уроці вам потрібно бути уважними, старанними, щоб по­тім взяти участь в інсценізації казки.

V. Вивчення нового матеріалу.

Вступне слово вчителя

— Іван Франко народився в сім’ї коваля. Ріс хлопчик роботя­щим, товариським. Він допомагав батькам по господарству, дуже любив природу.

Мама Івася любила українську пісню. Так з голосу матері хлоп­чик запам’ятав багато українських пісень. Серед своїх ровесників вирізнявся тим, що вмів все швидко робити: писати, читати, орієн­туватися в різних ситуаціях.

Робота над текстом «Іван Якович Франко»

Читання тексту

— Що ще ви дізналися про І. Я. Франка?

Словничок-сундучок»

• Кузня — майстерня, де обробляють метал куванням.

• Коваль — майстер, який кує метал і виготовляє з нього різні предмети, а також робітник, що підковує коней.

Читання слів до тексту

Письменник, кузня, коваль, селян, фарбований, життя, ди­тинство.

Самостійне читання тексту учнями

Відтворення змісту прочитаного

— Хто такий І. Я. Франко?

— Де часто в дитинстві бував малий Іван?

— За чим спостерігав?

— Про що писав у своїх творах І. Я. Франко?

— Які з цих казок належать І. Я. Франку?

«Колобок», «Івасик-Телесик», «Ріпка», «Кіт у чоботях», «Коза-Дереза», «Червона Шапочка», «Фарбований лис».

Фізкультхвилинка

VI. Продовження роботи за Букварем


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 368; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!