Теми комплексних курсових робіт. № теми Тема курсової роботи 1. Особливості створення банків 

 

№ теми Тема курсової роботи
1. Особливості створення банків. Аналіз сучасного стану банківської системи України. Облікова політика банків
2. Класифікація банківських операцій. Звітність банків та методи її аналізу
3. Організаційна структура банку. Баланс банку та методи його аналізу
4. Формування власного капіталу банку, його облік та аналіз
5. Порядок та механізм здійснення операцій за поточними рахунками суб’єктів господарювання у національній та іноземній валюті, їх облік та аналіз
6. Організація безготівкових розрахунків в Україні. Облік та аналіз розрахункових операцій
7. Операції банків по обслуговуванню платіжного обороту, основні правила їх оформлення, обліку та аналізу
8. Операції прихідних кас банків, їх оформлення, облік та аналіз
9. Операції видаткових кас банків, їх оформлення, облік та аналіз
10. Процес обслуговування банками карткових рахунків cуб’єктів господарювання. Облік та аналіз операцій з платіжними картками
11. Процес обслуговування карткових рахунків фізичних осіб. Облік та аналіз операцій за цими рахунками
12. Особливості обслуговування карткових рахунків фізичних осіб у НСМЕП, облік та аналіз за цими рахунками
13. Організація роботи банків, облік та аналіз розрахунків щодо обслуговування фізичних осіб платіжними картками міжнародних платіжних систем
14. Операції з депозитними рахунками (вкладами) фізичних осіб, їх облік. Аналіз стабільності та ефективності здійснення депозитних операцій
15. Організація процесу здійснення операцій з вкладними (депозитними) рахунками суб’єктів господарювання, їх облік та аналіз
16. Порядок та механізм здійснення операцій за поточними рахунками фізичних осіб, їх облік та аналіз.
17. Організація роботи банків із переказу грошових коштів фізичних осіб, облік та аналіз цих операцій
18. Міжбанківські кредити, їх облік та аналіз
19. Міжбанківські депозити, їх облік та аналіз
20. Операції банків із власними акціями їх облік та аналіз капіталу
21. Організація процесу надання та погашення кредитів суб’єктам господарювання на поточні потреби, облік та аналіз цих операцій
22. Організація процесу надання та погашення кредитів суб’єктам господарювання в інвестиційну діяльність, облік та аналіз цих операцій
23. Організація банківських кредитних операцій з векселями, облік та аналіз цих операцій
24. Овердрафт, як один із видів короткострокового кредитування юридичних та фізичних осіб, його облік та аналіз
25. Організація лізингового кредитування суб’єктів господарювання, облік та аналіз операцій з фінансового лізингу
26. Організація факторингового кредитування суб’єктів господарювання, облік та аналіз операцій з факторингу
27. Порядок надання, погашення, обліку та аналізу кредитів, наданих фізичним особам на споживчі цілі
28. Порядок надання, погашення, обліку та аналізу кредитів, наданих фізичним особам на придбання товарів тривалого використання
29. Порядок надання, погашення, обліку та аналізу кредитів, наданих фізичним особам на придбання автомобілів
30. Порядок надання, погашення, обліку та аналізу кредитів, наданих фізичним особам на купівлю житла
31. Валютні операції банку та їх аналіз. Особливості обліку іноземної валюти
32. Організація, облік та аналіз розрахунків при експортно – імпортних операціях
33. Операції банківських установ на валютному ринку за дорученням клієнтів, їх облік та аналіз
34. Порядок здійснення обмінних і конверсійних операцій з готівковою іноземною валютою в установах банків, їх облік та аналіз
35. Операції банків з дорожними чеками, їх облік та аналіз
36. Операції банків з дорогоцінними металами, їх облік та аналіз
37. Методи формування банками інвестиційних портфелів, облік та аналіз вкладень в цінні папери в торговому портфелі банку
38. Методи формування банками інвестиційних портфелів, облік та аналіз вкладень в цінні папери в портфелі банку на продаж
39. Методи формування банками інвестиційних портфелів, облік та аналіз вкладень в цінні папери в портфелі банку до погашення
40. Операції банків з власними борговими зобов’язаннями, їх облік та аналіз
41. Формування доходів банку, їх облік та аналіз
42. Витрати банків, їх облік та аналіз
43. Формування, використання, облік та аналіз прибутку банку
44. Нетрадиційні банківські послуги, їх облік та аналіз
45. Послуги з дистанційного обслуговування клієнтів, особливості їх обліку та аналізу
46. Розрахункові та комісійні операції банків з векселями, їх облік та аналіз
47. Оптимізація структури власного капіталу банку, облік та аналіз власного капіталу
48. Сутність та процес формування статутного капіталу банку, облік та аналіз операцій з формування статутного капіталу
49. Процес капіталізації банків, облік капіталу та аналіз
50. Залучені кошти банку, їх облік та аналіз ефективності використання
51. Організація, облік та аналіз операцій з інвестиційного кредтування
52. Проблемні кредити банків, їх облік та аналіз
53. Економічний зміст депозитних операцій банків, правила їх оформлення, обліку та аналізу.
54. Організація кредитної роботи в банку, облік та аналіз кредитних операцій.
55. Форми забезпечення повернення кредиту, облік та аналіз захищеності кредиту.
56. Методи кредитного ціноутворення, облік операцій з нарахування та сплати процентів, аналіз дохідності кредитних операцій.
57. Порядок формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними банківськими операціями, облік резерву та аналіз кредитів за ступенем ризику
58. Особливості оперативного лізингу, облік та аналіз цих операцій
59. Емісійні операції установ НБУ, облік та аналіз цих операцій
60. Операції НБУ з дорогоцінними металами, облік та аналіз цих операцій

Примітка: Студенти можуть пропонувати свої теми курсових робіт після узгодження з керівником.


Додаток Б

Приблизний зміст курсової роботи на тему:

«Основні операцій за поточними рахунками фізичних осіб. Правила їх оформлення, обліку та методика аналізу»

Вступ

 

Розділ 1. Режим роботи поточних рахунків фізичних осіб.

 

1.1. Нормативно-правова основа роботи банків з поточними рахунками фізичних осіб.

1.2. Зарубіжний досвід обслуговування банками поточних рахунків фізичних осіб.

Розділ 2. Оформлення та облік операцій з поточними рахунками фізичних осіб

 

2.1. Правила оформлення операцій з поточними рахунками фізичних осіб.

2.1.1. Оформлення та перевірка документів на відкриття відкриття рахунків.

2.1.2. Оформлення касових та безготівкових операцій по рахунках.

2.2. Принципи ведення бухгалтерського обліку коштів  на вимогу клієнтів банку

2.2.1. Структура відображення коштів за вимогою фізичних осіб в Плані рахунків бухгалтерського обліку та синтетичний облік операцій.

2.2.2. Організація аналітичного обліку за рахунками фізичних осіб.

 

Розділ 3.Аналіз та перспективи удосконалення операції з поточними рахунками фізичних осіб

 

3.1. Місце банку на ринку депозитів в Україні.

3.2. Методи аналізу депозитів

3.3. Удосконалення обслуговування фізичних осіб у банку.

 

Висновки

Список використаних джерел

Додатки


Приблизний план курсової роботи на тему:

«Оформлення, облік, аналіз операцій з надання та погашення кредитів, наданих суб’єктам господарювання на поточні потреби»

Вступ

 

Розділ 1. Кредити в поточну діяльність суб’єктам господарювання та їх класифікація

1.1. Нормативно-правова основа виконання і обліку кредитних операцій в банках

1.2. Класифікація кредитів в поточну діяльність. Структурування кредиту

 

Розділ 2. Основні правила оформлення та обліку операцій з видачі кредитів суб’єктам господарювання на поточні потреби

2.1. Структура відображення кредитів в Плані рахунків бухгалтерського обліку

2.2. Основні правила оформлення видачі кредитів та облік цих операцій

2.3.Оформлення і облік погашення кредитів

 

Розділ 3. Аналіз та напряпи удосконалення кредитних операцій банку

3.1.Місце банку на ринку кредитів в Україні.

3.2. Методи аналізу кредитних операцій

3.2. Удосконалення роботи банків з проблемними кредитами

 

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

 


Приблизний план курсової роботи на тему:

«Операції банків з переказу грошових коштів фізичних осіб, облік
та аналіз цих операцій»

 

Вступ

 

Розділ 1. Операції з розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб та їх класифікація

1.1. Нормативно-правова основа виконання і обліку операцій з переказу грошових коштів фізичних осіб в комерційних банках

1.2. Класифікація операцій з розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб

1.3. Зарубіжний досвід розвитку операцій та послуг по розрахунково- касовому обслуговуванню фізичних осіб

 

Розділ 2. Основні правила оформлення переказу грошових коштів фізичних осіб в банках та облік цих операцій

2.1. Оформлення переказу грошових коштів фізичних осіб в банках в межах України і за кордон та облік цих операцій

2.2. Оформлення операцій з виплати переказів грошових коштів фізичних осіб в банках які надійшли з інших банків та облік цих операцій

2.3.  Особливості оформлення та обліку операцій по обслуговуванню міжнародних систем по переказу грошових коштів фізичних осіб (Маніграмм, Вістерн-Юніон та ін.)

 

Розділ 3. Аналіз операцій з розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб

 

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 


Додаток В


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 633; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!