ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

 

1. Античні мотиви в творчості П.Б.Шеллі.

2. Біблійні мотиви та біблійні ремінісценції у романах Г. Белля.

3. Жанр новели в американській літературі ХІХ століття.

4. „Девід Копперфілд” Ч.Діккенса як роман виховання.

5. „Джейн Ейр” Ш.Бронте як роман-автобіографія.

6. „Думка сімейна” в контексті роману Л.М.Толстого „Війна і мир”.

7. Індіанська тема в творчості Ф.Р. де Шатобріана.

8. Метафора «стороннього» у творчому доробку А. Камю.

9. Містифікація як романтичний засіб в „Історії Нью-Йорка” В. Ірвінга.    

10. Міфологізація Петербурга в романі Ф.М.Достоєвського „Ідіот”.

11. Морально-етична проблематика в романі Н. Готорна „Багряна літера”.

12. Ніжинський період в житті і творчості М.В.Гоголя.

13. Образ байронічного героя в „східних поемах” Дж. Байрона.

14. Образ короля Ричарда Левине Серце в романістиці В.Скотта.

18. Поетика снів та марень у творах Ф. Кафки.

15. Проблема жіночої емансипації у творчості Жорж Санд.

16. Рецепції Е.Т.А.Гофмана в творчості М.В.Гоголя.

17. Сатиричні тенденції роману О. Хакслі «Чудовий новий світ».

18. „Сповідь сина віку” в контексті творчості А. де Мюссе.

19. Тема двійництва в творчості Е.Т.А.Гофмана.

20. Тема кохання в пізній творчості І.С.Тургенєва. 

21. Тема митця і мистецтва в творчості Е.Т.А. Гофмана.

22. Традиції і новації новелістики Г. де Мопассана.

23. Традиції «південної літератури» США в романній творчості У.Фолкнера.

24. Трансформація індіанського фольклору в епічній поемі Г.Лонгфелло „Пісня про Гайявату”.

25. Шекспірівська тема в романі Дж. Джойса «Улісс».

 

 

 


Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 63;