Характеристики традиційного і проблемного навчанняТрадиційне навчання Проблемне навчання
1. Навчальний матеріал дається у готовому вигляді. Педагог головну увагу звертає на програму навчання. 2. Під час учіння виникають певні прогалини, завади та труднощі, які викликані тимчасовим виключенням воїна з процесу навчання. 3. Темп навчання залежить від навчальної програми. 4. Контроль навчальних досягнень тільки частково пов’язаний з процесом навчання; він не є складовою цього процесу. 5. Відсутність можливості забезпечення воїнів стовідсотковими позитивними результатами; найбільшу трудність викликає використання інформації на практиці. 1. Новий навчальний матеріал воїни отримують під час вирішення теоретичних та практичних проблем. 2. Під час вирішення проблеми воїни долають усі труднощі, їх активність і самостійність досягають тут високого рівня. 3. Темп навчання залежить від індивідуально-психологічних особливостей воїнів. 4. Підвищена активність воїнів сприяє розвитку позитивних мотивів навчальної діяльності, зменшує необхідність формальної перевірки результатів. 5. Результати навчання достатньо високі та стійкі. Воїни легше використовують отриманізнання на практиці та, водночас, розвивають свої вміння і творчі здібності.

Етапи проблемного навчання

Дії суб’єкта навчання (педагога) Дії об’єкта навчання (воїна)
1. Створює проблемну ситуацію. 2. Організовує обмірковування проблеми та її формулювання. 3. Організовує пошук формулювання гіпотези. 4. Організовує верифікацію (перевірку) гіпотези. 5. Організовує узагальнення результатів попередніх дій і використання отриманих знань на практиці. 1. Усвідомлює протиріччя у навчальному матеріалі, який вивчається. 2. Формулює навчальну проблему. 3. Висуває гіпотезу, яка пояснює досліджувану навчальну проблему. 4. Перевіряє гіпотезу шляхом експерименту, вирішення задач, наукового пошуку та ін. 5. Аналізує отримані результати, робить висновки, використовує їх у практичній діяльності.

Основні переваги проблемного навчання:

розвиває розумові здібності;

викликає інтерес до учіння і, відповідно, сприяє формуванню навчальної мотивації;

пробуджує творчі нахили;

має багатоманітний характер;

формує самостійність, активність і креативність;

сприяє формуванню всесторонньо розвинутої особистості, яка в змозі вирішувати майбутні різноманітні життєві проблеми та ін.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 216; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ