УЗГОДЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУАналіз позиції продавця

Номінальна сума, яку покупець вказує на кожному векселі (Vt), складається з двох частин: суми, що забезпечує погашення основного боргу (вартість товару) і відсотків за кредит. Відсотки за кредит можуть визначаться двояко:

а) відсотки нараховуються на залишок заборгованості, тобто з моменту погашення попереднього векселя;

б) відсотки нараховуються на суму боргу, включену у вексель, із моменту початку угоди до моменту погашення векселя.

Введемо такі умовні позначення:

t – число періодів, на кожний із яких виданий вексель (число виданих векселів), t = 1, 2, 3, ...,;

n – номер періоду;

m – число періодів у році;

i – річна ставка простих відсотків, під яку провадиться кредитування;

j = i / m – ставка відсотків, по якій провадиться кредитування в кожному періоді;

d – річна проста дисконтна ставка, що використовується банком при обліку векселів;

= d / m – дисконтна ставка, що використовується в кожному періоді;

P – вартість товару (сума основного боргу); при виплаті авансу його необхідно відняти з вартості товару й у подальших розрахунках він в увагу не приймається, а сума, що залишилася після відрахування авансу, вважається сумою основного боргу.

Розглянемо перший варіант, коливідсотки нараховуються на залишок заборгованості, тобто з моменту погашення попереднього векселя. Припустимо, що погашення основного боргу провадиться рівними сплатами P/n. До суми, що підлягає оплаті по векселям, крім суми, призначеної для погашення основного боргу, включаються і відсотки за кредит на залишок основного боргу.

Процентні платежі за кредит утворюють ряд, що складає арифметичну прогресію:

.            (2.1)

Загальну суму процентних платежів розраховують, використовуючи формулу для визначення суми n – перших членів арифметичної прогресії:

                                      (2.2)

Сума векселя, що погашається в момент t, дорівнює:

.                                       (2.3)

Тоді, з урахуванням (2), сума всього комплекту векселів складе:

                                            (2.4.)

 Відповідно до другого варіанта, коли відсотки нараховуються на суму боргу, включену у вексель, із моменту початку угоди до моменту його погашення, процентний платіж у період часу t визначається за формулою:

                                                                               (2.5)

Сума векселя, що погашається в момент t, дорівнює:

.                                            (2.6)

     Вексельні суми являють собою арифметичну прогресію, перший член якої дорівнює , а останній – . При цьому, сумарне значення усіх векселів буде дорівнювати:

.                                                                               (2.7)

Загальна сума нарахованих процентних платежів визначається за формулою:

.                                                                                    (2.8)

       Оскільки процентні платежі також являють собою арифметичну прогресію, де перший член , а останній – , то їхня сума визначається за формулою:

.                                                                                         (2.9)

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 352; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ