З якою думкою з Тексту Б вірогідніше за все не погодився б автор Тексту A)B) Багато українських шанувальників Висоцького люблять не його справжнього (талановитого актора і співака), а міф, який є частиною сучасної російської державності.

В Тексті Б на відміну від тексту А не порушується проблема:

D) Культурологічні засади, які уможливлюють виникнення суперечок відносно засудження певних культурних явищ.

Співвідношення змістів текстів А та Б найбільш подібне (аналогічне) тому, як між собою пов’язані пари текстів, охарактеризовані в рядку:

B) Замітка, яка критикує реформування системи охорони здоров’я на підставі аналізу нормативно-правової бази та загальних принципів гуманітаристики // стаття, яка демонструє різноманітні виміри громадської думки в питанні реформи системи охорони здоров'я шляхом звертання до низки прикладів

 

Вариант 5

В якому з наведених нижче уривків розвиток проблеми найбільше схожий на розвиток описаної в завданні проблеми, пов'язаною з пшеницею?

A) Винахід мобільного телефону, який дозволяє зв'язуватися з людьми також за межами їхніх будинків, сприяло відчуттю свободи, однак після того, як він став поширеним предметом, ми відчуваємо, що від нас постійно вимагають бути доступними, в тому числі й наші роботодавці.

Яке з наступних тверджень не випливає зі слів Ніцше?

D) Тварини знаходять стимули для гри, а люди придумують їх.

Якщо наведені вище твердження відносно музикантів цього оркестру істинні, яке з наведених нижче тверджень відносно цих же музикантів також має бути істинним?

D) Жоден з тих, хто грає на саксофоні, не грає на бандурі.

Якщо наведені вище твердження істинні, яке з наведених нижче тверджень також має бути істинним?

B) Деякі з тих, хто має пройти навчальну практику, мають обрати собі спеціалізацію.

Істинність якого з наведених нижче тверджень випливає зі слів експерта:

C) Державні установи не діють за встановленими правилами або не несуть відповідальність за свою діяльність.

Яким чином Комунікант 2 виражає незгоду з міркуванням Комуніканта 1:

D) Заперечує неявну умову в словах Комуніканта 1, і тим самим заперечує висновок.

Яке з наведених нижче тверджень відображає пропущений засновок у міркуванні автора:

C) Якщо в державі починається поділ на «правильних» та «неправильних» громадян, то з’являється тиранія по відношенню до тих, хто мислить по-іншому.

Яке з нижче наведених тверджень буде обов’язково істинним, якщо подана вище інформація є хибною:

A) Деякі делегати, що прибули на форум, володіють німецькою мовою.

Яке з наведених нижче міркувань подібне до аргументації журналіста?

D) Педагоги зазначають, що більшість з методів навчання, що застосовуються сьогодні, є наслідком досвіду попередніх епох або попереднього досвіду. Отже, навчання в сучасних школах базується саме на таких методах.

Яку помилку в аргументації зробив Політик 2:

C) не аргументує свою тезу і не спростовує тезу опонента

Якщо свідок 1 говорить неправду, то однозначно можна стверджувати, що:

C) Свідок 3 говорить неправду.

Якщо свідок 1 говорить правду і свідок 4 говорить правду, то однозначно можна стверджувати, що:

D) Свідок 6 говорить правду.

Якщо свідок 3 говорить неправду, то однозначно можна стверджувати, що:

B) Свідок 2 говорить неправду.

Хто, крім Дмитра, обов’язково поїде на змагання?

B)Ольга   

Якщо поїде Поліна, то який склад збірної спортивної школи можливий:

C) Поліна, Ольга, Ігор, Любомир, Василь, Артем, Дмитро

Якщо на змагання обов’язково поїде Борис, який склад збірної школи неможливий:

D) Римма, Василь, Борис, Максим, Любомир, Дмитро, Ольга

Яка подія відбулась першою?

A) Подія F.       

Якою за номером може бути подія К?

D) Другою  

Яке з поданих нижче тверджень буде обов’язково істинним?

C) Подія М може бути третьою або четвертою

Наприкінці першого абзацу йдеться: «Теорії, що пояснюють це розходження в фізіологічних реакціях, діляться на дві школи ...». Про яке розходження йдеться у цьому уривку?:

D) Між фізіологічними реакціями при брехливих висловлюваннях і фізіологічними реакціями при правдивих висловлюваннях.

Згідно з поясненням, наведеним в першому абзаці, що повинна показати перевірка?:

B) Фізіологічні реакції Іллі на питання, що стосуються злочину, будуть сильнішими, ніж його реакції на нейтральні питання.

Вплив якого фактора на фізіологічні реакції перевірялося в ході дослідження, описаного в другій частині третього абзацу, починаючи зі слів «В ході іншого дослідження, яке перевіряло теорію..»:

D) Існування психологічного конфлікту при брехливих висловлюваннях.

Згідно когнітивному поясненню, наведеному в четвертому абзаці, яке з наступних тверджень є вірним?:

D) Фізіологічна реакція випробовуваних на питання про номері обраної ними карти є реакцією орієнтації.

Яке з наступних тверджень є вірним?:

C) Результати дослідження підкріплюють пояснення когнітивної школи.

Чому ?:

A) Тому що для винного колір викраденої машини є значним роздратуванням, а для невинних всі кольори є нейтральними.

Головною думкою обох текстів є:

D) Не можна дати остаточної відповіді яке з видів навчання (роздільне чи спільне) краще.

Який з позитивних аспектів спільного навчання зазначений в обох текстах:

B) Вміння будувати нормальні, рівноправні соціальні стосунки між дівчатами та хлопцями.

 


Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 89;