Перевірка відповідності основних будівельних конструкційКількість поверхів торгівельного центру „Фестиваль” – чотири. Загальна площа будівлі – 21171.85 м2. Потрібний ступінь вогнестійкості будівлі торгівельного центру визначаємо згідно таблиці 2, ДБН В.2.2-23:2009 "Будинки і споруди. Підприємства торгівлі". Для даного об’єкта потрібний ступінь вогнестійкості ІІ.

Фактичну межу вогнестійкості та фактичну межу поширення вогню (ФМПВ) будівельних конструкцій визначаємо користуючись таблицею 4, ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» .

Показником вогнестійкості є межа вогнестійкості конструкції, що визначається часом (у хвилинах) від початку вогневого випробування за стандартним температурним режимом до настання одного з граничних станів конструкції:

· втрати несучої здатності (R);

· втрати цілісності (Е);

· втрати теплоізолюючої здатності (І).

Мінімальні межі вогнестійкості основних будівельних конструкцій та максимальні межі розповсюдження вогню по ним

Таблиця 3.1.

п/п Найменування конструкції Фактично запроектовані Вимагається нормами Висновки та обґрунтування
1. Колони R 120 M0 R 120 M0 Відповідає табл.4 ДБН В 1.1-7-2002
2. Зовнішні не несучі стіни EI 30 M0 EI 15 M0 Відповідає табл.4 ДБН В 1.1-7-2002
3. Внутрішні не несучі стіни (перегородки) EI 45 M0 EI 15 M0 Відповідає табл.4 ДБН В 1.1-7-2002
4. Перекриття сумісне з покриттям REI 60 M0 REI 45 M0 Відповідає табл.4 ДБН В 1.1-7-2002

Висновок: проведеною перевіркою будівельних конструкцій, використаних для будівництва торгівельного центру «Фестиваль» виявлено, що всі будівельні конструкції відповідають вимогам другого ступеня вогнестійкості.

Фактичний ступінь вогнестійкості споруди в цілому – II, допустимий ступінь вогнестійкості – II.

 

3.2.Перевірка відповідності об'ємно-планувальних рішень

Нормативні документи:

ДБН В.2.2-23:2009 "Будинки і споруди. Підприємства торгівлі".

ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будинки і споруди".

Перевірка проведена в напрямку правильності виконання внутрішнього планування з метою перешкоди розповсюдження можливої пожежі забезпечення евакуації людей та створення умов для успішного гасіння пожежі. Це досягається розділенням споруди на пожежні відсіки та секції, виділенням пожежонебезпечних приміщень, створенням не задимлених сходових кліток та іншими протипожежними заходами. При перевірці об’ємно-планувальних рішень необхідно враховувати призначення споруд, конструктивні, економічні, архітектурно-будівельної та протипожежні вимоги.

Основні вимоги викладені в розділах ДБН В 1.1-7-2002 “Пожежна безпека об’єктів будівництва”, ДБН В 2.2-9-09 “Громадські будівлі та споруди”, Перевірка проводиться з урахуванням сукупності рішень, передбачених проектом та вимогами будівельних норм та правил. На підставі перевірки робиться висновок про відповідність або невідповідність даних рішень вимогам пожежної безпеки.

Таблиця 3.2.

Що перевіряється Вимагається по нормах Звернення до норм Прийнято проектом Висновок
1. 2. 3. 4. 5.
Ступінь вогнестійкості будівлі ІІ ДБН В.2.2.20:2008, табл. 8 ІІ Відповідає
Найбільша доступна площа поверху. Для будівель IIСВ найбільш допустима площа поверху 5000 м2 . Таб.2 ДБН В.2.2-23:2009 Площа поверху в межах протипожежного відсіку 3600м2. Відповідає
Умови розміщення складів   Складські та технік­ні приміщення по­ви­н­ні бути відо­кре­м­лені протипожеж­ними перегород­ками 1-го типу (ЕІ45), а двері про­ти­пожежні 2-го ти­пу (ЕІ 30) П.4.37 ДБН В.2.2-9 -09 п.3.42 Складські примі­ще­ння відокремлені від суміжних приміщень протипожежними пе­регородками з межею вогнестійкості ЕІ 45 та протипожежними дверима 2-го типу (ЕІ 30) Відповідає
Вимоги до приміщення для розміщення інженерного облад-нання і прокладання комунікацій Приміщення роз­та­шовані в підвальних та технічних повер­хах слід відділяти від інших примі­щень протипо­жеж­ними перегород­ками 1-го типу (ЕІ 45) п.4.18. ДБН В.1.1-7-2002 Приміщення для ін.­женерного облад­на­ння відділені від інших приміщень про­типожежними пе­регородками з межею вогнестійкості ЕІ45 Відповідає
Поверховість 4 ДБН В.2.2.20:2008, табл. 8 5 Відповідає
Вимоги до проти пожежного перекриття Повинні перетинати зовнішні стіни, що виконані з горючих матеріалів; прилягати без проміжку до стін, виконаних із него­рючих матеріалів; перетинати засклен­ня, що розташовано на рівні перекриття. п.4.10 ДБН В.1.1-7-2002 Перекриття має фактичну межу вогнестійкості REI45, шви додатково затираються цементним розчином Відповідає
Виконання стін Не дозволяється виконувати з горючих матеріалів оздоблення зовнішніх поверхонь, зовнішніх стін, а також наклеювати горючі плитки, а також обладнання підлоги з горючих матеріалів у приміщеннях та на шляхах евакуації п.5.24 ДБН В.1.1-7-2002 Відділка стін, в торгівельному залі, електрощитової, коридорах, с/к, стель, сходів, покриттів підлог виконана із негорючих матеріалів . Відповідає

Висновок: проведеною перевіркою об’ємно-планувальних рішень торгівельного центру «Фестиваль» недоліків не виявлено, об’ємно-планувальні рішення за проектовано згідно ДБН В.2.2-9-09 «Громадські будівлі та споруди», ДБН В.2.2-23:2009 «Будинки і споруди. Підприємства торгівлі».


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 827; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!