Зворотний зв'язок при контролі 

 

Зворотний зв'язок, у тім змісті, у якому цей термін буде використовуватися тут, це дані про отримані результати.

Найпростішим прикладом зворотного зв'язку є повідомлення начальника підлеглим про те, що їхня робота незадовільна, якщо він бачить, що вони роблять помилки. Системи зворотного зв'язку дозволяють керівництву виявити безліч непередбачених проблем і скорегувати свою лінію поведінки так, щоб уникнути відхилення організації від найбільш ефективного шляху до поставлених перед нею завдань.

Усі системи зворотного зв'язку (біологічні або організаційні) складаються з тих самих фундаментальних елементів і працюють на тих самих принципах.

 «Входом» для організаційних систем зі зворотним зв'язком є усі види ресурсів: матеріальних, фінансових і людських.

«Виходом» таких систем є товари або послуги. Більшість організаційних систем контролю зі зворотним зв'язком відносяться до відкритих, або незамкнутим системам.

Зовнішній для таких систем елемент - керівник-менеджер, регулярно впливає на цю систему, вносячи зміни як у її цілі, так і у функціонування. У керуванні необхідні системи саме відкритого типу, оскільки на організацію впливають дуже багато змінних величин.

Відхилення, на які система повинна реагувати, щоб досягти своїх цілей, можуть викликатися як зовнішніми, так і внутрішніми факторами.

До числа внутрішніх факторів варто віднести проблеми, пов'язані зі змінними величинами. Зовнішні фактори - це всі те, що впливає на організацію з навколишнього середовища: конкуренція, прийняття нових законів, зміни технології, погіршення загальної економічної ситуації, зміни системи культурних цінностей і багато чого іншого.

 

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Етапи процесу регулювання

 

 

Виявлені на засадах контролювання проблеми і порушення процесу виробничо-господарської діяльності, а також негативні його результати вимагають здійснення регулювання.

Регулювання - вид управлінської діяльності, спрямований на усунення відхилень, збоїв, недоліків тощо в керованій системі шляхом розроблення і впровадження керуючою системою відповідних заходів.

 Регулювання покликане усунути всі недоліки, відхилення, збої, виявлені у процесі контролювання. При цьому регулювальні заходи можуть застосовуватись на попередніх етапах технології менеджменту (планування, мотивування, організування). Для цього вдаються до коригуючих дій, що базуються на виборі таких рішень:

- усунення відхилень;

- перегляд стандартів та критеріїв;

- усунення відхилень з переглядом стандартів і критеріїв.

Особливість регулювання полягає в тому, що, на відміну від функцій планування, організування та мотивування, які удосконалюються безпосередньо в керуючій системі організації, регулювання, як і контролювання, вдосконалюється в керуючій та керованій системах.

Залежно від характеру перешкод чи недоліків, виявлених у процесі контролю в керованій системі, регулювання може скеровуватись на конкретний блок (планування, організування чи мотивування).

Якщо проблеми виникли у блоці «Планування», розроблені заходи стосуватимуться вдосконалення економічного, соціального чи технологічного планування; виникнення їх в організаційній структурі зумовить необхідність реалізації заходів у блоці «Організування» щодо структури управління організацією, комунікаційних систем тощо; недоліки щодо матеріального стимулювання працівників керованої системи потрібно буде усувати в блоці «Мотивування», вдосконалюючи систему преміювання, дивідендної політики тощо.

Оперативне регулювання передбачає такі етапи:

- розроблення оперативних планів та завдань;

- організацію виконання оперативних плані та завдань;

- організацію поточного контролю;

- регулювання ходу робіт.

Місце, роль і значення оперативного регулювання у процесі управління маркетинговою діяльність, виробництвом і фінансами неоднакові. У маркетинговій діяльності провідним є розроблення стратегії маркетингу. В процесі ії здійснення оперативне регулювання не має суттєвого значення, а іноді може призвести до деформацій. Значно важливішу роль відіграє оперативне регулювання в управління виробничою і фінансовою діяльністю організації. Нерідко оперативні регулювальні управлінські заходи визначають загальний ії результат.

Оперативне регулювання здійснює керуюча система організації, спрямовуючи його на діяльність керованої. Регулюючий вплив керуючої системи повинен бути плановим і містити конкретні способи регулювання і контролю робіт.

 

 

Питання для самоперевірки знань:

 

 

1. В чому полягає сутність і особливості контролю як функції управління?

2. Необхідність застосування попереднього, поточного та завершального контролю в організації.

3. Характеристика етапів процесу контролювання.

4. Функція регулювання в технології менеджменту.

5. Яким критеріям повинен відповідати комплекс регулюючих впливів в організаціях освіти?

6. Які обмеження враховуються при формуванні конкретного комплексу регулюючих впливів?

 

 

Проблемні питання:

 

 

1. Контроль – це процес, за допомогою якого керівництво організації визначає чи правильні їх рішення, і чи не потребують вони корегування. Яким чином можна це визначити?

2. Функція контролю проводиться за допомогою попереднього, поточного і заключного його видів. Чим відрізняються вони між собою?

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1188; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!