В тексті Б на відміну від тесту А НЕ обговорюється наступне питання:B) Необхідність збереження класно-урочної системи

З яким висловом з тексту Б НЕ погодився би автор тексту А:

A) Я впевнений, що не можна удосконалити систему, не відмовившись від неї.

На яке питання немає відповіді у обох текстах?

D) Чому реформи у школі йдуть надто повільно?

 

Вариант 2

З яким висловом з тексту Б НЕ погодився би автор тексту А:

C) Здавалося б, вирощування трансгенних продуктів має явні переваги. Але низька освіченість споживачів і жорстка регуляція сфери – реєстраційні процедури, оцінка біобезпеки або банальні заборони – «з’їдають» їх усіх.

В тексті А на відміну від тесту Б НЕ порушується проблема:

B) Використання ГМ-тварин.

Всі нижче наведені порівняльні характеристики текстів А і Б вірні, ОКРІМ:

D) В тексті А йдеться про можливість виникнення нових біологічних видів, а в тексті Б не обговорюється така можливість.

Співвідношення змістів текстів А та Б найбільш подібне (аналогічне) тому, як між собою пов’язані пари текстів, охарактеризовані в рядку:

A) Стаття, яка доводить, що використання природних добрив (перегній та под.) у сільському господарстві дає не лише переваги, а може бути шкідливим або навіть руйнівним // стаття, яка доводить, що внесення в ґрунт природних і мінеральних добрив дає позитивний ефект та критикує побоювання щодо їх використання;

Вариант 2

Відповідно до сказаного в уривку, в чому полягала помилка лідерів американської дипломатії в десятиліття між 1945 і 1955 роком і в попередні роки?

A) Вони ігнорували системи цінностей, прийняті в політичних культурах, з якими вони стикалися.

Згідно з цим оголошенням, яка з наступних подій не може статися?

B) В день вистави йтиме сильний дощ, і вистава відбудеться просто неба

Якщо наведені вище твердження істинні, яке з наведених нижче тверджень також має бути істинним?

C) Деякі нові комп’ютери мають додаткові навушники.

Якщо наведені вище твердження істинні, яке з наведених нижче тверджень також має бути істинним?

B) Деякі кактуси, що мали форму циліндру, не мали квітів

Істинність якого з наведених нижче тверджень випливає зі слів громадянки К:

D) Всі види всі види медичних послуг цього центру не належної якості або не відповідають прийнятим сьогодні стандартам, що мають наукове обґрунтування.

Яким чином Комунікант 2 виражає незгоду з міркуванням Комуніканта 1:

B) Заперечує істинність явної умови в словах Комуніканта 1 і тим самим заперечує висновок.

Яке з наведених нижче тверджень відображає пропущений засновок у міркуванні автора:

D) Якщо ми породжуємо війни, ми породжуємо нові жертви.

Яке з нижче наведених тверджень буде обов’язково хибним, якщо подана вище інформація є істиною:

C) Жодна дитина, що навчається у 1 класі, не здатна засвоїти програму 2 класу.

Яке з наведених нижче міркувань подібне до аргументації експерта?

D) Більшість громадян нашої держави є такими, які лише аплодують, сперечаються, кричать. А відомо, що жоден громадянин нашої держави не є байдужим до ситуації в країні.

Який прийом спростування слів Ведучого ток-шоу використав Журналіст:

C) Журналіст спростував тезу Ведучого, продемонструвавши факт, якому ця теза суперечить.

Яке за рахунком місце в черзі займає F, якщо він стоїть далі ніж D, але ближче ніж Е, а E і G знаходяться поруч один з одним.

C) 4

Яке за рахунком місце в черзі займає D, якщо він стоїть далі ніж F, але ближче ніж B, а E і F знаходяться поруч один з одним.

D) 5

Яке за рахунком місце в черзі займає C, якщо він стоїть далі ніж A, але ближче ніж F, а A і Е знаходяться поруч один з одним.

B) 3

Якщо свідки 1 та 4 говорять правду, то однозначно можна стверджувати, що:

B) Свідок 3 говорить правду.

Якщо свідки 1 та 5 говорять правду, то однозначно можна стверджувати, що:

D) Свідок 2 говорить правду.

Якщо свідок 6 говорить неправду, то скоріше за все:

D) Свідок 4 говорить неправду.

Чому дорівнює сума перших трьох, або останніх трьох цифр, якщо відомо, що перша цифра - 9, четверта - 8, а шоста - 3?

C) 18

Чому дорівнює сума перших трьох, або останніх трьох цифр, якщо відомо, що перша цифра - 8, четверта - 7, а п'ята - 2?

A) 15

Чому дорівнює сума перших трьох, або останніх трьох цифр, якщо відомо, що перша цифра - 4, четверта - 5, а п'ята - 3?

B) 17

Згідно з позицією Палі -

A) Закони природи і виключення з цих законів співіснують поруч один з одним і є проявом різних властивостей, характерних для образу Бога

Яке з наступних тверджень випливає зі слів Спінози, наведених у третьому абзаці:

D) В наші дні відсутні свідоцтва про звершення чудес, оскільки ми більше спостережливі, ніж стародавні люди.


Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 114;