Перелік регіональних органів СБ України1. Управління Служби безпеки України у Вінницькій області

2. Управління Служби безпеки України у Волинській області

3. Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області

4. Головне Управлiння Служби безпеки України в Донецькiй та Луганській областях

5. Управлiння Служби безпеки України в Житомирськiй областi

6. Управлiння Служби безпеки України в Закарпатськiй областi

7. Управління Служби безпеки України в Запорiзькiй областi

8. Управлiння Служби безпеки України в Івано-Франкiвськiй областi

9. Головне управлiння Служби безпеки України у м.Києвi та Київський області

10. Управлiння Служби безпеки України в Кiровоградськiй областi

11. Управлiння Служби безпеки України у Львiвськiй областi

12. Управлiння Служби безпеки України в Миколаївськiй областi

13. Управлiння Служби безпеки України в Одеськiй областi

14. Управлiння Служби безпеки України в Полтавськiй областi

15. Управлiння Служби безпеки України в Рiвненськiй областi

16. Управлiння Служби безпеки України в Сумськiй областi

17. Управлiння Служби безпеки України в Тернопiльськiй областi

18. Управлiння Служби безпеки України в Харкiвськiй областi

19. Управлiння Служби безпеки України в Херсонськiй областi

20. Управлiння Служби безпеки України у Хмельницькiй областi

21. Управлiння Служби безпеки України в Черкаськiй областi

22. Управлiння Служби безпеки України в Чернiвецькiй областi

23. Управлiння Служби безпеки України в Чернiгiвськiй областi

24. Головне управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон)

 

При вивченні шістнадцятого питання (Антитерористичний центр.) студентам слід звернути увагу на те, що

    Для організації і проведення антитерористичних операцій та координації діяльності суб'єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом чи залучаються до антитерористичних операцій, згідно з Указом Президента України 11 грудня 1998 року створено Антитерористичний центр при СБ України.

    Указом Президента України від 14 квітня 1999 року №379/99 затверджено Положення «Про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України» (далі – Положення).

    20 березня 2003 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про боротьбу з тероризмом» (далі – Закон) з метою захисту особи, держави і суспільства від тероризму, виявлення та усунення причин і умов, які його породжують, визначення правих та організаційних основ боротьби з цим небезпечним явищем, повноваження і обов'язки органів виконавчої влади, об'єднань громадян і організацій, посадових осіб та окремих громадян у цій сфері, порядок координації їх діяльності, гарантії правового і соціального захисту громадян у зв'язку із участю у боротьбі з тероризмом.

    Відповідно до Закону на Антитерористичний центр покладається:

Ø - розроблення концептуальних засад та програм боротьби з тероризмом, рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності заходів щодо виявлення та усунення причин та умов, які сприяють вчиненню терористичних актів та інших злочинів, здійснюваних з терористичною метою;

Ø - збирання в установленому порядку, узагальнення, аналіз та оцінка інформації про стан і тенденції поширення тероризму в Україні та за її межами;

Ø - організація і проведення антитерористичних операцій та координація діяльності суб'єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом чи залучаються до конкретних антитерористичних операцій;

Ø - організація і проведення командно-штабних і тактико-спеціальних навчань та тренувань;

Ø - участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, підготовка і подання в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у сфері боротьби з тероризмом, фінансування проведення суб'єктами, які ведуть боротьбу з тероризмом, антитерористичних операцій, здійснення заходів щодо запобігання, виявлення та припинення терористичної діяльності;

Ø - взаємодія із спеціальними службами, правоохоронними органами іноземних держав та міжнародними організаціями з питань боротьби з тероризмом.

    Антитерористичний центр при СБ України відповідно до Положення є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, бланки, печатки і штампи зі своїм найменуванням, а також печатку із зображенням Державного Герба України. Центр утримується за рахунок коштів, передбачуваних окремим рядком у Державному бюджеті України, а також інших джерел, передбачених законами України.

    Антитерористичний центр при СБ України очолює керівник, який призначається Президентом України із числа заступників Голови Служби безпеки України.

    Структурно Антитерористичний центр складається з Керівництва (керівник, перший заступник та три заступники, один з яких є начальником штабу), Міжвідомчої координаційної комісії (формується у складі керівника Центру та його заступників; заступників Міністра внутрішніх справ України та Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій; заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України; заступників керівників Адміністрації Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної пенітенціарної служби України; командувача Національної гвардії України; начальника Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, заступника голови Київської міської державної адміністрації, заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також інших визначених Президентом України посадових осіб), Штабу (складається з служб, відділів та секторів), а також координаційних груп і їх штабів при регіональних органах Служби безпеки України. Крім цього, у складі Антитерористичного центру при Службі безпеки України можуть створюватися і діяти військово-цивільні адміністрації - тимчасові державні органи, які призначені для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в районі проведення антитерористичної операції.

    Штаб є виконавчим робочим органом Центру, який здійснює поточну організаційну роботу з виконання покладених на Антитерористичний центр завдань.

    Діяльність координаційних груп при регіональних органах СБ України відображає структурованість Антитерористичного центру відповідно до адміністративно-територіального устрою держави та значно підвищує мобільність Центру у вирішенні покладених на нього завдань за місцем та часом.

    Організація боротьби з тероризмом в Україні та забезпечення її необхідними силами, засобами та ресурсами здійснюється Кабінетом Міністрів України у межах його компетенції.

    Центральні органи виконавчої влади беруть участь у боротьбі з тероризмом у межах своєї компетенції, визначеної законами та прийнятими на їх основі іншими нормативно-правовими актами.

    Суб’єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом у межах своєї компетенції, є:

Ø Служба безпеки України, яка є головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю;

Ø Міністерство внутрішніх справ України;

Ø Національна поліція;

Ø Міністерство оборони України;

Ø Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту;

Ø центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону;

Ø центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань;

Ø Управління державної охорони України;

Ø центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи.

    До участі у здійсненні заходів, пов'язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності, залучаються у разі необхідності також:

• центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

• Служба зовнішньої розвідки України;

• Міністерство закордонних справ України;

• Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України;

• центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері охорони здоров'я;

• центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику в електроенергетичному, вугільно-промисловому та нафтогазовому комплексах;

• центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності;

• центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах транспорту;

• центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну фінансову політику;

• центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;

• центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну аграрну політику;

    До участі в антитерористичних операціях за рішенням керівництва антитерористичної операції можуть бути залучені з дотриманням вимог Закону України «Про боротьбу з тероризмом» й інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкованості і форми власності, їх посадові особи, а також громадяни за їх згодою.

Координацію діяльності суб'єктів, які залучаються до боротьби з тероризмом, здійснює Антитерористичний центр при Службі безпеки України.


Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 61; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ