У тому контексті, в якому він представлений в уривку, агностицизм означає -B) відмова від прийняття рішення щодо можливості існування чудес

Ставка, яку пропонує зробити Паскаль -

B) ґрунтується на користі, яку принесе людині ця ставка

Які з позицій, описаних в уривку, заперечують існування чудес?

A) Тільки позиція Спінози.

Яке твердження найбільш точно відображає резюме цього тексту:

C) Позиції філософів, які згадувалися у тесті, демонструють певну «шкалу» позицій від заперечення існування чудес до визнання їх існування поряд з законами природи.

Яка думка об'єднує ці тексти:

C) Використання продукції з генетично модифікованими організмами - питання суперечливе.

З яким висловом з тексту Б НЕ погодився би автор тексту А:

C) Здавалося б, вирощування трансгенних продуктів має явні переваги. Але низька освіченість споживачів і жорстка

Вариант 3

Відповідно до даного уривку, яке з наступних тверджень щодо гри сянцзи, є вірним?

D) Деякі дослідники вважають, що вона є варіантом індійської гри чатуранга, в той час як інші вважають, що вона є оригінальною китайською грою.

Який варіант співвідношення істинності цих тверджень є неможливим?

C) Лише три з цих тверджень є вірними.

Якщо наведені вище твердження істинні, яке з наведених нижче тверджень також має бути істинним?

C) Усі книжки українських авторів мали на обкладинці портрет автора

Якщо наведені вище твердження істинні, яке з наведених нижче тверджень також має бути істинним?

A) Деякі будинки, що потребують капітального ремонту, не є дванадцятиповерховими будинками.

Істинність якого з наведених нижче тверджень випливає зі слів громадянки К:

B) Ані будь-яка медична послуга ані товар не базуються на принципах доказової медицини, не націлені на людину.

Яким чином Комунікант 2 виражає незгоду з міркуванням Комуніканта 1:

A) Заперечує неявну умову в словах Комуніканта 1, і тим самим заперечує висновок

Яке з нижче наведених тверджень буде обов’язково хибним, якщо подана вище інформація є істиною:

C) Всі собаки, яких годують спеціальним кормом «Лайка», хворіють гастритом.

Яке з наведених нижче тверджень відображає пропущений засновок у міркуванні експерта:

D) Не може бути активної змістовної комунікації в суспільстві без наявності активної громади.

Яке з наведених нижче міркувань подібне до аргументації експерта?

C) Значна частина тварин, яких ми втратили назавжди, – це тварини, що відносяться до класу теплокровних яйцекладних вищих хребетних тварин. Отже, є такі теплокровні яйцекладні вищі хребетні тварини, яких ми втратили назавжди.

Що з наведеного нижче найкраще розкриває помилку в міркуваннях сенатора:

B) Сенатор робить помилку хибного узагальнення.

Якщо Режисер додає такі дві умови: якщо бере участь Денис, то не бере Борис, а Євген точно вийде на сцену. Хто ще буде брати участь в конкурсі?

B) Борис, Сергій, Євген, Ольга, Ніна, Лариса

Якщо Режисер додає ці дві умови: якщо бере участь Денис, то не бере Борис, а Денис точно вийде на сцену. Хто ще буде брати участь в конкурсі?

C) Алла, Сергій, Денис, Ольга, Ніна, Михайло.

Тепер Режисер додав такі дві умови: якщо бере участь Денис, то не бере Ніна, а Жанна точно вийде на сцену. Хто ще буде брати участь в конкурсі?

A) Борис, Денис, Євген, Ольга, Жанна, Лариса

Скільки варіантів комбінацій рейсів для перельоту є у української збірної:

B) 22 

Скільки варіантів комбінацій рейсів для перельоту є у української збірної, якщо вона вирішить летіти лише рейсами авіакомпанії Air Astana:

B) 10. 

Скільки варіантів комбінацій рейсів для перельоту є у української збірної, якщо вона вирішить летіти лише через Алмати:

D) 16.   

Якщо свідок 5 говорить неправду, то однозначно можна стверджувати, що:

D) Свідок 2 говорить неправду.

Якщо свідок 4 говорить неправду, то однозначно можна стверджувати, що:

C) Неможливо зробити жодного однозначного висновку.

Якщо свідок 6 говорить неправду, то однозначно можна стверджувати, що:

A) Свідок 5 говорить правду.

Щодо якого типу "якості рішень" йдеться у першому реченні першого абзацу:

D) щодо рішень, внаслідок яких відбулася подія, що мало серйозні наслідки

Які відмінності (яка різниця) лежить в основі скептичної точки зору відносно можливості людини робити висновок відносно правильності прийнятих рішень(абзац 1):

A) Ті, хто оцінює людину, що приймала рішення, знають наслідки цього рішення

Той, хто судить про рішення постфактум і демонструє спотворення, яке називають "перебільшенням видимості" (абзац 2), вважає, що людина, яка приймала рішення:

B) повинна заздалегідь розуміти, що існує висока ймовірність настання саме того результату, який настав у дійсності

Спотворення,що називається "загострення і спрощення деталей" (абзац 3), призводить до того, що той, хто судить про прийняте в минулому рішення, вважає, що людина, що прийняла рішення, повинна була заздалегідь знати:

C) яким фактам, які були відомі їй на момент прийняття рішення, слід було надати більшого значення, а яким меншого значення

Критика перевірок постфактум стосується:

A) прагнення перевірити якість прийнятих рішень

Рішення, яке пропонується в четвертому абзаці, полягає в проведенні перевірок постфактум, мета яких:

A) перевірити правильність процедури прийняття рішень

Вариант 4


Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 85;