Перевірка протидимного захистуТаблиця 3.4.

№ п/п Що перевіряється Вимагається нормами Фактично запроектовано Висновки та обгрунтування
1. Димовидалення Димовидалення слід передбачати з коридорів, складсь-ких приміщень Запроектоване димовидалення із складських примі-щень, коридорів Відповідає СНиП 2.04.05-91 п.5.2
2. Розмежування димових зон. Кожна димова зона повинна розмежовуватись стаціонарними завісами Н=2,5м. від стелі з МВ Е1-45. Кожна димова зона розмежована стаціонарними завісами Н=1,0м. 1-го типу Е1-45 від стелі. Не відповідає СНиП 2.04.05-91 п. 5.7.
3. Вогнезатримуючі клапан у повітроводах Вогнезатримуючі клапани при перетині протипо-жежних перешкод повітропроводами з МВ не менше 0,5 год. Вогнезатримуючі клапани у повітропроводах, що проходять через протипожежні перешкоди з МВ 1год Відповідає СНиП 2.04.05-91 п.5.11 в)
4. Розміщення вентиляційних камер. Слід розміщати в окремих приміщеннях з п/п перегородками 1-го типу Венткамера в окремому приміщені п/п перегородками з МВ ЕІ 45 Відповідає СНиП 2.04.05-91 п.5.12
5. Повітроводи Повітроводи запроектовані з негорючого матеріалу з МВ не менше 0,5г Повітроводи з негорючого матеріалу з МВ 0,5г Відповідає СНиП 2.04.05-91 п.5.11 б
6. Вентилятор Проектувати тип вентилятора потрібно згідно норм Тип вентилятора відповідає п/п нормам Відповідає СНиП 2.04.05-91 п.5.11 а)
7. Противибуховий захист Немає Вимагається у ви­робничих та скла­д­ських приміщен­нях категорій А і Б Відповідає СНиП 2.09.02-85*, п.2.42

Висновок: проведеною перевіркою встановлено, що недоліків при проектуванні системи димовилучення, торгівельного центру не виявлено.

Перевірка відповідності систем опалення та вентиляції

Нормативний документ:

СНиП 2.04.05-91** “Отопление, вентиляция и кондиционирование”

 

Таблиця 3.5.

№ п/п Що перевіряється Фактично передбачено Вимагається за нормами Підстава Висновок
1. 2. 3. 4. 5. 6.

ОПАЛЕННЯ

1 Вид системи опалення. Автономне водяне Водяне СНиП 2.04.05-91п.3.3, примітка11 Відпов
2. Допустимість улаштування пічного опалення. Відсутнє Не допускається СНиП 2.04.05-91 п.3.3, примітка15 Відпов
3. Вид нагрівальних приладів. Алюмінієві радіатори Алюмінієві радіатори Додаток 11. СНиП 2.04.05-91 Відпов
4. Наявність захисних екра-нів приладів опалення. Відсутнє Не вимагається п.3.57 СНиП 2.04.05-91 Відпов
5. Місце устано-вки нагріва-льних приладів. Біля зовнішніх стін Біля зовнішніх стін п.3.3 СНиП 2.04.05-91 Відпов
6. Температура теплоносія. 85оС ≤85оС п.1 додатку 11. СНиП 2.04.05-91 Відпов

ВЕНТИЛЯЦІЯ

1. Вид системи вентиляції. Припливно-витяжна з механічним спонукання Припливно-витяжна з механічним спонукання п.4.7 СНиП 2.04.05-91 Відпов
2. Межа вогнестійкості повітроводу Не нормується Не нормується п.4.119 табл. 2 СНиП 2.04.05-91 Відпов
3. Матеріал повітроводу Оцинкована сталь Не горючі матеріали з не нормо ваною МВ п.4.119. примітка 20 СНиП 2.04.05-91 Відпов
4. Переріз повітроводу 1000 мм. 800 мм. п.4.112 примітка 21 СНиП 2.04.05-91 Відпов

Висновок: запроектована система опалення та вентиляції торгівельного центру в цілому відповідає вимогам нормативних документів.

Перевірка зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання

Нормативні документи:

ДБН В.2.5-64:2012. «Внутрішній водопровід та каналізація»

СНиП 2.04.02-84 ” Водоснабжение наружной сети и сооружения ”.

ППБУ наказ № 126”Правила пожежної безпеки вУкраїні”.

 

 

Таблиця 3.6.

№ п/п Що перевіряється Фактично передбачено Вимагається за нормами Підстава Висновок
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Необхідність улаштування внутрішнього протипожеж-ного водоп-роводу. Наявне Вимагається ДБН В.2.5-64:2012. п.6.1, табл.1* Відпов
2. Правильність вибору діаме-тру пожежних кранкомп-лектів 51 51 СНиП 2.04.01-84 Табл. 4 Відпов
3. Кількість пожежних кран-комплектів 5 8 ДБН В.2.5-64:2012. т.1 п.4.1 Не відпов
4. Відповідність витрати води на внутрішнє пожежогасіння 5,2 л/с на 1-н струмінь 2,5л/с на 1-н струмінь ДБН В.2.5-64:2012. п.6.1, табл..1* Відпов
5. Обладнання та утримання пожежних кран-комплектів недоукомплектовані 20-ти метровий пожежний рукав Æ51 мм, ствол Æ13 мм ДБН В.2.5-64:2012. п.6.14 Не відпов
6. Необхідність улаштування зовнішньої водопровідної мережі Знаходиться Вимагається СНиП 2.04.02-84 п.2.11 Відпов
7. Необхідна кіль-кість пожежних гідрантів 2 ПГ 1 ПГ СНиП 2.04.02-84 п.8.16 Відпов
8. Відстань від ПГ до будівлі 3 м 5 м. СНиП 2.04.02-84 п.8.16 Не відпов
9. Відповідність зовнішньої водопровідної мережі за призначенням (кільцева чи тупікова) кільцева кільцева СНиП 2.04.02-84 п.8.16 Відпов
10. Наявність вказівників ПГ Відсутні Згідно ГОСТ 12.4.009-83 вимагається ППБУ п.6.3.11 Не відпов

 

Висновок:перевіркою протипожежного водопостачання встановлена не відповідна кількість пожежних кран-комплектів, а також їх недоукомплектованість, відсутність покажчиків на ПГ, що не відповідає вимогам ППБУ, потрібно встановити покажчики на гідранти із зазначенням на них відповідних даних. Разом з тим відстань від будівлі до ПГ складає 3 м, що не відповідає вимогам СНиП 2.04.02-84 ” Водоснабжение наружной сети и сооружения ”.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 693; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!