Signora Grismondi looked at the objects on Scarpa’s desk because sheB) thought they might give her an idea of his personality.

When Scarpa returned to the room,

B) Signora Grismondi felt that she had to remain in the room.

When Scarpa sat down and asked his question, Signora Grismondi

C) was annoyed that he was suggesting that she hadn’t told the truth.

9 Signora Grismondi`s account of what happened included

C) her personal impression of Flori’s state of mind.

Signora Grismondi did not continue speaking to Scarpa because she felt that

B) it was wrong for her to criticise a policeman.

Раздел 3

B which is long before Columbus arrived in the New World 13

C who is an expert on the writing systems of ancient cultures 14

E which will basically make ancient people speak to us directly 16

F that they could read and write 15

G who are no longer living 11

H which include everything from clothing to jewelry and tools12

Раздел 4

C to see a lot of wonderful sights in an old place 17

D to combine learning a language with travelling round the country 20

E to get hands-on experience in your gap year 18

F to have a last-minute special offer for summer 19

G to book a cheaper course in August 21

Раздел 5

22 C launched  23 B has come 24 D busiest

25 B have written  26 C          bearing   27 A by

28 D can 29 B         more than 30 C As

31 B Has had 32 A to increase

Раздел 6

33 B to return 34 A was 35 D        killed

36 B dressed 37 A   was admired for 38 B to be

39 D would win 40 C        to give up

41       B        was finally caught

B        to defeat

Вариант 3

Яка думка об’єднує Текст А і Текст Б:

C) Не можна дати однозначну оцінку медичній реформі, що відбувається в Україні, але реформа необхідна

Який позитивний аспект медичної реформи зазначено і у Тексті А й Тексті Б:

D) Персоніфікованість медичних послуг та оплати за ці послуги.

В Тексті Б на відміну від Тексту А зазначається:

B) Необхідність ґрунтовного наукового аналізу потреб забезпечення лікарськими кадрами та медичною технікою.

Чим відрізняється Текст А від Тексту Б:

A) В Тексті А говориться які організації, державні структури, персоналії підтримують або негативно ставляться до медичної реформи. В Тексті Б аналізуються позитивні та проблемні аспекти окремих положень медичної реформи, без посилання на персоналій або організації.

У Тексті А чи у Тексті Б піднімаються всі нижче перераховані питання, ОКРІМ:

D) Проблема вищої та середньої медичної освіти.

Вариант 5

Яка з нижченаведених переваг роздільного навчання зазначається у Тексті А, проте відсутня у Тексті Б

C) Випускниці шкіл з роздільним навчанням заробляють більше.

Певна кількість аргументів на користь спільного або роздільного навчання в Тексті Б суперечать один одному. Щодо якого з нижченаведених аспектів навчання немає протиріччя у цьому тексті:

C) Самооцінка у хлопчиків і дівчаток.

Співвідношення змістів текстів А та Б найбільш подібне (аналогічне) тому, як між собою пов’язані пари текстів, охарактеризовані в рядку:

D) Огляд, який показує необґрунтованість поглядів щодо дієвості використання внутрішньовишівських іспитів для якісного відбору вступників на навчання в магістратурі, демонструючи переваги інших види іспитів та апелюючи до досвіду застосування цих видів оцінювання в інших країнах // стаття, яка демонструє доцільність використання внутрішньовишівських іспитів, крім того показує переваги інших інструментів оцінювання.

Вариант 1

Яке з нижче наведених тверджень найкраще завершує хід міркування експерта:

D) Цей парадокс довіри можна подолати розвитком структур політичної відповідальності.

Яке з наведених нижче суджень логічно випливає з наведеної інформації?

C) Окремі гімнастки не є представниками німецької олімпійської збірної.

Яке з наведених нижче суджень логічно випливає з наведеної інформації?

A) Деякі відмінники мешкають у гуртожитку №5

Істинність якого з наведених нижче тверджень випливає зі слів економіста:

B) Ані МВФ не дасть Україні нові кредити, ані Європейський союз не дасть Україні кредити до виборів президента, які відбудуться у 2019 році

Що з наведеного нижче найкраще розкриває помилку в міркуваннях доповідача?

A) Доповідач робить помилку хибного узагальнення, що всі ідеї, яким нас вчить соціум, є руйнівними для нас.


Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 138;