Моніторинг стану пожежної безпеки об’єктуЗМІСТ

Вступ

РОЗДІЛ 1.Характеристика будівлі

РОЗДІЛ 2. Аналіз пожежної небезпеки

РОЗДІЛ 3. Моніторинг стану пожежної безпеки об’єкту

3.1. Перевірка відповідності основних будівельних конструкцій

3.2. Перевірка відповідності об’ємно-планувальних рішень

3.3. Перевірка відповідності евакуаційних шляхів та виходів

3.4. Перевірка відповідності противибухового та протидимного

захисту будівлі

3.5. Перевірка відповідності систем опалення та вентиляції

3.6. Перевірка зовнішнього та внутрішнього протипожежного

 водопостачання

3.7. Перевірка відповідності електротехнічної частини

3.8. Перевірка відповідності систем пожежної автоматики

3.8.1. Перевірка відповідності автоматичної пожежної сигналізації

та автоматичної установки пожежогасіння

3.8.2. Перевірка відповідності систем зв’язку та оповіщення

про пожежу

3.9. Перевірка відповідності первинних засобів пожежогасіння

3.10. Перевірка відповідності генерального плану

РОЗДІЛ 4. Розрахунок сил та засобів для ліквідації пожежі на об’єкті

4.1. Визначення класу пожежі та вибір вогнегасної речовини

4.2. Обґрунтування вибору пожежно та аварійно-рятувальної

техніки для ліквідації пожежі

4.3. Розрахунок сил та засобів для ліквідації пожежі

РОЗДІЛ 5. Правила безпеки праці під час ліквідації пожежі на об’єкті

Висновки

Література

 

 

ВСТУП

На даний час в нашій державі побудований цілий ряд торгівельних об’єктів, в яких враховані питання забезпечення пожежної безпеки, спрямовані на попередження виникнення пожеж, створення необхідних умов для успішної евакуації людей та матеріальних цінностей, створення умов для успішного гасіння пожежі підрозділами пожежної охорони.

Торгівельні споруди відносяться до об’єктів громадського призначення з масовим перебуванням людей, концентрацією великих матеріальних цінностей та великих торгівельних площ. Проектування таких будівель здійснюється на даний час будівельними нормами і правилами: ДБН В 2.2-9-09 «Громадські будівлі та споруди».

У населених пунктах та на об’єктах, підконтрольних органам державного пожежного нагляду виникло 71443 пожежі, внаслідок яких загинуло 2751 громадян, у тому числі 87 дітей, та 1682 осіб отримали травми.

Порівнюючи з 2011 роком кількість пожеж зросла на 17,5%. Кількість випадків загибелі людей на пожежах зменшилась на 4,7%, число травмованих зросло на 10,5%.

Діаграма . Розподіл кількості пожеж і збитків від них по роках

Найбільшу кількість пожеж зареєстровано у квітні та жовтні місяці минулого року. Максимум кількості випадків загибелі людей на пожежах припадає на лютий та грудень.

Більша частка пожеж, а саме 83,4%, виникає в житловому секторі. Протягом минулого року в житлі громадян зареєстровано 40653 пожежі, на яких загинуло 3921 особи. Порівнюючи з 2004 роком кількість пожеж в житлі зросла на 2,6%.

На об’єктах різних форм власності, профілактику на яких здійснює державний пожежний нагляд, кількість пожеж у порівнянні з 2007 роком зменшилась на 6,2% і становить 2926.

На об’єктах соціально-культурного та адміністративно-громадського призначенняспостерігається зменшення кількості пожеж на 3,4%. На даних об’єктах виникло 552 пожежі, прямі збитки збільшились у 2 рази і склали 7,5 млн. грн., побічні збитки збільшились у 8 раз і склали 43,3 млн. грн. Унаслідок пожеж на об’єктах соціально-культурного та адміністративно-громадського призначеннязагинуло 17 осіб.

 Діаграма . Розподіл пожеж на об’єктах різних форм власності

Так, у червні 1997р. в м. Миколаєві виникла пожежа в магазині «Оріон», який був розміщений в будинку побудованому в 1987р. Будинок одноповерховий, розмірами в плані 65x20м, висота приміщень 3м, стіни цегляні, підвісні стелі і перегородки виконані з ДСП, покрівля шиферна. Споруда не передбачала протипожежних перешкод, не була обладнана пожежною сигналізацією. У наслідок пожежі було пошкоджено покриття і перегородки будинку. Ушкоджено торговельне устаткування і продуктові товари. Загиблих і травмованих робітників, працівників ПО на пожежі не було. Площа пожежі склала 300м2. Прямий збиток цієї пожежі склав 500 тис. грн.

Аналіз протипожежного стану об’єктів торгівлі та пожеж, які виникають в них вказують на актуальність надійного забезпечення їх пожежної безпеки та розробки ефективних протипожежних заходів.

Громадські будинки за функціональним призначенням займають проміжне місце між житловими і промисловими будинками. Деякі громадські будинки (готелі, адміністративні заснування, торгівельні комплекси) близькі до житлових будинків інші (обчислювальні центри, лабораторії) - до виробничого, тому характеристика пожежної небезпеки громадських будинків коливається в широкому діапазоні.

Пожежна небезпека об’єктів торгівлі обумовлюється наявністю великої кількості горючих матеріалів, різноманітних джерел запалювання, шляхів поширення пожежі і перебуванням великої кількості людей.

На торгівельних комплексах можуть горіти тверді горючі речовини і матеріали (меблі, тканини, папір), рідини і гази. Пожежне навантаження в таких будинках складає від 50 (в навчальних, дошкільних і адміністративних закладах) до 300 кг/м2.

Незважаючи на те, що органами Державного пожежного нагляду проводиться велика профілактична робота з попередження пожеж, вони все ж таки виникають. Разом з цим, як показує досвід, під час експлуатації будівель та споруд, заходи протипожежного захисту капітального характеру практично не вживаються. Тому велика відповідальність покладається на нормативно-технічні підрозділи, які відповідно до статті 10 Закону України “Про пожежну безпеку”, розділу 4.3 Інструкції з організації роботи органів Державного пожежного нагляду та Наказу МНС України від 22 серпня 2004 р. № 187 "Про затвердження порядку проведення перевірки проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки", проводять перевірку всіх проектів на будівництво, реконструкцію чи технічне переоснащення об'єктів щодо правильності і повноти виконання протипожежних вимог діючих нормативних актів.

Для цього окрім повсякденних профілактичних заходів необхідно вже на стадії проектування передбачити конструктивно-планувальні заходи, направлені на обмеження розмірів можливої пожежі та забезпечення безпечної евакуації людей. Тому від фахівців пожежної охорони вимагається знання нормативних актів з питань пожежної безпеки при проектуванні та будівництві, вміння аналізувати пожежну небезпеку та пропонувати конструктивні заходи щодо її підвищення.

РОЗДІЛ 1.

 Характеристика будівлі

Торгівельний центр «Фестиваль» розміщено в місті Суми за адресою: вулиця Засумська 2 в кварталі обмеженому вулицями Набережна р. Стрілки, Лугова, Пролетарська і Засумська, в зоні мало і середньо поверхової забудови. Відповідно до «Генерального плану м. Суми» ділянка забудови відноситься до території забудови громадськими будівлями. Об’єкт знаходиться в зоні виїзду СДПЧ-1, на самому об’єкті пожежної техніки немає. Призначений для надання послуг в сфері торгівлі. Він розташований в центрі міста і є одним з найбільших об’єктів такого призначення, тому він має велике значення , як заклад торгівлі , який щоденно може обслуговувати близько тисячі осіб, це дає змогу для створення робочих місць та розвитку і укріплення економічно-соціального статусу міста Суми . В торгівельному центрі працює 45 чоловік постійного складу.

Досить часто в торгівельному центрі проводяться акції , які заволікають дуже велику кількість покупців , що в такі моменти перетворює цей заклад в місце з неконтрольованою масою людей.

Торгівельного комплексу по вулиці Засумській 2 у місті Суми має чотири надземних поверхи та підвал розташований в осях 20 – 21. У чотирьох надземних поверхах розташовані торгівельні, адміністративні, підсобні, технологічні та сантехнічні приміщення. Висота поверхів (від підлоги до підлоги) складає 4,2 метри, висота підвалу 4 метра. Розміри будівлі 120м х 45м.(в осях). Головний вхід до будівлі торгівельного комплексу запроектований з боку вул. Засумська. Службові входи і загрузочна платформа передбачені з південно-східного боку.

Круговий проїзду навколо будівлі запроектовано відповідно до вимог ДБН 360-92.

Внутрішнє планування комплексу виконано відповідно до вимог завдання на проектування і технологічних вимог до будівель даного типу.

До складу комплексу входять:

- торгівельні приміщення;

- кафе;

- технічні приміщення для обслуговування будівлі.

Всі основні приміщення обладнані системами опалення, вентиляції, кондиціювання, димовидалення, внутрішнього автоматичного пожежогасіння.

Для сполучення між поверхами, окрім сходових кліток, запроектовані ескалатори і панорамний ліфт. Доставка товарів на поверхи виконується за допомогою двох вантажних ліфтів і підіймача для продовольчих товарів. 

За умовну відмітку 0,000 прийнятий рівень чистого полу приміщень першого поверху, що відповідає абсолютній відмітці 131,400

Загальна стійкість будівлі забезпечується роботою монолітного залізобетонного каркасу: колон, діафрагм та ядер жорсткості зв’язаних поміж собою дисками монолітних залізобетонних перекриттів. Діафрагмами жорсткості слугують монолітні залізобетонні стіни запроектовані на всю висоту будівлі. Ядра жорсткості – це сходові клітини з монолітними залізобетонними стінами. Крім цього будівля поділена на три блоки двома деформаційними швами розташованими між осями 7 – 8 та 15 – 16 по всій ширині та висоті. Таке рішення було прийнято через те, що будівля має значну довжину (119,25м) та виходячи з інженерно-геологічних вишукувань.

Навантаження на плити перекриття (без врахування їх власної ваги) прийняті наступні:

- постійні, рівномірно розподілені (вага конструкції підлоги, покриття та перегородок);

- характеристичні рівномірно розподілені тимчасові навантаження згідно з ДБН В.1.2-2:2006 з врахуванням призначення приміщень і розташуванням шляхів евакуації;

- місцеві погонні і зосереджені навантаження навісних самонесучих стін, фасадних систем та окремих елементів сходових клітин;

- місцеві навантаження від технологічного обладнання, розташованого на поверхах та покрівлі будівлі.

Вітрові та снігові навантаження прийняті по ДБН В.1.2-2:2006:

- вітровий район 1, характеристичне значення вітрового тиску дорівнює

420 Па;

- сніговий район 6, характеристичне значення снігового навантаження дорівнює 1670 Па згідно.

Згідно звіту про інженерно-геологічні вишукування, виконаних ТВМ АП «БББ» в липні 2012 в геологічних розрізах ділянки будівництва на розвідану глибину до 15 метрів виділено одинадцять інженерно-геологічних елементів. Ґрунтові води на території ділянки виявлені всіма свердловинами на абсолютних позначках 129,500 – 126,100 (на глибині 1,8 – 4,5 метра від земної поверхні). По відношенню до бетонів всіх марок ґрунтові води не агресивні.      

Монолітний залізобетонний каркас будівлі, що проектується, попередньо розраховано за допомогою програмного комплексу «МОНОМАХ» з метою встановлення вертикальних та горизонтальних деформацій, перевірки прийнятих січень основних несучих залізобетонних елементів каркасу та визначення навантажень на палі.

Виходячи з результатів розрахунку каркасу, звіту про інженерно-геологічні вишукування, архітектурно-планувальних завдань та завдань суміжних розділів, в проекті прийняті наступні конструктивні рішення:

Фундаменти.

Згідно рекомендаціям звіту про інженерно-геологічні вишукування, діючим навантаженням та архітектурно-планувальним завданням фундаменти під будівлю, що проектується, прийняті в вигляді суцільної монолітної залізобетонної плити розрізаної двома деформаційними швами між осями 7 – 8 та 15 – 16. Виходячи з розрахунку на продавлювання плити колонами, товщина її прийнята 600мм. Матеріал плити – важкий бетон класу С16/20 з армуванням окремими арматурними стрижнями класу А400. Під плитою виконується підготовка з бетону класу С8/10 товщиною 100мм. Фундаментна плита спирається на палі. Палі прийняті буронабивні діаметром 600мм з бетонуванням їх в обсадних трубах. Матеріал паль – бетон класу С16/20 армований арматурними стрижнями класу А400 та А240. Довжина паль 11м та 14м в залежності від геологічних умов. Опорним горизонтом паль є горизонт ІГЕ-IX (піски середньої крупності, середньої щільності насичені водою), ІГЕ-Х (крейда біла), ІГЕ-VIII (піски дрібнозернисті, середньої щільності, насичені водою). Розрахункове навантаження на палю прийняте 90 тс та її осад під цим навантаженням 10мм, згідно зі звітом про статичний іспит буро набивних паль виконаного ДП ДАО «Сумбуд» в вересні 2012 року. 

Капітальні стіни.

Стіни сходових клітин та шахт ліфтів запроектовані монолітні залізобетонні із бетону класу С20/25 товщиною 200мм, армовані окремими арматурними стрижнями. Робоча арматура класу А400, монтажна класу А240. Відстань від зовнішньої грані до осі робочої арматури прийнята 30мм, що відповідає першій ступені вогнестійкості несучих стін REI 120, M0 відповідно ДБН В.1.1-7-2002. Зовнішні стіни підвалу прийняті із бетонних блоків ГОСТ 13579-78*.

Перекриття.

Перекриттям слугують монолітні залізобетонні плити із важкого бетону класу С20/25, армовані окремими стрижнями. Товщина плит прийнята 250мм з умов деформації (прогину). Відстань від зовнішньої грані до осі робочої арматури прийнята 30мм, що відповідає першій ступені вогнестійкості будівлі і забезпечує мінімальну межу вогнестійкості перекриття REI 45, M0 відповідно ДБН В.1.1-7-2002.

Колони.

Клони прийняті монолітні залізобетонні із важкого бетону класу С20/25 перетином 400х400мм. Робоча арматура класу А400, монтажна класу А240. З огляду значного кроку колон (8х7,5м) та розрахунку плит на продавлювання, вгорі внутрішніх колон передбачені прямокутні капітелі розміром 1,2х1,2м. Висота капітелей 25см, разом з товщиною плит перекриття 50см. Капітелі не тільки забезпечують міцність плит з умов продавлювання, вони також зменшують прогин плит перекриття. Відстань від зовнішньої поверхні перетину колон до осі робочої арматури не менше 50мм, що відповідає першій ступені вогнестійкості будівлі і забезпечує мінімальну межу вогнестійкості колон R 120, M0 відповідно ДБН В.1.1-7-2002.

Сходи.

В проекті прийняті монолітні залізобетонні сходи. Сходові площадки монолітні залізобетонні. Потрібна межа вогнестійкості сходів R 60, M0 відповідно ДБН В.1.1-7-2002.

При впровадженні в практику будівництва конструктивних систем будинків, які не можуть бути однозначно класифіковані за певним ступенем вогнестійкості, рішення щодо їх ступеня вогнестійкості слід приймати за результатами проведення натурних вогневих випробувань на фрагментах таких будинків за методиками, затвердженими чи погодженими органами державного пожежного нагляду.

Внутрішнє опорядження.

Підлога – керамогранітна плитка

Стіни – ГКЛ (гіпсокартонні листи) пофарбування.

Стеля – підвісна стеля алюмінієва решітчаста система «Griliato» (Грильято):

Перегородки – ГКЛ по металевому каркасу. Скляні перегородки     

Хол, кафе – відповідно до проекту інтер’єрів які будуть розроблені за окремим замовленням.

Офісні приміщення.

Підлога – вінілове покриття

Стіни – ГКЛ (гіпсокартонні листи) пофарбування.

Стеля – підвісна стеля «ARMSTRONG»

Перегородки – ГКЛ по металевому каркасу. Скляні перегородки

Коридори, СУ, кухні, технічні приміщення, содові клітки.

Підлога – керамогранітна плитка

Стіни і перегородки – ГКЛ керамічна плитка,  фарбування поверхні.

Стеля – підвісна стеля «ARMSTRONG», безшовні пластикові панелі.

 

РОЗДІЛ 2.

Аналіз пожежної небезпеки

Будь-яка будівля в залежності від конструктивних і об’ємно – планувальних рішень, кількості пожежного навантаження, наявності потенційних джерел запалювання й інших факторів, має визначену пожежну небезпеку. Пожежна небезпека процесу чи об’єкта в цілому характеризується можливістю виникнення пожежі, а також умовами, що впливають на його розвиток.

Пожежна небезпека торгового центру «Фестиваль» оцінюється за 5 напрямками, а саме:

1. Наявністю великої кількості горючих речовин і матеріалів:

- одягу;

- алкогольних та тютюнових виробів;

- горючі оздоблювальні матеріали;

- меблі.

2. Можливість утворення ВНС:

-відсутнє.

3. Наявністю різноманітних джерел запалювання:

- перевантаження електромереж;

- вогневі та електрозварювальні роботи;

- несправна робота електрообладнання;

- необережне поводження з вогнем;

- пустощі дітей з вогнем.

4. Наявністю шляхів і способів розповсюдження пожежі:

- по горючих торгових речовинах;

- по оздобленню стін;

- по системі вентиляції.

5. Умови, які ускладнюють гасіння пожежі:

- наявність великої кількості людей;

- задимлення;

- складне планування приміщень

Наявність великої кількості горючих речовин і матеріалів:

У будівлі торгівельного центру широко застосовується такі матеріали, як дерево-волокнисті і дерево-стужкові плити в меблях і офісному устаткуванні, папір, ватман, гіпсокартон у перегородках.

Велику небезпеку для життя людей при виникненні пожежі і сприяють швидкому поширенню на такі матеріали:

Наприклад, деревина ялинова - горючий матеріал, використовуваний при виготовленні меблів, дверей. Температура займання 240°С, виділяють теплоту до 20305 кДж/кг. Варто оберігати від нагрівання джерел з температурою більш 100°С.

Картон - горючий матеріал, який використовується в обробці стін, стель. Температура займання 227°С.

Особливу небезпеку представляють алкогольні вироби, полімерні матеріали. Наприклад, полістерол - легкогорючий матеріал, використовуваний для обробки приміщень, приладів, побутової техніки. Температура запалення 484 - 496°С

Полівінілхлорид - важкогорючий матеріал, використовуваний для виготовлення декоративних пластиків, лінолеуму, поручнів сход, плінтусів, різних труб. Температура запалення 390°С.

Поліуретан — легкогорючий матеріал, використовується в основному на виготовлення оббивки м’яких меблів. При температурі вище 170°С горить з виділенням жовтого диму.

Наявність різноманітних джерел запалювання:

Джерелами запалювання в торгівельних павільйонах можуть бути: несправність досить розгалужених електричних мереж, освітлювальної арматури, рекламні ефекти з застосуванням відкритого полум’я чи електрообладнання та ін.

Наявність шляхів і способів розповсюдження пожежі:

При пожежах у будинках подібного призначення найбільшу небезпеку для людей, особливо у перші хвилини горіння, представляє дим та полумя.

Небезпечне для життя людини задимлення окремого приміщення, у якому відбувається горіння, може наступити у лічені секунди.

Продукти горіння можуть розповсюджуватися по горизонталі та вертикалі, через дверні, віконні та технологічні отвори, ліфтові шахти, сходові клітки, вентиляційні та інші інженерні комунікації. Сприяє інтенсивному розповсюдженню пожежі наявність на шляхах евакуації горючих оздоблювальних матеріалів, використання килимового покриття в залах, коридорах та в сходових клітках. Дим особливо інтенсивно розповсюджується по вертикалі, чим зумовлене швидке задимлювання приміщень. Інколи можливе скрите розповсюдження пожежі через пустоти в підвісних та натяжних стелях під фальш підлогою та іншим.

При виникненні горіння на торгівельних павільйонах лінійна швидкість поширення полум’я по конструкціям (горючих торгових речовинах; оздобленню стін, меблям, декорації; системі вентиляції) складе приблизно 0,8 м/хв.

Умови, які ускладнюють гасіння пожежі:

Досить часто в торгівельному центрі проводяться акції, які заволікають дуже велику кількість покупців та відвідувачів, що в такі моменти перетворить цей заклад в місце з неконтрольованою масою людей.

Важливою умовою при гасінні пожежі в торгівельно-розважальному центрі є власне великі розміри і складність планування будівлі, що з врахуванням з небезпечними факторами пожежі – вагомо ускладнить проведення гасіння пожежі.

Висновок: проведений аналіз пожежної небезпеки даного об’єкту дозволяє зрозуміти, що проведення певних профілактичних заходів дозволить зменшити можливість виникнення пожежі і її розповсюдження.

 Запропоновані заходи:

-оздоблення виконати з негорючого матеріалу;

-об’єкт обладнати всіма необхідними засобами первинного пожежогасіння;

- передбачити установки пожежної автоматики;

- електромережу виконати згідно вимог ПУЕ для зменшення ризику з запобіганням виникнення короткого замикання та перевантаження;

- на всіх видних місцях поверхів вивісити стенди з основними правилами пожежної безпеки та плани евакуації.

РОЗДІЛ 3.

Моніторинг стану пожежної безпеки об’єкту


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 875;