Покажіть максимальний зміст накопичувачу?Відповідь:________________________________________

_________________________________________________

 

Покажіть коефіцієнт застосування накопичувачу?

Відповідь:________________________________________

_________________________________________________

 

Роботу виконав                                                      Роботу перевірив

Додаток А

 Зразок титульного листа

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ КОМП¢ЮТЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

КОЛЕДЖ НТУ «ХПІ»

 

ЖУРНАЛ

ЗВІТІВ ПРО ВИКОНАННЯ

ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

 

 з дисципліни

«Теорія масового обслуговування»

 

Студента гр. ОПК-410                              Перевірив

_________________                              викладач

                                                                Манєва Р.І.

 

Харків 2017

 

Додаток Б

Зразок титульного листа

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ КОМП¢ЮТЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

КОЛЕДЖ НТУ «ХПІ»

 

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ

ПРАКТИЧНОЇ  РОБОТИ №____

 

з дисципліни

«Теорія масового обслуговування»

 

Варіант №__

 

Студента гр. ОПК-410                               Перевірив

_________________                              викладач

                                                                Манєва Р.І.

 

Харків 2017


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 118; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ