Електричний заряд. Закон Кулона. Напруженість електростатичного кола. Принцип суперпропозиції.Електростатика – це вивчає закон взаємодії нерухомості зарядів.

 Струм – вивчає закони взаємодії рухомих зарядів.

Магматизм – закони взаємодії магматичних середовищ та системи.

Електростатика

В природі існують дикретні (обмежені) заряди, додатні та відємні. Носіями цих зарядів є електрони

е=1,6*10-19Кл, q=1.6*10-19

Закон збереження заряду

В замкнутій ізольованій системі сумарний заряд є незмінена величина

q=const

Закон Кулона один з основних законів електростатики, який визначає величину та напрямок сили взаємодії між двома нерухомими точковими зарядами

1 Кулон =1A*1C

 

Напруженість

Електростатичне поле – це матеріальне середовище, яке передає дію одного заряду на друге.

Електричне поле – є відношення сили до Кулона.

E=F/q0(Н/Кл)

Векторна пружність співпадає з силою, яка діє ( або діяла 51 одиничний додатній пробний заряд).

Для одиничного заряду  (напруж.точка заряду)

Кожен заряд взаємодіє з кожним зарядом.

 

Принцип суперпозиції

 Не пружність електростатичного поля в будь-якій точці = векторній сумі напруженості яку утворюють кожний заряд окремо.

E=ΣEi

 

Вектора напруженості електор поля. Теорема Гаусса. Електричне поле заряджених нескінченої нитки та площини.

 

Теорема Гауса

Потік вектора на пружність електростатичного поля = сумі зарядів які утворюють поля

Провідники – це середовище, в яких при будь-яких умовах існують вільні носії.

Діелектрики – це середовище в яких при будь-яких умовах не існують вільні носії зарядів.

Напівпровідники – це середовище в яких кількість вільних носіїв зарядів залежить від температури.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 435; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ