Хід виконання практичної роботи. У системі GPSSW створимо нову модель і введемо наступний програмний код:У системі GPSSW створимо нову модель і введемо наступний програмний код:

 


       Запустимо програму на виконання, в результаті чого буде сформовано звіт про результати імітації.

 

           

Для графічного подання кількості клієнтів у черзі виберемо пункт Plot Window меню Edit.

 

 

       Отримуємо графік наступного вигляду:

 

 

У системі GPSSW створимо нову модель і введемо наступний програмний код:

 

       Запустимо програму на виконання, в результаті чого буде сформовано звіт про результати імітації.

 

 

       Для графічного подання кількості клієнтів у черзі виберемо пункт Plot Window меню Edit.

 

 

 

       Отримуємо графік наступного вигляду:

 

Питання до захисту :

Значення операндів команди INTEGRATE ?

Відповідь:________________________________________

_________________________________________________

Що таке стаціонарна точка системи?

Відповідь:________________________________________

_________________________________________________

Що відбувається під час дискретної стадії моделювання?

Відповідь:________________________________________

_________________________________________________

Які зміни відбудуться на графіку при збільшенні кількості здобичі і чому?

Відповідь:________________________________________

_________________________________________________

Роботу виконав                                                      Роботу перевірив

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №6

«Багатоканальна замкнута СМО з найпростішими потоками»

1 Тема роботи:   Моделювання багатоканальної замкнутої СМО.

2 Мета роботи:Змоделювати роботу багатоканальної замкнутої системи масового обслуговування вантажівки.

 

Теоретичний матеріал

Припустимо, задана багатоканальна замкнута система масового обслуговування з необмеженим часом очікування і з найпростішими потоками. Ця система найбільш повно відповідає дійсності. Вона характеризується наступними особливостями:

• надходження вимог в систему на обслуговування відбувається по одному, таким чином є ймовірність надходження двох і більше вимог в один момент часу дуже мала, і нею можна знехтувати (потік вимог ординарний);

• ймовірність надходження наступних вимог в будь-який момент часу не залежить від можливості вступу в попередні моменти – потік вимог без післядії;

• потік вимог стаціонарний.

Функціонування багатоканальної замкнутої системи масового обслуговування можна описати через всі можливі його стани і через інтенсивність переходу з одного стану в інший.

Основними параметрами функціонування СМО є ймовірності стану системи, тобто можливість наявності вимог n (покупців, робітників, завдань, машин, неполадок) в системі – Pn. Так, ймовірність P0 характеризує стан, коли в системі немає вимог і всі канали обслуговування простоюють, Р1-коли в системі знаходиться тільки одна вимога і т.д.

Важливим параметром функціонування системи масового обслуговування є також середнє число вимог, що знаходяться в системі (тобто в черзі і на обслуговуванні), Nsyst і середня довжина черги, Noch. Вихідними параметрами, що характеризують систему масового обслуговування, є:

• число каналів обслуговування (кас, комп'ютерів, підйомних кранів, ремонтних бригад) - N;

• число вимог (покупців, робітників, завдань, машин, неполадок) - m;

• інтенсивність надходження однієї вимоги на обслуговування (тобто

число повернень вимоги в одиницю часу) - λ;

• інтенсивність обслуговування вимог - μ.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 523;