Організувати оперативний штаб гасіння пожежі і дві бойові дільниці. В склад штабу включити представників торгівельного центру .Особовий склад, який приймає участь в гасінні пожежі по фронту повинні працювати в апаратах захисту органів дихання.

Для підняття рівня нейтральної зони відкрити віконні отвори.

Для підміни особового складу, працюючого в апаратах, створити не менше двох резервних ланок ГДЗС.

Організувати роботу пересувного КПП.

Рекомендації НШ.

Прийняти заходи до відключення електроенергії, для чого залучити в штаб працівників адміністрації об’єкту .

При необхідності викликати до місця пожежі швидку медичну допомогу, наряд міліції, інші служби.

Встановити зв’язок між штабом, КГП, БД, НТ і забезпечити освітлення місця пожежі в середині приміщень.

Рекомендації НТ.

Призначити своїм помічником командира 2-го відділення СДПЧ-2.

Організувати підвищення напору в водопровідній мережі через міськводоканал.

Організувати нагляд за магістральними рукавними лініями, підготувати резерв рукавів для заміни тих, які вийшли з ладу, для цього використати рукава резервних автомобілів.

Організувати включення насосів для підняття тиску у водопровідній мережі.

Забезпечити рукавні лінії містками для проїзду транспорту.

Прокласти резервні магістральні лінії до входу в будівлю.

РОЗДІЛ 5.

Правила безпеки праці під час ліквідації пожежі на об’єкті

При роботі в сильно задимлених приміщеннях КГП зобов'язаний вжити заходів по захисту особового складу від отруєння продуктами горіння – усі роботи з гасіння пожежі проводити з використанням ізолюючих протигазів.

При гасінні пожеж необхідно відключити електроенергію, що харчує електроустаткування. Забороняється зосереджувати людей на перекриттях і в місцях можливого обвалення, а також переміщення особового складу по колосниках сцени.

Роботи з рятування людей проводити швидко, але з дотриманням правил техніки безпеки, щоб не були нанесені ушкодження людям, що рятуються. Необхідно прийняти міри до запобігання паніки.

Бойове розгортання проводити по найбільш безпечних і найкоротших шляхах, прокладати рукавні лінії і переносити інструменти, інвентар обережно. Установлювати пожежні автомобілі й устаткування так, щоб вони не затрудняли роботу рятувальним підрозділам.

При гасінні пожежі забороняється використання будь-яких ліфтів (пасажирських і вантажних) для переміщення особового складу, пожежно-технічного озброєння й устаткування.

При визначенні позицій ствольщиків керівник гасіння пожежі передбачає зрошення ствольщиків і призначає рубежі, куди варто відводити особовий склад на випадок виникнення потоків нагрітого чи повітря вогненних смерчів.

Узимку КГП і весь керівний і начальницький склад повинний забезпечити необхідні умови праці працюючих на морозі: організувати своєчасну підміну людей, надання медичної допомоги, на затяжних пожежах – організувати гаряче харчування і заміну спецодягу. При зміні положення пожежних драбин необхідно попередити про це тих людей, які по них піднялися для роботи на висоті.

Під час роботи з електроінструментом і прожекторами необхідно:

1. тримати і переносити інструменти і пристосування тільки в гумових рукавицях;

2. перед включенням електроінструмента, надягти захисні окуляри;

3. установити прожектори і пристосування на міцній і стійкій основі в тих місцях, де відсутня можливість попадання на них води (піни);

4. відключати струмоприймачі у випадку попадання води на електроінструмент;

5. відключати електроінструмент у момент припинення подачі струму і при переміщенні його на нове місце роботи.

6. Працюючі з прожекторами зобов'язані:

7. переносити прожектора тільки в прогумованих чи гумових рукавицях;

8. установлювати прожектора на міцну і стійку основу в тих місцях, де немає небезпеки влучення на них води.

Забороняється передавати електрифікований інструмент обличчям, що не підготовлені і не мають допуску до роботи з ним.

Особовий склад на пожежі зобов'язаний постійно стежити за появою провисаючих (обірваних, обгорілих) і електричних проводів поблизу місця роботи ствольщика, при розбирання конструкції будинків, при установці сход і прокладці рукавних ліній і вчасно доповідати про це КГП, а також негайно попереджати обличчя, що працюють у небезпечній зоні. Поки не буде встановлено, що проводи знайдені не знаходяться під напругою, необхідно вважати їх під напругою і дотримувати необхідних мір безпеки.

Відключення електропроводів за допомогою перерізання їх допускається при фазній напрузі в мережі не вище 220 В і тільки тоді, коли іншими способами неможливо знеструмити мережу. Відключення цього електроустаткування може виконуватися особовим складом підрозділів пожежної охорони тільки за вказівкою КГП, керівника бойової ділянки і під керівництвом командира.

При неможливості використання для цього пристосувань, що відключають, електропроводку відрізають спеціальними електроножницями при цьому необхідно дотримувати вимогам безпеки праці.

Ця робота повинна виконуватися тільки особам, що пройшли раніше практичні заняття і споряджені ножицями для різання електропроводів, гумовими діелектричними рукавицями і калошами.

 При цьому необхідно:

· визначити ділянка мережі, де розрізування проводів більш доступно, безпечно і забезпечить знеструмлення на необхідній ділянці (будинок, секція, поверх і ін);

· обрізати живильні зовнішні проводи тільки у ізоляторів з боку споживання електроенергії з розрахунком, щоб провід, що працює чи обвисає не залишився під напругою. Розрізування проводів необхідно проводити, починаючи з нижнього ряду і закінчуючи верхнім;

· обрізати кожен провід (жилу) окремо від інших.

Забороняється обрізати багатожильні проводи і кабелі, а також одножильні проводи і кабелі, прокладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) і металевих рукавах. При наявності на об'єкті схованої електропроводки, роботи необхідно проводити після знеструмлення всього устаткування об'єкта.

При виході з ладу якого-небудь вимірювального приладу під час гасіння пожежі водій (моторист) зобов'язаний негайно докласти про це безпосередньому начальнику й аж до заміни автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за режимом роботи устаткування, за іншими характерними ознаками нормальної роботи агрегату. Під час роботи в нічний час насосне відділення автонасосу й автоцистерн, а також вимірювальні прилади повинні постійно висвітлюватися.

При роботі особового складу в легких захисних костюмах Л-1, щоб уникнути теплових ударів, необхідно враховувати припустимі терміни перебування в костюмах у залежності від температури навколишнього середовища. Пожежна техніка, по можливості, повинна встановлюватися з боку неушкоджених, стін чи споруджень, що служать захисним екраном від теплового випромінювання.

КГП може відступити від установлених вимог, викладених у пунктах цих правил тільки в тому випадку, коли їхнє безумовне виконання не дозволяє здійснити допомога людям, що терплять нещастя, попередити погрозу вибуху (обвалення) чи поширення пожежі, що приймає розміри стихійного лиха. За прийняті рішення він несе особливу відповідальність відповідно до чинного законодавства. Після ліквідації пожежі особовий склад, що брав участь у гасінні, повинний пройти санітарно-гігієнічну обробку і привести бойовий одяг в охайний вид, а при необхідності перемінити його на резервний.

ВИСНОВКИ

В рамках даної роботи вивчено і наведено загальну характеристику торгівельного центру. Розглянуто і проаналізовано об’ємно-планувальні та інженерні рішення будівлі торгівельного центру. Проведено аналіз пожежної небезпеки торгівельного центру. Здійснено моніторинг пожежної безпеки торгівельного центру. Встановлено, що основні будівельні конструкції, їх об’ємно-планувальні рішення, евакуаційні шляхи та виходи, протидимний захист, електротехнічне забезпечення, системи пожежної автоматики не в повній мірі відповідають вимогам нормативних документів. Прораховано, що у разі виникнення пожежі об’єкт повністю забезпечений водою. Проведено розрахунок сил і засобів для ліквідації пожежі у торгівельному центрі. Наведено правила безпеки праці під час ліквідації пожежі в торгівельних центрах.

У ході перевірки було виявлені зауваження та вказані необхідні заходи для усунення недоліків:

- розширити ширину дверей до 1,35 м та демонтувати кімнатні рослини на сходових клітках і шляхах евакуації.

- не відповідна кількість пожежних кран-комплектів, а також їх недоукомплектованість, відсутність покажчиків на ПГ, що не відповідає вимогам ППБУ, потрібно встановити покажчики на гідранти із зазначенням на них відповідних даних. Разом з тим відстань від будівлі до ПГ складає 3 м, що не відповідає вимогам СНиП 2.04.02-84 ” Водоснабжение наружной сети и сооружения ”.

- матеріал заземлювача має бути із залізної арматури, троса, з/б конструкції, що має контакт з землею, фактично заземлення виконується на кабель з алюмінієвою оболонкою, цей матеріал заземлювача не відповідає вимогам ПУЭ, тому його потрібно замінити на стальний;

- відсутні вказівні знаки на місцях знаходження первинних засобів пожежогасіння.

За результатами перевірки архітектурно-будівельної частини торгівельного центру «Фестиваль», м. Суми встановлено, що існують певні порушення пожежної безпеки. Для того, щоб зменшити можливість виникнення пожежі та її поширення пропоную вжити наступні заходи:

· огородити площадки перед виходом на покрівлю, ДБН В.1.1-7-2002 табл.5

· торговий центр забезпечити необхідною кількістю ПВ згідно СНиП 2.04.02-84 п.9.29

· встановити підсвітку вказівників ПГ згідно ДНАОП 0.00-1.32-01 п.2.6.4

· підвісити вогнегасники на вертикальні конструкції на висоту не більше 1,5 метру від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасників і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення. (п. 6.4.16. ППБУ).

Якщо вчасно і якісно усувати усі виявлені недоліки, не порушувати правила пожежної безпеки, проводити бесіди з населенням, тоді для життя та здоров’я людей не буде жодної загрози під час перебування у будівлях даного типу.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України.

2. Кодекс цивільного захисту України.

3. Закон України “Про пожежну безпеку”.

4. Закон України “Про правові засади цивільного захисту”.

5. ДСТУ 2272-06 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять.

6. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общин требования.-М: Издательство стандартов, 1992.

7. ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва.

8. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

9. ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація.

10. СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

11.  ДБН В.2.5.20-2001 - Газопостачання.

12. ДБН В. 2.2-9-09 Громадські будинки та споруди.

13. ДБН В.2.2-23:2009 Будинки та споруди. Підприємства торгівлі.

14. ДБН В.2.5-56-2010 Системи протипожежного захисту.

15. ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Улаштування блискавкозахисту будівель та споруд».

16. ПУЕ-85 Правила влаштування електропристроїв.

17.  ДНАОП 0.00-1.32-01 Будова електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.

18. ДБН 360-92** Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень.

19. Правила пожежної безпеки в Україні.

20. Грушевський Б. В. «Пожежна профілактика в будівництві» - М: Стройиздат, 1989 р. – 386 с.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 591;