Завдання 2 Необхідно визначити цінові параметри акції.Приклад роз’язання: На фондовому ринку продається акція, за яку продавець просить ціну в Р = 50 грн. Прогнозований рівень дивідендів – d = 15 грн/рік. Передбачається, що розмір дивідендів буде зростати із середньорічним темпом 10%. Прибутковість альтернативного розміщення капіталу r = 25% річних. Необхідно визначити цінові параметри акції.

За формулою (3.11) визначаємо капіталізовану вартість акції (15*(1+0,1))/(0,25-0,1)=110 грн., а за формулою (3.12) – внутрішню норму прибутковості (15(1+0,1)/50)+0,1=0,43. Оскільки P <V а > r – акція є недооціненою.

 

Модель із перемінними темпами приросту дивідендів

Сценарій із перемінними темпами приросту дивідендів є найбільш поширеним у практиці діяльності акціонерних товариств.

Розглянемо підходи до оцінки вартості акцій на прикладі деякого акціонерного товариства “Омега”. На фондовому ринку продаються акції, за які уповноважений акціонерним товариством “Омега” продавець, просить ціну в Р = 50 грн. Нехай є дані про сценарій виплат дивідендів (табл. 3.1). Необхідна ставка прибутковості – 25% річних.

Таблиця 3.1-  Сценарій виплат дивідендів акціонерного товариства “Омега”

Рік Чистий прибуток на одну акцію, грн Дивіденди на одну акцію, грн Відношення виплат до чистого прибутку, % Приріст прибутку, %
1 2 3 4 10 20 25 30 2 4 5 6 20 20 20 20 - 100 25 20
5 6 7 34,88 39,23 42,67 8,72 11,77 14,93  25 30 35 16,25 12,50 8,75
8  44,80 17,92 40 5,0

 

Визначимо вартість акції за умов, що в 1-7-му році має місце сценарій перемінного приросту дивідендів, а в 8-му році - сценарій постійного приросту дивідендів.

грн.

грн.

Загальна вартість акцій акціонерного товариства “Омега”становить V = V(1-7) + V(8) = 19,57 + 23,37 = 42,34 грн.

Оскільки P < V – акція недооцінена.

 

 

ВИСНОВОК

В процесі реалізації своєї цілі інвестиційний менеджмент  спрямований на вирішення наступних завдань:

1. Забезпечення високих темпів економічного розвитку компанії за рахунок ефективної інвестиційної діяльності;

2. Забезпечення максимізації доходів від інвестиційної діяльності;

3. Забезпечення мінімізації інвестиційних ризиків;

4. Забезпечення фінансової стійкості і платоспроможності компанії в процесі здійснення інвестиційної діяльності підприємства;

5. Пошук шляхів прискорення реалізації інвестиційних проектів;

Усі перераховані завдання  інвестиційного менеджменту  тісно пов’язані між собою. Так, забезпечення високих темпів розвитку компанії можливе з одного боку за рахунок підбору високодохідних інвестиційних проектів, з іншого – за рахунок прискорення реалізації інвестиційних програм. В свою чергу, максимізація доходу від інвестицій, як правило, супроводжується підвищенням інвестиційних ризиків, а отже ці показники повинні бути оптимізовані між собою. Мінімізація інвестиційних ризиків є умовою забезпечення фінансової стійкості і платоспроможності компанії в процесі реалізації інвестиційної діяльності.

Отже, інвестиційний менеджмент (investment management) - це професійне управління різноманітними цінними паперами (акції, облігації тощо) та іншими активами (наприклад, виробничим обладнанням) з метою досягнення специфічних інвестиційних цілей для забезпечення прибутку інвесторам.

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 296; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ