На яке з наведених нижче міркувань схожа аргументація експерта?C) Відомо, що більшість озер утворилися в результаті відокремлення від моря піщаними відкладами морських заток. Тому всі озера, що утворилися в результаті відокремлення від моря піщаними відкладами морських заток, є солоними озерами.

Яке з наведених нижче тверджень найбільш точно описує прийом, який використовує автор для пояснення своєї позиції:

D) пояснення відбувається за принципом побудови дилеми

Чому Комунікант 2 робить висновок про неправильність міркування Комуніканта 1:

C) Міркування Комуніканта 1 побудоване за неправильним модусом висновку з імплікації

Яке з наступних тверджень щодо поглядів Квінтиліана і Плутарха випливає з даного уривка?

A) Квінтиліан стверджував, що хороша пам'ять - це вроджена властивість, а Плутарх стверджував, що пам'ять можна поліпшити.

Яке з наведених нижче тверджень відображає пропущений засновок у міркуванні експерта:

C) Якщо не будуть прописані до дрібниць реальні правила взаємовідносин клієнта та постачальника медичних послуг, «безкоштовна медицина» і далі буде притулком хабарників.)

В останній момент Маша вирішила, що хлопчиків поїде більше ніж дівчаток. Хто поїде до неї на День народження?

D) К, Б, О, А, С.

В останній момент Маша вирішила, що дівчаток поїде більше ніж хлопчиків. Крім того, Борис не поїде. Хто поїде до неї на День народження?

C) А, С, Т, К, О.

В останній момент Маша вирішила, що точно поїде Наташa. Хто поїде до неї на День народження?

B) К. Б, С, А, Н.

Якщо свідок 2 говорить правду, то однозначно можна стверджувати, що:

C) Свідок 4 говорить правду.

Якщо свідок 5 говорить правду або свідок 6 говорить правду, то однозначно можна стверджувати, що:

B) Свідок 2 говорить неправду.

Якщо свідок 3 говорить правду, то однозначно можна стверджувати, що:

D) Неможливо зробити жодного однозначного висновку.

Яке місце після закінчення туру зайняв R, якщо він спочатку був на останньому місці, але йому вдалося обігнати N? N - піднявся на одну сходинку в таблиці, а M і Q зберегли свої місця.

B) 3    

Після закінчення туру: M, N, Q зберегли свої місця. О - не зміг випередити N, зате обійшов R. Яке місце зайняв P, якщо він виявився строго посередині між O і R?

D) 6

Після закінчення туру: M, N, Q зберегли свої місця. Р - зайняв місце строгo посередині між О і М. Яке місце зайняв L, якщо він виявився строго посередині між Р і R?

B) 4        

Яким чином Дарвін пояснював альтруїстичне поводження мурах?

D) Співпраця між мурахами одного мурашника надає йому перевагу в конкуренції з іншими мурашниками, і тому ця поведінка стає все більш поширеною.

"Альтруїстична поведінка призначена лише для того, щоб сприяти поширенню цього гена" (абзац 3), тобто -

C) Метою альтруїстичної поведінки є поширення гена, відповідального за альтруїзм.

Чим це пояснення виду хвоста павича нагадує пояснення, що міститься в абзаці 4 ( "Вони стверджують, що насправді ... знайти пару і дати потомство")?

D) В обох випадках удаване пониження шансів певної особи на виживання і розмноження насправді якраз збільшує їх.

Яке співвідношення між чотирма абзацами даного уривка?

B) Перший абзац демонструє проблему з позиції загальної теорії еволюції, другий і третій абзаци репрезентують можливі рішення даної проблеми, а четвертий абзац вказує на можливість того, що дана проблема існує лише на перший погляд.

У чому полягають розбіжності позицій Ч. Дарвіна та В. Хемілтона:

A) Дарвін стверджує, що альтруїстична поведінка з’являється, коли вона сприяє виживанню певної групи особин, надає їй конкурентоспроможність, а Хемілтон вважає, що альтруїстична поведінка сприяє тільки продовженню існування гена «альтруїстичності».

Якого пояснення альтруїстичної поведінки тварин немає у цьому тексті:

C) Альтруїстична поведінка виникає коли виживання групи тварин починає залежати не від кількості особин у потомстві, а від можливості протистояти несприятливим умовам, з якими група тварин ще не стикалася.

Яка думка об’єднує Текст А і Текст Б:

C) Сучасна школа має реформуватись в напрямі застосування більш індивідуалізованого підходу до учнів.

Що є предметом розбіжностей авторів тексту А та тексту Б:

D) Необхідність відмови від класно-урочної системи


Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 85;