Хід виконання практичної роботи. Розглянемо використання інтерактивного режиму моделювання на конкретному прикладі.Розглянемо використання інтерактивного режиму моделювання на конкретному прикладі.

Постановка задачі: у майстерню поступають для ремонту деякі вироби з інтервалом 29±3 хвилини з рівномірним законом розподілу. Відомий час ремонту 31±4 з рівномірним законом розподілу. Визначити параметри функціонування системи, побудувати графік черги в майстерню.

У системі GPSSW створимо нову модель і введемо наступний програмний код:

Initial X1, 31

Initial X2, 4

Generate 29,3

Queue remont

Seize master

Depart remont

Advance X1, X2

Release master

Terminate 1

Транслюємо модель за допомогою команди Create Simulation меню Command.

Після успішної трансляції моделі відкриємо діалогове вікно Block Entities (рисунок 3.1), вибравши в меню Window пункт Simulation Window-> Blocks Window.

 

Рисунок 3.1 - Діалогове вікно Block Entities

 

Для моделювання в інтерактивному режимі необхідно мати активну вимогу, яку можна отримати використовуючи команду STOP для переривання процесу моделювання, або дочекавшись закінчення процесу моделювання.

Команду STOP можна викликати з діалогового вікна Block Entities, вибравши команду, перед виконанням якої необхідно зупинити моделювання, і натиснувши на кнопку Place діалогового вікна Block Entities. При цьому в журналі з'явиться повідомлення про те, що перед відповідним блоком поміщена точка зупинки. Наявні точки зупинки можна переглянути, використовуючи меню Window-> Simulation Snapshot-> User Stops. Для видалення точки зупинки, можна використовувати кнопку Remove діалогового вікна Block Entities. При цьому в журналі з'явиться повідомлення про те, що перед відповідним блоком точка зупинки видалена.

Діалогове вікно Block Entities також надає можливість відстежувати параметри блоків і виконувати покрокове моделювання.

Запустимо програму на виконання, використовуючи команду START меню Command. У діалоговому вікні Start Command введемо кількість виробів, які передбачається відремонтувати, рівне 500 і запустимо моделювання.

У місці, де була поміщена точка зупинки, моделювання буде зупинено, і користувач може внести зміни в модель, використовуючи, наприклад, меню Command-> Custom і вводячи необхідні команди для виконання на поточному етапі виконання моделі.

Змінимо час ремонту після обробки 500 деталей. Нову величину часу ремонту візьмемо з текстового файлу.

Для цього створимо текстовий файл за допомогою команди New меню File наступного змісту:

INITIAL X1, 10

INITIAL X2, 2

Назвемо його, наприклад, «rem_mas.txt».

Видалимо створені раніше точки зупинки і продовжимо моделювання за допомогою команди CONTINUE.

Після моделювання обробки 500 деталей, внесемо зміни в модель, використовуючи меню Command-> Custom і ввівши в полі діалогового вікна Simulation Command команду

INCLUDE "rem_mas.txt"

Промоделюємо ремонт ще 500 виробів і проаналізуємо зміни у функціональних параметрах системи.

Питання до захисту :

Для чого потрібно проводити покрокове моделювання?

Відповідь:________________________________________

_________________________________________________

 

Для чого використовується оператор Depart?

Відповідь:________________________________________

_________________________________________________

Визначити наступні параметри моделі: коефіцієнт завантаження майстра, середній час обслуговування?

Відповідь:________________________________________

_________________________________________________

Чому дорівнюють характеристики черги: середній час очікування в черзі до майстра та середня довжина черги ?

Відповідь:________________________________________

_________________________________________________

 

Роботу виконав                                                      Роботу перевірив

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

«Загальні відомості про систему GPSS World. Графічні можливості системи при відображенні результатів моделювання»

1 Тема роботи:   Графічні можливості системи GPSS World при відображенні результатів моделювання

2 Мета роботи:Вивчити основні графічні можливості системи GPSS World при відображенні результатів моделювання. Ознайомитися з можливостями побудови графіків і гістограм на прикладі імітаційної моделі роботи майстерні. Знайти шукані параметри функціонування системи.

 

Теоретичний матеріал

Для накопичення вибіркових значень випадкових величин і статистичної обробки цих вибірок використовуються GPSS-таблиці. Графічним аналогом GPSS-таблиці є гістограмма вибіркових значень випадкової величини, яку можна продивитися у вікні таблиці. Перш ніж використовувати таблицю, її необхідно визначити, А потім задати збираються вибіркові значення.

Оператор TABLE (ТАБЛИЦЯ). У моделі може бути  декілька таблиць. Кожну таблицю потрібно спочатку визначити і лише потім використати в моделі. Для визначення таблиці необхідно вказати:

1) ім'я таблиці (числове або символьне);

2) ім'я випадкової змінної, значення якої буде табулюватися;

3) число, що є першим граничним значенням. (Значення вибірки, менші або рівні цього числа, потрапляють в самий лівий (нижній) інтервал (частотний клас) таблиці);

4) ширину інтервалу, загальну для всіх інтервалів таблиці за винятком лівого (нижнього) і правого (верхнього);

5) загальне число інтервалів таблиці, включаючи нижній і верхній. Формат оператора представлений в таблиці.

Для збору статистичних даних про черги використовується оператор QTABLE. Його формат збігається c форматом оператора TABLE, за винятком того, що операнд А задає ім'я черги.

 

Таблиця 4.1 – Операнди оператора TABLE

Поле Інформація поля
Мітка Ім`я таблиці
Операція TABLE
ОперандА Стандартний числовий атрибут, значення якого враховується в таблиці
Операнд В Перше граничне значення (ціле число)
Операнд С Ширина всіх проміжних інтервалів (ціле позитивне число)
Операнд D Загальне число інтервалів таблиці, включаючи лівий і правий (ціле позитивне число)

 

Вихідні дані роботи

Модель ремонтної майстерні з лабораторної роботи № 3.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 396; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ