Хід виконання практичної роботи. Потрібно промоделювати роботу багатоканальної системи масового обслуговування – замкнутою з експоненціальним законом поступлення вимог на обслуговування.Потрібно промоделювати роботу багатоканальної системи масового обслуговування – замкнутою з експоненціальним законом поступлення вимог на обслуговування.

Відомо середній час поступлення вимог на обслуговування, рівний 10 хв., котрий підтінюються експоненціальному закону розподілу вірогідності. В системі масового обслуговування три канали. Потрібно змоделювати процес функціонування системи.

У вікні GPSS World був введений наступний код:

 

NAK STORAGE 3

************************

       GENERATE ,,,10

MASH       ADVANCE (Exponential(1,0,10))

       ENTER      NAK

       TRANSFER ALL,KAN1,KAN3,3

KAN1 SEIZE CAN1

       ASSIGN    1,CAN1

       TRANSFER ,COME

       SEIZE CAN2

       ASSIGN    1,CAN2

       TRANSFER ,COME

KAN3 SEIZE CAN3

       ASSIGN    1,CAN3

COME       LEAVE     NAK

       ADVANCE (Exponential(1,0,2))

       RELEASE P1

       TRANSFER ,MASH

************************

       GENERATE 480

       TERMINATE 1

     START 1

 

 

Знайдемо оптимальну завантаженість каналів. Для цього параметр AVE. C. не повинен перевищувати 1.

Питання до захисту :

Покажіть середній час застосування кожного каналу обслуговування?

Відповідь:________________________________________

_________________________________________________

Покажіть коефіцієнт застосування кожного каналу обслуговування?

Відповідь:________________________________________

_________________________________________________

Покажіть число входів в кожний канал обслуговування?

Відповідь:________________________________________

_________________________________________________

 

Роботу виконав                                                      Роботу перевірив

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №7

«Багатоканальна розімкнута СМО»

1 Тема роботи:   Моделювання багатоканальної розімкнутої СМО.

2 Мета роботи:Змоделювати роботу багатоканальної розімкнутої системи масового обслуговування.

 

Теоретичний матеріал

Розімкнута мережа характеризується постійною і незалежною відстану мережі інтенсивністю потоку заявок на виході джерела заявок, причому інтенсивність заздалегідь відома і є параметром мережі.

Розімкнені мережі застосовуються для опису обчислювальних систем, в яких на обробці може перебувати змінне число задач, наприклад, обчислювальних систем оперативної обробки з розподілом часу.

Крім цього в багатоканальної СМО необхідно розрізняти два випадки:

• число вимог n, що надійшли в систему, менше кількості каналів обслуговування N, тобто всі вони перебувають на обслуговуванні (0 ≤ n <N);

• число вимог п, що надійшли в систему, більше або дорівнює числу каналів обслуговування N (N ≤ n), тобто N вимог обслуговуються, а решта r чекають у черзі (r = 1, 2, ..., n - N).

 

Хід виконання практичної роботи

Задано багатоканальна розімкнена система масового обслуговування (рисунок 7.1) з необмеженим часом очікування і з найпростішими потоками, яка найбільш відповідає дійсності.

 

Рисунок  7.1 – Багатоканальна розімкнена СМО

 

У вікно GPSS World був введено наступний код:

 

NAK STORAGE 3

************************

GENERATE (Exponential (1,0,10))

ENTER NAK

TRANSFER BOTH, KAN1, KAN2

KAN1 SEIZE CAN1

ASSIGN 1, CAN1

TRANSFER, COME

KAN2 SEIZE CAN2

ASSIGN 1, CAN2

COME LEAVE NAK

ADVANCE (Exponential (2,0,2))

RELEASE P1

TERMINATE 1

START 100000

 

Після обслуговування вимога виходить з каналу обслуговування, і повинен появитися сигнал про звільнення останнього. Це робиться за допомогою оператору RELEASE.

Після цього вимога виходить з системи за допомогою оператору TERMINATE .

Останній оператор - керуюча команда START – яка з’ясовує скільки вимог буде потуплено в процесі моделювання системи.

 

 

Питання до захисту :

Покажіть середній вміст накопичувачу?

Відповідь:________________________________________

_________________________________________________

 

Покажіть середній час прибування вимоги в накопичувачу?

Відповідь:________________________________________

_________________________________________________


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 330; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ