Якими параметрами характеризується блок GENERATE?Відповідь:________________________________________

_________________________________________________

 

 

Роботу виконав                                                      Роботу перевірив

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2

«Загальні відомості о системі GPSS World. Налаштування установок та засобів виводу результатів моделювання»

1 Тема роботи:   Налаштування установок та виведення результатів моделювання в системі GPSS World.

2 Мета роботи: Знайомство з інтерфейсом системи GPSS World і пунктами меню вікна програми.

.

Теоретичний матеріал.

Система GPSSW має ієрархічну систему меню, що складається з головного меню, систем, що випадають і спливаючих меню (підменю). Головне меню служить для виклику випадаючих меню. Набір пунктів головного меню розташовується у другому рядку головного вікна системи GPSS.

При запуску програми з'являється вікно, зображене на рисунку 2.1:

 

 

Рисунок 2.1 – Вікно програми

 

Меню Файл (File) містить пункти для створення нової моделі, відкриття тієї, що вже існує, збереження змін, закриття моделі і вихід з програми в цілому.

Меню Правка (Edit) - операції з буфером обміну (вирізувати, копіювати, вставити), додавати/видаляти рядок, редагування шрифту програмної коди, зміну налаштувань системи, а також дозволяє вставляти в текст програми блоки (шаблони команд). Всього система GPSS World має 53 блоки і 25 команд.

У пункті Налаштування меню Правка можна набудувати процеси моделювання, створення звітів, генерацію випадкових чисел і ідентифікуючих ключів, а також багато що інше.

Пункт меню Пошук (Search) дозволяє шукати слово або рядок в програмному коді, замінювати деяке слово на інше, маркірувати або знімати маркіровку рядків, а також перевіряти код на помилки.

Меню Вигляд (View) дозволяє настроювати панелі інструментів вікна системи.

Меню Команда (Command) служить для запуску процесу моделювання, а також настроювати процес моделювання за допомогою відповідних команд.

Меню Вікно (Window) надає можливість настроювати зовнішній вигляд вікна, тобто вибудовувати внутрішні вікна черепицею або каскадом.

У меню Довідка (Help) можна проглянути інформацію про версію системи і її розробників, звернутися до довідкових даних системи.

 

Вихідні дані роботи

Модель телефонного переговорного пункту, що була створена в лабораторній роботі № 1.

 

Хід виконання практичної роботи

На прикладі моделювання телефонного переговорного пункту, розглянутого в лабораторній роботі № 1, необхідно розглянути перераховані можливості системи більш детально:

1. Вивчити можливості редагування шрифтів.

2. Вивчити можливості вставки блоків GPSS в модель.

3. Ознайомитися з можливостями настройки моделі.

4. Запустити покрокове виконання процесу моделювання. Для цього спочатку необхідно видалити рядок програмного коду Start 200 і запустити програму на виконання за допомогою пункту Create Simulation меню Command. Потім необхідно запустити покрокове виконання моделі, вибравши команду Start з меню Command.

5. Ознайомитися з можливостями перевірки програми на помилки.

Необхідно оформити звіт про виконану лабораторній роботі. Звіт повинен бути оформлений відповідно до необхідного стандартом і містити: мета роботи, завдання, результати виконання завдань по ознайомленню із системою GPSS, висновки щодо використання кожного з пунктів меню системи GPSS.

Питання до захисту :

Які можливості існують в системі для виведення результатів моделювання?

Відповідь:________________________________________

_________________________________________________

В якому вікні можно побачити в повідомленні про помилки?

Відповідь:________________________________________

_________________________________________________

Перерахуйте можливості вставки блоків GPSS в модель?

Відповідь:________________________________________

_________________________________________________

 

Призначення звіту системи та журналу?

Відповідь:________________________________________

_________________________________________________

 

Роботу виконав                                                      Роботу перевірив

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

«Загальні відомості о системі GPSS World. Складові системи. Моделювання в інтерактивному режимі»

1 Тема роботи:   Складові системи GPSS World. Моделювання в інтерактивному режимі

2 Мета роботи:Вивчити основні складові частини системи GPSS World. Ознайомитися з можливостями моделювання в інтерактивному режимі на прикладі імітаційної моделі роботи майстерні. Знайти шукані параметри функціонування системи.

 

Теоретичний матеріал

Дисципліни обслуговування визначають:

- За яких умов припиняється обслуговування вимог;

- Як вибирається для обслуговування наступну вимогу;

- Що робити c частково обслужених вимогою.

Система GPSSW включає:

- різні типи об'єктів мови імітаційного моделювання GPSS;

- мова програмування високого рівня PLUS;

- блокові конструкції, команди, системні числові атрибути;

- строкові, математичні, сервісні і інші процедури;

- функції типових розподілів.

Розглянемо деяких операторів мови GPSS:

Обчислювальні і логічні оператори GPSS відображені у таблиці 3.1.

 

Таблиця 3.1 - Обчислювальні і логічні оператори GPSS

Оператор Приклад Опис
^ A^B Піднесення до ступеня
# A#B Множення
\ A\B Цілочисельне ділення
@ A@B Цілочисельний залишок
>= A>=B ={1(True);0(False)}
<= A<=B ={1(True);0(False)}
< A<B ={1(True);0(False)}
> A>B ={1(True);0(False)}

 

Математичні процедури мови GPSS: ABS, ATN, TAN, COS, SIN, LOG, SQR.

Функції розподілу: EXPONENTIAL, PARETO, POISSON, BINOMIAL, UNIFORM.

Розглянемо деякі блоки системи GPSS, що зображені в таблиці 3.2.

 

Таблиця 3.2 – Деякі блоки системи GPSS

Блок Опис
ENTER A[,B] Увійти. А - ім'я багатоканального пристрою, В - кількість займаних одночасно пристроїв.
LEAVE A[,B] Вийти. А - ім'я багатоканального пристрою, В - кількість пристроїв, що звільняються.
PREEMPT A,[B],[C],[D],[E] Захопити. А - ім'я пристрою, В - Можливість захоплення по пріоритету, З - ім'я блоку, в який переходить перерваний транзакт.

Закінчення таблиці 3.2

RETURN A Звільнити. А - ім'я пристрою.
GATE X A[,B] X - логічний оператор, A - ім'я або номер об'єкту, для якого проводиться перевірка, B - номер наступного блоку для транзакта, якщо логічний оператор має значення “брехня”.
PRIORITY A[,B] Призначити пріоритет. А - нове значення пріоритету.
TRANSFER A[,B],C Передати. A - вірогідність передачі транзакта в блок З; B - позиція блоку, в яку повинен перейти транзакт з вірогідністю 1-а; З - позиція блоку, в яку повинен перейти транзакт з вірогідністю А.
ASSIGNA[+,-],B[,C] Призначити. А - номер або ім'я параметра, що модифікується або задається, В - величина, використовувана для модифікації, З - ім'я функції.
INDEX A,B Змінює параметр активного транзакта. А - номер параметра - джерела, В - значення, яке буде додано до вмісту А і відправлено до параметра 1.
FAVAL А Переводить одноканальний пристрій в доступний стан. А - номер одноканального пристрою.
FUNAVAL A,B,C.. Переводить одноканальний пристрій в недоступний стан. A - номер одноканального пристрою.
SAVAL А Переводить багатоканальний пристрій в доступний стан. А - номер багатоканального пристрою.
SUNAVAL А Переводить багатоканальний пристрій в недоступний стан. A - номер багатоканального пристрою.
QTABLE A,B,C,D Таблиця. А - ім'я черги, В - перше граничне значення, З - ширина всіх проміжних інтервалів, D - загальне число інтервалів таблиці.

 

Вихідні дані роботи

Вихідні дані обираються за варіантами з таблиці 3.3

 

Таблиця 3.3 – Вихідні дані

Назва

Номер варіанту

    1 2 3 4 5 6 7 8 9
Інтервал прибуття виробу [22±3] [21±5] [25±3] [24±3] [26±4] [27±2] [19±3] [25±4] [26±5]
Час ремонту [32±3] [35±3] [36±3] [36±2] [34±1] [31±4] [34±2] [37±3] [38±2]
  11 12 13 14 15 16 17 18 19
Інтервал прибуття виробу [27±3] [28±2] [24±3] [25±2] [26±4] [27±2] [22±3] [24±4] [21±5]
Час ремонту [35±3] [32±3] [36±2] [34±1] [35±4] [37±2] [39±3] [38±5] [38±3]

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 885; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!