Змістовий модуль 3. Гігієнічні основи здорового розвитку дітей та підлітків. Гігієнічні основи діяльності лікувально-профілактичних закладів, охорони праці в медицині 12 страница607. Під час виробництва коксу в повітрі робочої зони концентрація пилу протягом багатьох років перевищує ГДК у 8 – 10 разів. Назвіть хворобу, розвиток якої найбільш ймовірний у працівників даного виробництва:

А. Азбестоз

В. Сидероз

С. Бісиноз

D. Силікоз

Е. Антракоз

 

608. Робітники працюють в умовах високих рівнів запиленості. Для виникнення професійних пилових захворювань мають значення хімічні (вміст двоокису кремнію) та фізичні властивості аерозолів пилу. Яка головна фізична властивість аерозолів пилу з позицій ймовірності виникнення пневмоконіозу?

А. Дисперсність

В. Намагнічування

С. Електрозарядженість

D Розчинність

Е. Іонізація

 

609. Праця в умовах впливу електромагнітних хвиль може викликати функціональні розлади певних систем організму. Які системи є найбільш вразливими при дії електромагнітних хвиль діапазону радіочастот?

А. Серцево-судинна і дихальна системи

В. Шлунково-кишковий тракт і дихальна система

С. Нервова і серцево-судинна системи

D. Серцево-судинна система і водно-сольовий обмін

Е. Нервова система і шлунково-кишковий тракт

 

610. Працівник 39 років звернувся до лікаря зі скаргами на ниючий біль та відчуття оніміння у кистях та передпліччях, зниження м’язової сили рук, порушення сну, дратівливість та зниження слуху. Дані професійного анамнезу свідчать про те, що робітник протягом 12 років працює бурильником, використовуючи свердло вагою 20 кг. О’єктивно: шкіра кисті має синюшний відтінок, відмічається набряк кінчиків пальців, стертість шкірного малюнка, легка деформація міжфалангових суглобів, зниження тактильної, температурної та больової чутливості. Який найбільш імовірний діагноз?

А. Вібраційна хвороба, зумовлена впливом локальної вібрації

В. Вібраційна хвороба, зумовлена впливом загальної вібрації

С. Хвороба Рейно

D. Нейроциркуляторна дистонія

Е. Ревматичний поліартрит

 

611. При проведенні очисних робіт у шахті концентрація вугільного пилу в повітрі робочої зони складає 450 мг/м3 (ГДК – 10 мг/м3). Розвиток якого професійного захворювання органів дихання можливий у гірників очисного вибою?

А. Сидероз

В. Алергічний рино фарингіт

С. Бісиноз

D. Антракоз

Е. Талькоз

 

612. На підприємстві з виробництва синтетичних миючих засобів зросла кількість випадків захворювань ринітами, вазоринітами, фарингітами, дерматитами. У повітрі робочої зони присутній пил миючих засобів. Фахівці вважають, що клінічні прояви і ріст захворюваності обумовлені впливом пилу. Які особливості дії пилу лежать в основі патогенезу?

А. Алергенна дія

В. Загальнотоксична дія

С. Фіброгенна дія

D. Канцерогенна дія

Е. Мутагенна дія

 

613. У працівника бензозаправки зі стажем роботи 15 років, що має контакт із етилованим бензином, відзначається зниження пам’яті, брадикардія, відчуття волосся в роті, шкірні парестезії. Інтоксикацію якою речовиною слід припустити у даному випадку?

А. Хлоридом свинцю

В. Тетраетилсвинцем

С. Фосфорорганічною сполукою

D. Бензолом

Е. Нітробензолом

 

614. На підприємстві, де виробляється свинцевий сурик, формується бригада лікарів-спеціалістів для проведення періодичного медичного огляду. Який з лікарів повинен бути обов’язково у складі бригади?

А. Невропатолог

В. Гінеколог

С. Психіатр

D. Дерматолог

Е. Отоларинголог

 

615. При огляді цеховим лікарем робітників доменного цеху, що мають тривалий стаж, відзначені випадки захворювання первинною катарактою. Що стало причиною її виникнення?

А. Електромагнітне випромінювання видимого спектру

В. Високий рівень шуму

С. Високий рівень вібрації

D. Ультрафіолетове випромінювання

Е. Інфрачервоне випромінювання

 

616. Робітник працює з лазерним випромінювачем, який за ступенем небезпечності випромінювання відноситься до ІV класу. Який спосіб захисту буде найбільш ефективним при даних умовах?

А. Дистанційне керування лазерною установкою

В. Місцева витяжна вентиляція

С. Закриті захисні окуляри

D. Екранування пучка випромінювання

Е. Захисний одяг

 

617. Одним з поширених професійних захворювань серед працюючих у машинобудуванні є бронхіальна астма. Назвіть речовину, яка може призвести до розвитку професійної бронхіальної астми.

А. Азоту оксиди

В. Соляна кислота

С. Заліза оксиди

D. Каніфоль

Е. Кремнію діоксид

 

 

618. Норматив кратності повітрообміну по витяжці для стоматкабінетів (раз/година):

А. Один

В. Два

С. Три

Д. Чотири

Е. П'ять

 

619. Яким приладом вимірюють швидкість руху повітря в стоматкабінетах (при природній вентиляції):

А. Психрометром Ассмана

В. Психрометром Августа

С. Анемометром чашковим

D. Кататермометром

Е. Анемометром крильчатим

 

620. Де виміряється загальна штучна освітленість в стоматкабінеті?

А. У першому ряді крісел

В. У другому ряді крісел

С. У кожному ряді крісел

D. У центрі стоматкабінета

Е. У самому «світлому» і самому «темному» місцях

 

621. Періодичність вологого поточного прибирання в стоматкабінеті:

А. Раз у день

В. Два рази в день

С. Раз у тиждень

D. Два рази в тиждень

Е. Три рази в день

 

622. Спуск води, що містить ртуть, у каналізацію в стоматкабінеті проводиться :

А. Без попереднього очищення

В. Шляхом очищення від ртуті на місці

С. Збиранням у спеціальні ємкості, у яких проводиться знешкодження

D. Через спеціальні сифони, з наступним їхнім очищенням

Е. З попереднім випарюванням води у витяжній шафі

 

623. Нормується КПО для стоматполіклінік (кабінетів):

А. Максимальний, не менш 1,5%

В. Мінімальний, не менш 1,25%

С. Максимальний, не більше 1,5%

D. Мінімальний, не більше 1,25%

Е. Мінімальний, не менш 1,5%

 

624. Демеркуризація в кабінетах стоматполіклінік проводиться :

А. Ганчіркою , змоченою нашатирним спиртом

В. Ганчіркою, змоченої підкисленим розчином перманганату калію

С. Ганчіркою, змоченої хлораміном

D. Розпиленням (з пульверизатора) сірчанокислого заліза

Е. Розпиленням (з пульверизатора) перекису водню

 

625. Як виробляється вимір середньої температури повітря в стоматкабінетах?

А. Шляхом трикратного виміру температури в центрі стоматкабінета й обчислення середньої величини

В. Шляхом двох вимірів по горизонталі на висоті 1 м від підлоги й обчислення середньої величини

С. Шляхом трьох вимірів по горизонталі на висоті 1,5 м від підлоги й обчислення середньої величини

D. Шляхом виміру температури в 9-і крапках (у вікна, у центрі, у дверей – на трьох рівнях) і обчислення середньої величини

Е. Шляхом 3-хкратного виміру температури в 3-х крапках: у вікна, у центрі, у протилежної вікну стіни на трьох рівнях - з обчисленням середньої

 

626. Яка величина КПО нормується для стоматкабінетів?

А. Максимальна

В. Мінімальна

С. Середня

D. Для кабінетів з одним рядом крісел - мінімальна

Е. Для кабінетів із двома рядами крісел - максимальна

 

627. Періодичність генерального прибирання в кабінетах хірургічної стоматології:

А. Щотижня

В. Два рази в тиждень

С. Один раз на місяць

D. Два рази на місяць

Е. Три рази на місяць

 

628. КПО для стоматкабінетів нормується:

А. Залежно від орієнтації стоматкабінетів: для північної – КПО мінімальний, для південної - КПО максимальний

В. Залежно від орієнтації стоматкабінетів: для північної й західної - максимальний, для південної й східної - мінімальний

С. Залежно від виду стоматкабінету: для хірургічного КПО максимальний, для терапевтичного й ортопедичного – КПО мінімальний

D. Незалежно від орієнтації кабінетів і їхнього виду: КПО максимальний (не більше 1,5%)

Е. Незалежно від орієнтації й виду стоматкабінетів: КПО мінімальний (не менш 1,5%)

 

629. Норматив температури повітря в стоматкабінетах:

А. Складає 16 - 18°С (незалежно від профілю кабінету)

В. Складає 18 - 20°С (незалежно від профілю кабінету)

С. Складає 17 - 20°С (незалежно від профілю кабінету)

D. Складає 16 - 20°С (залежно від профілю кабінету)

Е. Складає 18 - 20°С (залежно від профілю кабінету)

 

630. Різниця температури по горизонталі в стоматкабінетах (припустима):

А. Становить не більше 1°С

В. Становить не менш 1°С

С. Становить не більше 2°С

D. Становить не менш 2°С

Е. Не допускається (температура повинна бути рівномірної)

 

 

631. Періодичність генерального прибирання в кабінетах терапевтичної й ортопедичної стоматології:

А. Щотижня

В. Раз на місяць

С. Два рази на місяць

D. Раз у десять днів

Е. Два рази в тиждень

 

632. Робота з підбору штучних зубів (коронок) повинна проводитись:

А. При люмінесцентному освітленні або при лампах накалювання з рівнем освітленості не менш 1500 лк

В. При люмінесцентному освітленні з рівнем не менш 1000 лк

С. При люмінесцентному освітленні з рівнем не менш 500 лк

D.При лампах накалювання з рівнем освітленості не менш 500 лк

Е. При лампах накалювання з рівнем освітленості не менш 1000 лк

 

633. Де виміряється мінімальна горизонтальна освітленість в стоматкабінеті?

А. У першому ряді крісел

В. У другому ряді крісел

С. У найбільш вилученій від вікна ділянці

D. У центрі стоматкабінету

Е. У кожному ряді крісел

 

634. Де проводиться вимір освітленості в стоматкабінеті для розрахунку КПО?

А. У найбільш вилученій від вікна ділянці

В. У першому ряді крісел (у вікна)

С. У центрі стоматкабінету

D. В 3-х ділянках : у вікна, у центрі й у протилежній вікну стіні з розрахунком середньої величини

Е. В 2-х ділянках: у першому й у другому ряді крісел з розрахунком середньої величини

 

635. Який прилад застосовується для виміру освітленості в стоматкабінетах:

А. Уфидозиметр

В. Ррадіометр

С. Актинометр

D. Анемометр

Е. Люксметр

 

636. Кабінет терапевтичної стоматології на 3 крісла. У літній період року параметри мікроклімату: Температура - 24°С, в приміщенні для готування амальгами - 20°С; відносна вологість - 95%, швидкість руху повітря - 0,05 м/с. Лотки й плювальниці обробляються 1,5% розчином перманганату калію, через 1,5 години насухо витираються й використовуваний матеріал спалюється. Генеральне прибирання проводиться 1 раз на місяць. Гігієнічний висновок:

А. Всі гігієнічні параметри, крім мікроклімату (нагріваючий) відповідають гігієнічним нормам

В. У кабінеті й приміщенні для готування амальгами підвищена температура (не більше 20°С и 18°С відповідно)

С. Лотки й плювальниці повинні оброблятися 1% розчином формаліну

D. Всі гігієнічні параметри (крім строків генерального збирання) не відповідають гігієнічним вимогам

Е. Генеральне прибирання в кабінеті повинна проводитися не рідше 2-х раз вмісяць

637. Кабінет терапевтичної стоматології на 3 крісла. У літній період року параметри мікроклімату: Температура - 20°С, в приміщенні для готування амальгами - 18°з; відносна вологість - 45%, рух повітря - 0,15 м/с. Лотки й плювальниці, використовувані для пломбування зубів амальгамою, обробляються 1% розчином формаліну, через 1,5 години насухо витираються й використовуваний матеріал спалюється. Генеральне збирання проводиться 1раз на місяць. Гігієнічний висновок:

А. Всі гігієнічні параметри відповідають гігієнічним вимогам

В. У кабінеті знижені відносна вологість і швидкість руху повітря (повітря застійний)

С. Лотки й плювальниці повинні оброблятися 1,5% розчином перманганату калію

D. Всі гігієнічні параметри (крім строків генерального збирання) не відповідають гігієнічним нормам

Е. Генеральне прибирання в кабінеті повинна проводитися не рідше 2-х раз вмісяць

 

638. Періодичність очищення сифонів мийних раковин від ртуті:

А. Щотижня

В. Щомісяця

С. Два рази на місяць

D. Раз в 3 - 4 місяці

Е. Раз в 2 - 3 місяці

 

639. Повітряний куб у стоматкабінетах складає:

А.Не менш 25 - 30 м3 на кожне крісло (за умови однократного повітрообміну)

В. Не менш 25 - 30 м3 у цілому на кабінет (за умови двократного повітрообміну)

С. Не менш 25 - 30 м3 на кожне крісло (за умови двократного повітрообміну)

D. 25 - 30 м3 на кожне крісло (за умови трикратного повітрообміну)

Е. 25 - 30 м3 на кожне крісло (за умови двократного повітрообміну)

 

640. Різниця температури по вертикалі в стоматкабінетах:

А. Не допускається (температура повинна бути рівномірної)

В. Становить не більше 1°С

С. Становить не менш 1°С

D. Становить не більше 2°С

Е. Становить не менш 2°С

 

641. Мінімальна освітленість у стоматкабінетах при використанні ламп накалювання (лк):

А. Складає 50

В. Складає 100

С. Складає 150

D. Складає 200

Е. Складає 250

 

642. Що таке світловий коефіцієнт (СК)?

А. Відношення площі заскленої поверхні світопройомів до площі підлоги

В. Відношення площі підлоги до площі заскленої поверхні світопройомів

С. Відношення освітленості усередині приміщення до освітленості під відкритим небом

D. Процентне відношення площі заскленої поверхні вікон до площі підлоги

Е. Процентне відношення освітленості усередині приміщення до освітленості під відкритим небом

 

643. Норматив відносної вологості для стоматкабінетів (%):

А. Складає не більше 50

В. Складає 40 - 60

С. Складає 30 - 50

D. Складає 40 - 50

Е. Складає 30 - 40

 

644. Де виміряється загальна штучна освітленість в стоматкабінеті?

А. У першому ряді крісел

В. У другому ряді крісел

С. У кожному ряді крісел

D. У центрі стоматкабінету

Е. В 3-х крапках: у вікна, у центрі й у протилежної вікну стіни

 

645. Що таке КПО (коефіцієнт природної освітленості)?

А. Відсоткове відношення площі підлоги до площі світлових прорізів

В. Відсоткове відношення площі світлових прорізів до площі підлоги

С. Відсоткове відношення освітленості в центрі кабінету (будь-якого приміщення) до освітленості під відкритим небом

D. Відсоткове відношення освітленості у віконних прорізів усередині приміщення до освітленості під відкритим небом

Е. Відсоткове відношення освітленості в найбільш віддаленому від вікна місці до освітленості під відкритим небом

 

646. Кабінет хірургічної стоматології на 4 крісла: Орієнтація - північна, СК=1:3, КЕО в першому ряді крісел - 5,5%, у другому 1,2%. Безтіньові лампи створюють освітленість із рівнем 2700 лк. Стерилізація інструментів проводиться 3% перекисом водню на протязі 40 хвилин. Гігієнічний висновок:

А. Всі параметри кабінету не відповідають гігієнічним вимогам

В. Не відповідають гігієнічним вимогам КЕОмин.(не менш 1,5%) і місцеве освітлення (не менш 3000 лк)

С. Не відповідає гігієнічним вимогам орієнтація кабінету -повинна бути ю-юв-юз-в

D. Не відповідає гігієнічним вимогам стерилізація інструментів: необхідно 2% розчином КмnО4 протягом 30 хвилин

Е. Не відповідає гігієнічним вимогам стерилізація інструментів: необхідно 2% формаліну протягом 30 хвилин

 

647. Кабінет хірургічної стоматології на 4 крісла: Орієнтація - юго-східна, СК=1:3,КЕО в першому ряді крісел - 1,5%, у другому 1,5%. Безтіньові лампи створюють освітленість із рівнем 3000 лк. Стерилізація інструментів проводиться 3% перекисом водню на протязі 40хвилин.Гігієнічний висновок:

А. Невідповідностей гігієнічним вимогам немає

В. Знижений КЕОмин. (не менш 2%) і місцеве освітлення (не менш 3500 лк)

С. Орієнтація кабінету повинна бути північною

D. Стерилізацію інструментів варто проводити 2% розчином КМnО4 на протязі 30 хв.

Е. Стерилізацію інструментів треба проводити 2% розчином хлораміну на протязі 40 хвилин

 

648. Кабінет хірургічної стоматології на 4 крісла: Орієнтація - північна, СК=1:3, КЕО в першому ряді крісел - 5,5%, у другому 1,5%. Безтіньові лампи створюють освітленість із рівнем 3000 лк. Стерилізація інструментів проводиться 3% перекисом водню на протязі 30хв.. Гігієнічний висновок:

А. КЕОмин знижений (не менш 2%), знижене місцеве освітлення (не менш 3500 лк)

В. Невідповідностей гігієнічним вимогам немає

С. Орієнтація кабінету повинна бути Ю - ЮВ - ЮЗ

D. Стерилізацію інструментів варто проводити 2% розчином хлораміну на протязі 30хв.

Е. Експозиція при стерилізації інструментів перекисом водню порушена (не менш 40 хв.)

 

649. Будинок стоматологічної поліклініки розташовано на відстані 18 м від червоної лінії забудови. Перед головним входом - площадка для відвідувачів площею 50 м2. По периметру ділянки є смуга зелених насаджень шириною 5 м. Приміщення для прийому дітей ізольовано від приміщень для прийому дорослих пацієнтів, є окремий гардероб, вестибюль - чекальня, санвузол, вхід і вихід. Гігієнічний висновок:

А. Поліклініка повинна розташовуватися не далі, чим 15 м від червоної лінії

В. Смуга зелених насаджень по периметрі повинна мати ширину не менш 10 м

С. Площадка для відвідувачів повинна мати площу не менш 75 м2

D. Серед приміщень для дитячого прийому відсутня реєстратура

Е. Серед приміщень для дитячого прийому відсутні приймально – оглядові бокси

 

650. Будинок стоматологічної поліклініки розташовано на відстані 18 м від червоної лінії забудови. Перед головним входом - площадка для відвідувачів площею 50 м2. По периметрі ділянки є смуга зелених насаджень шириною 10 м. На земельній ділянці поліклініки розташовується паталого-анатомічне відділення обласної лікарні, земельна ділянка якої граничить з стоматполіклінікою. Приміщення для прийому дітей ізольоване від приміщень для прийому дорослих пацієнтів, є окремий гардероб, вестибюль - чекальня, санвузол, вхід і вихід. Назвіть невідповідності гігієнічним вимогам:

А. Серед приміщень для дитячого прийому відсутня реєстратура

В. Серед приміщень для дитячого прийому відсутні приймально - оглядові бокси

С. Об'єкти, функціонально не пов'язані з поліклінікою (патанатомічне відділення) розміщати на ділянці забороняється

D. Поліклініка повинна розташовуватися на ділянці не далі, ніж 15 м від червоної лінії забудови;

Е. Площадка для відвідувачів повинна мати площу не менш 75 м2

 

651. Будинок стоматологічної поліклініки розташовано на відстані 18 м від червоної лінії забудови. Перед головним входом - площадка для відвідувачів площею 50 м2. По периметрі ділянки є смуга зелених насаджень шириною 10 м. Приміщення для прийому дітей ізольовано від приміщень для дорослих пацієнтів, є окремий гардероб, вестибюль - чекальня, вхід і вихід. Назвіть невідповідності гігієнічним вимогам:


Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 92;