Змістовий модуль 3. Гігієнічні основи здорового розвитку дітей та підлітків. Гігієнічні основи діяльності лікувально-профілактичних закладів, охорони праці в медицині 11 страницаA. Доза хронічної дії 

B. Порог гострої дії 

C. Середньосмертельна доза 

D. Середньосмертельна концентрація 

E. Порог хронічної дії 

 

559. Під час експертизи проекту реконструкції вентиляції встановлено, що в робочу зону шліфувальника потрапляє пил. У цеху є загальнообмінна природна і механічна вентиляція, місцева витяжна вентиляція. При шліфовці використовується вологий спосіб обробки матеріалів. Робітники використовують респіратори для захисту органів дихання, дотримуються режиму праці і відпочинку. Який з перерахованих заходів профілактики можна віднести до технологічних?

A. Вологий спосіб обробки матеріалів  

B. Місцева витяжна вентиляція 

C. Загальнообмінна природна і механічна вентиляція 

D. Застосування респіраторів 

E. Режим праці і відпочинку 

 

560. Стан повітряного середовища кабіни трактора залежить від метеорологічних умов, виду робіт, технічного оснащення машини тощо. Залежно від цього концентрація пилу на робочому місці тракториста може досягати 30 – 40 мг/м3 при вмісті вільного кремнію 20 – 28 %. При вивченні дисперсного складу пилових часток встановлено, що в „пиловій формулі” переважають частки з розміром більше 5 мкм. До якого захворювання може привести вдихання такого пилу?

А. Алергічних реакцій

В. Пневмоконіозу

С. Професійного бронхіту

D. Професійного фаринго-трахеїту

Е. Пневмонії

 

561. Хворий, який працює в умовах високої запиленості повітря скаржиться на загрудинний біль, задишку при незначному фізичному навантаженні, кашель з мокротинням. Об’єктивно: велика кількість видимих на рентгенограмі вузликів діаметром 2 – 4 мм та виражений інтерстиціальний склероз. Для якої стадії пневмоконіозу характерні такі симптоми?

А. Другої стадії

В. Першої стадії

С. Третьої стадії

D. Інкубаційного періоду

Е. Преморбідного стану

 

562. Хворий, який більше 10 років працював на вугільній шахті, знаходиться на стаціонарному лікуванні із скаргами на загрудинний біль, значну задишку навіть при незначному фізичному навантаженні, кашель з виділенням великої кількості мокротинням. Об’єктивно: велика кількість видимих на рентгенограмі вузликів діаметром більше 5 мм, які зливаються у конгломерати, а також широкі ділянки емфізематозно зміненої паренхіми легенів. У крові: гіпопротеїнемія, зниження альбуміно-глобулінового коефіцієнту. Для якої стадії пневмоконіозу характерні такі симптоми?

А. Преморбідного стану

В. Першої стадії

С. Другої стадії

D. Інкубаційного періоду

Е. Третьої стадії

 

563. Найбільш тяжким силікатозом є азбестоз, який розвивається у робітників, зайнятих видобутком і переробкою азбесту. Характерними для азбестозу є азбестові тільця, які постійно виявляються при мікроскопічному дослідженні мокротиння. Протягом якого терміну може розвинутися азбестоз у працюючих?

А. Від 3 до 10 років

В. До 3-х років

С. Від 10 до 15 років

D. Від 15 до 20 років

Е. Більше 20 років

 

564. Видобуток корисних копалин підземним способом супроводжується утворенням пилу, максимальна концентрація якого може перевищувати допустиму концентрацію у десятки разів. При цьому вміст вільного діоксиду кремнію в пилових частках досягає 38 % в залежності від мінералогічного складу гірничої маси. До якого виду пневмоконіозу може привести вдихання такого пилу протягом років?

А. Силікатозу

В. Металоконіозу

С. Талькозу

D. Карбоконіозу

Е. Силікозу

 

565. У робітника-акумуляторщика, 39 років, раптово з’явилися скарги на слабкість, втрату апетиту, переймоподібні болі в животі без чіткої локалізації, нудоту. Об’єктивно: шкірні покриви сірого кольору, на яснах сірувато-лілова смужка, живіт м’який, різко болючий. У крові – еритроцити з базофільною зернистістю, анемія. У минулому робітник переніс виразкову хворобу шлунка. Трапляються запої по 3 – 4 дні. Який найбільш ймовірний попередній діагноз?

А. Меркурізм (отруєння ртуттю)

В. Гострий апендицит

С. Сатурнізм (отруєння свинцем)

D. Гострий холецистит

Е. Отруєння марганцем

 

566. Виконання ремонтних робіт в закритому автомобільному боксі проводилося при працюючому двигуні. Через 30 – 40 хвилин у слюсарів-ремонтників з’явився головний біль в ділянці скронь, шум у вухах, нудота, блювання. Для якого гострого професійного отруєння характерні зазначені ознаки?

А. Парами бензину

В. Оксидом вуглецю

С. Тетраетилсвинцем

D. Оксидом азоту

Е. Масляним аерозолем

 

567. Працівник склодувної майстерні скаржиться на головний біль, роздратованість, послаблення зору – він бачить оточуючі предмети ніби крізь сітку. Об’єктивно: гіперемія склери, потовщення рогівки, зниження прозорості зіниць, гострота зору лівого ока – 0,8, правого – 0,7. Індивідуальними захисними засобами робітник не користується. Який найбільш імовірний діагноз?

А. Блефароспазм

В. Кон’юнктивіт

C. Кератит

D. Катаракта

Е. Прогресуюча міопія

 

568. Під час виробництва коксу в повітрі робочої зони концентрація пилу протягом багатьох років перевищує ГДК у 8 – 10 разів. Назвіть хворобу, розвиток якої найбільш ймовірний у працівників даного виробництва:

А. Сидероз

В. Антракоз

С. Бісиноз

D. Силікоз

Е. Азбестоз

 

569. Робітники працюють в умовах високих рівнів запиленості. Для виникнення професійних пилових захворювань мають значення хімічні (вміст двоокису кремнію) та фізичні властивості аерозолів пилу. Яка головна фізична властивість аерозолів пилу з позицій ймовірності виникнення пневмоконіозу?

А. Розчинність

В. Намагнічування

С. Електрозарядженість

D. Дисперсність

Е. Іонізація

 

570. При проведенні очисних робіт у шахті концентрація вугільного пилу в повітрі робочої зони складає 450 мг/м3 (ГДК – 10 мг/м3). Розвиток якого професійного захворювання органів дихання можливий у гірників очисного вибою?

А. Антракоз

В. Алергічний рино фарингіт

С. Бісиноз

D. Сидероз

Е. Талькоз

 

571. На підприємстві з виробництва синтетичних миючих засобів зросла кількість випадків захворювань ринітами, вазоринітами, фарингітами, дерматитами. У повітрі робочої зони присутній пил миючих засобів. Фахівці вважають, що клінічні прояви і ріст захворюваності обумовлені впливом пилу. Які особливості дії пилу лежать в основі патогенезу?

А. Фіброгенна дія

В. Загальнотоксична дія

С. Алергенна дія

D. Канцерогенна дія

Е. Мутагенна дія

 

572. У працівника бензозаправки зі стажем роботи 15 років, що має контакт із етилованим бензином, відзначається зниження пам’яті, брадикардія, відчуття волосся в роті, шкірні парестезії. Інтоксикацію якою речовиною слід припустити у даному випадку?

А. Бензолом

В. Хлоридом свинцю

С. Фосфорорганічною сполукою

D. Тетраетилсвинцем

Е. Нітробензолом

 

573. На підприємстві, де виробляється свинцевий сурик, формується бригада лікарів-спеціалістів для проведення періодичного медичного огляду. Який з лікарів повинен бути обов’язково у складі бригади?

А. Психіатр

В. Гінеколог

С. Невропатолог

D. Дерматолог

Е. Отоларинголог

 

574. При проведенні періодичного медичного огляду у слюсаря-складальника, що працює на пайці деталей припоєм, скарг на стан здоров’я не було. При поглибленому дослідженні виявлено ознаки астено-вегетативного синдрому, в крові – еритроцити з базофільною зернистістю і дещо підвищена кількість ретикулоцитів, у сечі – підвищений вміст дельта-амінолевулінової кислоти. На яке професійне отруєння вказує комплекс зазначених симптомів?

А. Оловом

В. Марганцем

С. Ртуттю

D. Свинцем

Е. Етанолом

 

575. Одним з поширених професійних захворювань серед працюючих у машинобудуванні є бронхіальна астма. Назвіть речовину, яка може призвести до розвитку професійної бронхіальної астми.

А. Соляна кислота

В. Каніфоль

С. Заліза оксиди

D. Азоту оксиди

Е. Кремнію діоксид

 

576. У місті К. планується будівництво цементного заводу. Згідно спостережень напрямок вітрів за рік (у відсотках) складає: північний – 12, північно-східний – 10, північно-західний – 25, південний - 13, південно-східний – 21, південно-західний – 19. Наведіть оптимальне розміщення підприємства відносно селітебної зони міста. 

A. Південно-східне 

B. Північно-східне  

C. Північно-західне 

D. Південне 

E. Північне 

 

577. У місті К. планується будівництво металургійного заводу. Згідно спостережень напрямок вітрів за рік (у відсотках) складає: північний – 12, північно-східний – 19, північно-західний – 25, південний - 13, південно-східний – 21, південно-західний – 10. Наведіть оптимальне розміщення підприємства відносно селітебної зони міста. 

A. Південно-східне 

B. Північно-східне  

C. Північно-західне 

D. Південно-західне 

E. Північне 

 

578. У місті К. планується будівництво алюмінієвого заводу. Згідно спостережень напрямок вітрів за рік (у відсотках) складає: північний – 12, північно-східний – 19, північно-західний – 25, південний - 13, південно-східний – 10, південно-західний – 21. Наведіть оптимальне розміщення підприємства відносно селітебної зони міста. 

A. Південно-східне 

B. Північно-східне  

C. Північно-західне 

D. Південно-західне 

E. Північне 

 

579. Визначте документ, згідно з яким всі небезпечні та шкідливі виробничі фактори поділено на 4 групи:

A. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р.

B. Ст. 43 Конституції України

C. Кодекс законів про охорону праці (КЗнП, 1992)

D. Держстандарт 12.0.003-74

E. «Основи законодавства України про охорону здоров’я»

 

580. ГДК деякої хімічної речовини в повітрі дорівнює 0,01 мг/м3. Вкажіть, до якої категорії токсичних речовин належить ця хімічна речовина?

A. Малотоксична

B. Особливо високотоксична

C. Середньотоксична

D. Високотоксична

E. Нетоксична

 

581. ГДК деякої хімічної речовини в повітрі дорівнює 0,5 мг/м3. Вкажіть, до якої категорії токсичних речовин належить ця хімічна речовина?

A. Малотоксична

B. Середньотоксична

C. Нетоксична

D. Високотоксична

E. Особливо високотоксична

 

582. ГДК деякої хімічної речовини в повітрі дорівнює 5 мг/м3. Вкажіть, до якої категорії токсичних речовин належить ця хімічна речовина?

A. Малотоксична

B. Особливо високотоксична

C. Середньотоксична

D. Високотоксична

E. Нетоксична

 

583. ГДК деякої хімічної речовини в повітрі дорівнює 15 мг/м3. Вкажіть, до якої категорії токсичних речовин належить ця хімічна речовина?

A. Малотоксична

B. Середньотоксична

C. Нетоксична

D. Високотоксична

E. Особливо високотоксична

 

584. На скільки груп захворювань згідно з затвердженим «Списком професійних захворювань» поділені всі професійні захворювання?

A. На 7 груп

B. На 3 групи

C. На 10 груп

D. На 5 груп

E. На 2 групи

 

585. До якого методу профілактичних заходів слід віднести навчання санітарним правилам, правилам техники безпеки, використання спецодягу, лікувально-профілактичного харчування та питного режиму:

A. Запобіжний санітарний нагляд

B. Поточний санітарний нагляд

C. Інжерено-технічних засобів

D. Наукова організація праці (НОП)

E. Санітарно-освітня та профілактична робота

 

586. До якого методу профілактичних заходів слід віднести розроблення та використання сучасних вентиляційних систем, герметизацію, автоматизацію, механізацію, дистанційне управління та інші?

A. Запобіжний санітарний нагляд

B. Поточний санітарний нагляд

C. Інжерено-технічних засобів

D. Наукова організація праці (НОП)

E. Санітарно-освітня та профілактична робота

 

587. Визначте документ, згідно з яким фізична праця ділиться на легку (енерговитрати – до 150 ккал/год), середньої важкості (150-200 ккал/год), важку (200-250 ккал/год) та дуже важку(>250 ккал/год):

A. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р.

B. Держстандарт 12.1.005-88.

C. Ст. 43 Конституції України

D. Ст. 43 Конституції України

E. «Основи законодавства України про охорону здоров’я»

 

588. Що таке кумуляція токсичних речовин?

A. Це накопичення речовини в різних частинах організму

B. Це сумація дії повторних доз небезпечної речовини, коли наступна доза надходить до організму раніше, ніж закінчиться дія попередньої дози

C. Це надходження небезпечної речовини до органів-мішеней

D. Це дія повторних доз надходження небезпечної речовини

E. Це дія повторних доз надходження небезпечної речовини з наступним накопиченням в різних системах організму

 

589. Що таке матеріальна кумуляція?

A. Це участь речовини в підвищенній кількості в розвитку токсичного ефекту

B. Це накопичення речовини в різних частинах організму

C. Це надходження небезпечної речовини до органів-мішеней

D. Це дія повторних доз надходження небезпечної речовини

E. Це дія повторних доз надходження небезпечної речовини з наступним накопиченням в різних системах організму

 

590. Що таке функціональна кумуляція?

A. Це накопичення речовини в різних частинах організму

B. Це дія повторних доз надходження небезпечної речовини

C. Це надходження небезпечної речовини до органів-мішеней

D. Кінцевий токсичний ефект залежить не від поступового накопичення невеликої кількості токсичних сполук, а внаслідок повторюваної дії на окремі клітини організму

E. Це участь речовини в підвищенній кількості в розвитку токсичного ефекту

 

591. Виберіть речовини серед нижченаведених, яким притаманна матеріальна кумуляція:

A. Фосфорорганічні сполуки

B.Фіксація важких металів та миш’яку SH-групами білків

C. Проізводні карбамінової кислоти

D. Хімічні мутагени

E. Прямі метгемоглобіноутворювачі

 

592. Вкажіть на речовини серед нижченаведених, яким притаманна функціональна кумуляція:

A. Фосфорорганічні сполуки

B.Фіксація важких металів та миш’яку SH-групами білків

C. Проізводні карбамінової кислоти

D. Хімічні мутагени

E. Прямі метгемоглобіноутворювачі

 

593. Вкажіть на речовини серед нижченаведених, яким притаманна змішана кумуляція:

A. Фосфорорганічні сполуки та проізводні карбамінової кислоти

B. Фіксація важких металів та миш’яку SH-групами білків

C. Фіксація оксиду вуглецю та цианідів металом гемоглобіну

D. Хімічні мутагени

E. Прямі метгемоглобіноутворювачі

 

594. Вкажіть першу стадію в розвитку хімічної інтоксикації:

A. Первинна декомпенсація

B. Фізіологічна адаптація

C. Компенсований патологічний процес

D. Декомпенсована патологія

E. Латентна

 

595. Вкажіть другу стадію в розвитку хімічної інтоксикації:

A. Первинна декомпенсація

B. Фізіологічна адаптація

C. Компенсований патологічний процес

D. Декомпенсована патологія

E. Латентна

 

596. Вкажіть третю стадію в розвитку хімічної інтоксикації:

A. Первинна декомпенсація

B. Фізіологічна адаптація

C. Компенсований патологічний процес

D. Декомпенсована патологія

E. Латентна

 

597. Вкажіть четверту стадію в розвитку хімічної інтоксикації:

A. Первинна декомпенсація

B. Фізіологічна адаптація

C. Компенсований патологічний процес

D. Декомпенсована патологія

E. Латентна

 

598. Відношення сумарної дози токсичної речовини, що визиває певний ефект в разі багатодрібного надходження щодо дози, яка спричиняє такий же ефект, але в разі одномоментного надходження називається:

A. Порогом гострого впливу

B. Зоной хронічного впливу

C. Летальною дозою

D. Коефіціентом кумуляції

E. Летальною концентрацією

 

599. Коефіціент кумуляції деякої токсичної речовини дорівнює 6. Визначте ступінь кумуляції цієї речовини:

A. Слабкий

B. Середній

C. Значний

D. Дуже значний

E. Легкий

 

600. Коефіціент кумуляції токсичної речовини дорівнює 4. Визначте ступінь кумуляції цієї речовини:

A. Слабкий

B. Середній

C. Значний

D. Дуже значний

E. Легкий

 

601. Коефіціент кумуляції токсичної речовини дорівнює 0,8. Визначте ступінь кумуляції цієї речовини:

A. Слабкий

B. Середній

C. Значний

D. Дуже значний

E. Легкий

 

602. Коефіціент кумуляції токсичної речовини дорівнює 2. Визначте ступінь кумуляції цієї речовини:

A. Слабкий

B. Середній

C. Значний

D. Дуже значний

E. Легкий

 

603. В повітрі робочої зони концентрація силікозонебезпечного пилу склала 220 мг/м3. Який з профілактичних заходів є найбільш ефективним у даному випадку?

A. Використання заходів індивідуального захисту

B. Електрофорез грудної клітки

C. Проведення періодичних медичних оглядів

D. Використання лужних інгаляцій

E. Використання промислової пилососної установки

 

604. При проведенні періодичного медичного огляду у слюсаря-складальника, що працює на пайці деталей, скарг на стан здоров’я не було. При поглибленому дослідженні виявлено ознаки астено-вегетативного синдрому, в крові – еритроцити з базофільною зернистістю і дещо підвищена кількість ретикулоцитів, у сечі – підвищений вміст дельта-амінолевулінової кислоти. На яке професійне отруєння вказує комплекс зазначених симптомів?

А. Свинцем

В. Марганцем

С. Ртуттю

D. Оловом

Е. Етанолом

 

605. Виконання ремонтних робіт в закритому автомобільному боксі проводилося при працюючому двигуні. Через 30 – 40 хвилин у слюсарів-ремонтників з’явився головний біль в ділянці скронь, шум у вухах, нудота, блювання. Для якого гострого професійного отруєння характерні зазначені ознаки?

А. Парами бензину

В. Оксидом вуглецю

С. Тетраетилсвинцем

D. Оксидом азоту

Е. Масляним аерозолем

 

606. Працівник склодувної майстерні скаржиться на головний біль, роздратованість, послаблення зору – він бачить оточуючі предмети ніби крізь сітку. Об’єктивно: гіперемія склери, потовщення роговиці, зниження прозорості зіниць, гострота зору лівого ока – 0,8, правого – 0,7. Індивідуальними захисними засобами робітник не користується. Який найбільш імовірний діагноз?

А. Катаракта

В. Кон’юнктивіт

С. Кератит

D.Блефароспазм

Е. Прогресуюча міопія

 


Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 72;