Перевірка відповідності евакуаційних шляхів та виходів.Нормативні документи:

ДБН В.2.2-23:2009 "Будинки і споруди. Підприємства торгівлі",

ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будинки і споруди",

ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»

 

При проектуванні евакуаційних шляхів та виходів необхідно прагнути до того, щоб процес евакуації проходив до настання небезпечних для людини факторів пожежі та по можливості без затримок руху керуючись вимоми ДБН В.2.2-9-09 «Громадські будинки та споруди» та ДБН В. 1.1.-7-2002 «Пожежна безпека об′єктів будівництва» .

На шляхах евакуації може бути ряд перешкод:

- відкривання проти напрямку виходу з будівлі;

- наявність виступаючих з площини стін різних предметів (шафи, нагрівні прилади тощо);

- відсутність освітлення;

- невірне виконання сходів (запобіжні сходи);

- звуження шляхів евакуації (воно може стати причиною до утворення "пробок". В цих випадках у деяких людей настає задуха через великий тиск та, неможливість зробити вдих).

До евакуаційних шляхів відносяться шляхи, які ведуть до евакуаційного виходу та забезпечують рух на протязі визначеного часу.

До шляхів евакуації відносяться:

- сходи та сходові клітини;

- коридори;

- проходи ;

 

 

Таблиця 3.3.

№ п/п Що переві ряється Фактично улаштовано Вимагається нормами Підстава Висновок.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Кількість евакуаційних виходів з приміщень на територію. 2 евакуаційних виходів Не менше двох ДБН В.1.1-7-2002 (п 5.13) Відповідає
2. Шляхи евакуації В підлозі на шляхах евакуації відсутній перепад висот менше 45 см На підлозі на шляхах евакуації не допускається перепад висот менше 45 см, крім порогів в дверних проймах менше ніж 0,05м ДБН В. 1.1-7-2002 (п.5.29) Відповідає
3. Напрямок відкривання дверей. Двері на шляху евакуації відкриваються по ходу евакуації. Двері на шляху евакуації повинні відкриватися по ходу евакуації з будівлі. ДБН В. 1.1-7-2002 (п.5.18) Відповідає
4. Ширина дверей із коридору назовні або на сходову клітку. Не менше 1.15м Не менше 1.35м ДБН В.2.2.9-09(4.12) Не відповідає
5. Ширина маршу сходів. 1.5 м Не менше 1.35м ДБН В.2.2.9-09.(4.12) Відповідає
6. Можливі перешкоди для руху на сходовій клітці і коридорах. Присутні кімнатні квіти Забороняється ППБУ п.4.3.1 Не відповідає
7. Наявність сторонніх приміщень в сходовій клітці. Немає Забороняється ДБН В.2.2-9-09 (п.4.24) Відповідає
8. Висота дверних отворів 2.0м Не менше 2.0м ДБН В.1.1-7-2002 (п.5.16) Відповідає
9. Висота евакуаційних виходів (дверей) із приміщень 2,2 м не меншою за 2,0 м ДБН В. 1.1-7-2002 (п.5.27) Відповідає
10. Наявність сходових кліток типу СК-1. 2 шт. Не менше 1-ї ДБН В. 1.1-7-2002 (п.5.36) Відповідає

 

ЗгідноДБН В. 1.1-7-2002 (п.5.15)вказано, що евакуаційні виходи повинні розташовуватись розосереджено. Розрахуємо мінімальну відстань між найбільш віддаленими один від одного евакуаційними виходами із приміщення по формулі:

          L   ;

де – П-периметр приміщення;

П= 2а+2b =2*120 +2*45 = 330м.

Звідси :

          L = = 27.2 м.

Отже ,після проведення розрахунків я визначив, що найменша допустима відстань між найбільш віддаленими один від одного евакуаційними виходами повинна бути не більше 27.2 м. В нашому випадку найбільша відстань між евакуаційними виходами складає 25 м. ,а найменша 20 м., тобто умова виконується. Евакуаційні виходи розміщені розосереджено.

Висновок:Таким чином, вимоги нормативних документів щодо шляхів евакуації виконуються до торгового центру, що розглядається. Пропонується розширити ширину дверей до 1,35 м та демонтувати кімнатні рослини на сходових клітках і шляхах евакуації.

 

3.4. Перевірка відповідності противибухового та протидимного захисту будівлі
Нормативний документ:

СНиП 2.04.05-91** “Отопление, вентиляция и кондиционирование”

СНиП 2.09.02-85* “Производственные здания”

 

Зоною задимлення вважається частина простору, яка межує з зоною горіння та заповнюється димовими газами в концентраціях, які складають значну загрозу життю і здоров’ю людей, та ускладнюють дії пожежним підрозділам по евакуації людей та проведення дій із гасіння пожежі. Дим є одним з небезпечних факторів пожежі. Він представляє собою дрібнодисперсну систему зважених частинок продуктів горіння в газоповітряному середовищі. Дим розповсюджується в суміжні приміщення та на вище розташовані поверхи будівлі.

Загроза диму складає:

· Зниження концентрації кисню в середовищі менш ніж на 16%.

· Містить в собі токсичні речовини повного та не повного згорання /вуглекислий газ, окис вуглецю, двоокис азоту, хлористий водень та ін/.

Зменшує можливість видимості на відстані 6м та менше. Під час пожежі всі небезпечні фактори впливають на людину одночасно. Є данні, що при впливі на людину двох і більше небезпечних факторів пожежі, виникає явище сінергізму, тобто взаємного підсилення дій на людину токсичних речовин, на підставі чого смерть може наступити при значно менших концентраціях токсичних продуктів. Зниження можливої видимості при евакуації людей зменшує швидкість евакуації, що сприяє виникненню паніки та побічних фізичних зусиль. Рух кожної людини стає хаотичним, процес евакуації затримується, що в багатьох випадках приводить до смерті або травматизму. Крім того, зниження можливої видимості викликає складнощі виявлення осередку пожежі та його гасіння пожежними підрозділами.

Протидимний захист включає в себе цілий комплекс об’ємно -планувальних, конструктивних, інженерно-технічних і спеціальних рішень. До об’ємно-планувальних відносять рішення, які передбачають:

Розподіл об’ємів будівлі на протипожежні відсіки та секції, ізоляцію шляхів евакуації від сусідніх приміщень, ізоляцію пожежовибухонебезпечних приміщень, підвальних та технічних поверхів.

Ліхтарі верхнього світла та світлові лінії, які використовуються в системі димовидалення, у випадку пожежі відкриваються автоматично за допомогою піропатрона та стислого повітря і дистанційно з пульта керування.

Всі торгові зали мають зовнішнє освітлення. Всі конструкції та обладнання, до яких виставляються протипожежні вимоги, мають акти випробувань або сертифікат відповідності Укр СЕПРО.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 1810; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!