Визначення тривалості очищення станції від снігуСпочатку визначається обсяг снігу, що підлягає прибиранню:

                              м3,                         (4.1)

де  – коефіцієнт, що враховує доступність території станції для роботи снігоприбиральних машин, ;

– середня довжина станційних колій;

 – відстань між осями колій;

 – кількість колій у парку;

– товщина снігу вище головки рейки, м;

 – висота рейки,м;

0,05 – товщина снігу, що залишається після очищення, м.

Машини, що оснащені тільки підрізним ножем, зрізають сніг на 5 см нижче головки рейки, а машини з щітковим живильником залишають 5 см снігу вище шпали.

Необхідна кількість рейсів снігоприбиральної машини для вивезення снігу дорівнює:

                                                                                          (4.2)

де  – місткість снігоприбиральної машини, м3;

 ( – коефіцієнт зменшення (ущільнення) обсягу снігу при його навантаженні, прийнятий для машин з щітковим живильником 0,3…0,45;

– коефіцієнт заповнення снігоприбирального поїзда ).

рейсів

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.  
 
 
Загальний час очищення станції складе:

                                                                                       (4.3)

де  – тривалість одного рейсу снігоприбиральної машини у хв.

Тривалість рейсу визначається як сумарний час виконання окремих операцій циклу роботи снігоприбиральної машини:

                           ,                        (4.4)

де , , ,  – час приведення машини в робоче і транспортне положення для навантаження і вивантаження снігу. Сумарно його можна прийняти рівним 8...12 хв.(по 2...3 хвилини на ту чи іншу операцію). У даному курсовому проекті приймаємо + + + = 10 хв.

 – час на приготування маршруту і оформлення дозволу на виїзд; час простою у зв’язку з очікуванням дозволу виїзду на перегін. Приймаємо =7 хв.

та  – час руху снігоприбиральника до місця вивантаження і назад, приймаємо рівними один одному. Тоді:

                                                      (4.5)

де  – транспортна швидкість руху снігоприбиральника, приймається 15...25 км/год. Реалізація швидкості  залежить від ї відстані перевезення снігу до місця вивантаження,

– час на розгін і уповільнення снігоприбирального поїзда перед зупинкою і при рушаннi. Приймається  хв.

 – середня відстань перевезення, км.

 – час вивантаження снігоприбирального поїзда. Зазвичай приймають цей час з розрахунку 6 хв на кожні 100 м3 місткості машини;

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.  
 
 
 – час завантаження снігоприбирального поїзда. Цей час може бути визначеним виходячи з технічної продуктивності навантажуючого пристрою, тоді:

                                                                                (4.6)

де – ширина захвату снігу крилами машини, м;

–швидкість завантаження снігоприбирального поїзда снігом, , км/год, приймається 0,5…2 км/год.

Якщо ж машина працює в темпі звільнення колії від вагонів на станції, то формула (4.6) буде мати інший вигляд:

                                                                                       (4.7)

де – темп (м/год.) звільнення колій на станції.

Він визначається залежністю:

                                                                                  (4.8)

де – корисна довжина всіх колій, які очищуються, м, ;

 - коефіцієнт зайнятості станційних колій, що може змінюватися в межах від 0 до 1. Як правило, при відомій переробній потужності станції він визначається за розрахунком. У курсовому проекті можна приймати в межах 0,3...0,7. Величина має розмірність 1/год.

хв

З двох значень часу навантаження в розрахунок приймається більше значення. Приймаємо  хв.

хв

 хв

За загальним часом очищення станційних колій встановлюється потрібна кількість машино-змін для очищення станції:

                                          ,                                      (4.9)

де – тривалість однієї машино-зміни. При 8-годинному робочому дні її тривалість хв.

– коефіцієнт використання машини, приймається 0,85;

– коефіцієнт використання часу (0,7...0,85).

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.  
 
 

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.  
 
 
Після цього обчислюється кількість снігоприбиральних машин і кількість робочих змін за добу, виходячи з необхідності повного очищення станції від снігу протягом нормативного строку, що дорівнює 3 доби.

За розрахунковими даними , які входять у формулу (4.4), будуємо графік одного циклу роботи снігоприбиральної машини . Графік приведений на рис. 4.1.

 

 

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.  
 
 
Вступ

    Залізнична колія – це комплекс інженерних споруд для пропуску по ній поїздів з необхідною швидкістю. Вона являє собою основу залізниці. Від стану колії залежать непреривність і безпека руху поїздів, а також ефективне використання всіх технічних засобів залізниць.

Залізнична колія працює в складних умовах. Перебуваючи під дією динамічних навантажень, природних явищ (вітру, вологи, температури) і органічного світу, вона повинна служити в будь-яку пору року, вдень і вночі, забезпечуючи непреривність і безпеку руху поїздів із встановленими швидкостями. Для цього колія завжди повинна бути справною та охайною.

    Для забезпечення нормальної роботи колії і її ремонту на залізничному транспорті існує комплекс господарських підприємств і виробничих формувань, оснащених машинами, механізмами, інструментами та пристроями. Цей комплекс і власне залізнична колія являють собою колійне господарство. Виходячи із умов роботи залізничної колії основою ведення колійного господарства є поточне утримання і виконання планових ремонтів колії.

    У даному курсовому проекті ми ставимо перед собою такі завдання:

- вибратиконструкцію верхньої будови колії;

- запроектувати конструкції основних елементів звичайного стрілочного переводу, а саме розрахувати геометричні розміри стрілки в плані, визначити марку хрестовини та її геометричні розміри; розрахувати осьові розміри стрілочного переводу, накреслити епюру розкладання брусів у межах стрілочного переводу;

- ознайомитись із організацією робіт з капітального ремонту колії; розрахувати тривалість «вікна» для виконання основних робіт при модернізації чи капітальному ремонті колії, а також побудувати графік робіт у «вікно»;

- ознайомитись з організацією снігоборотьби на станції; визначити тип та кількість снігоприбиральних машин для прибирання та очищення

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.  
 
 
снігу на всій території станції; визначити тривалість очищення станції від снігу.

     Кожен із цих процесів відіграє дуже важливу роль в організації руху поїздів та функціонуванні кожного елемента залізниці.

 

 

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.  
 
 
Висновки

У ході курсової роботи ми виконали всі поставлені перед собою завдання. Ми обрали конструкцію верхньої будови колії, побудували поперечний профіль баластної призми. При загальній вантажонапруженості 30 млнткмбр/км за рік, швидкості вантажних поїздів 85 км/год та пасажирських поїздів – 130 км/год ми обрали верхню будову колії ІІ категорії. Це безстикова колія на залізобетонних шпалах та ланкова колія на дерев’яних шпалах із рейок типу Р65, UIC60 нових I групи, 1 класу та старопридатних типу Р65, UIC60 I групи придатності. Скріплення і шпалинові. Епюра шпал: в прямих та кривих -1840 шт/км, за винятком для дерев’яних шпал у ланковійколії в кривихR<1200 – 2000 шт/км.Баласт щебеневий. Товщина шару нового абоочищеногобаластупід шпалами не менше 40 см, плече баластної призми – 45 см, товщина пісчаної подушки – 0,2 м, ширина узбіччя земляного полотна – 0,5 м.

Під час розрахунку основних параметрів і розмірів звичайного стрілочного переводу згідно з вихідними даними ми встановили, що довжина переднього вильоту рамної рейки становить 3,165 м, довжина заднього вильоту рамної рейки дорівнює 2,216 м, а проекція криволінійного вістряка на рамну рейку складає 14, 023 м.

Після цього ми визначили марку хрестовини (1/18) та її геометричні розміри. Практичні довжини елементів хрестовини та довжина всієї хрестовини вимірюються вздовж робочих граней хрестовини в цілому і складають: практична довжина передньої частини хрестовини - 5,252 м, практична довжина хвостової частини збірної хрестовини з литим осердям при вкладишно-накладочному стику – 4,192 м. Довжина всієї хрестовини дорівнює 9,444 м.

Також ми розрахували основні геометричні та осьові розміри стрілочного переводу. Основними геометричними розмірами стрілочного переводу в цілому є:

– теоретична довжина стрілочного переводу (39,703 м);

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.  
 
 
– практична довжина стрілочного переводу (47,061 м);

– радіус перевідної кривої (750,15027 м);

– довжина прямої вставки перед математичним центром хрестовини (5,086 м);

– осьові розміри (15,4843 м) і (31,5767 м).

Після відповідних розрахунків ми накреслили схему розкладки брусів під переднім і заднім вильотом рамної рейки, а також схему розміщення брусів під хрестовиною.

Тривалість «вікна» складає 241,6 хв, тобто 4 год 1,6 хв. За цей час закривається перегін, заряджається ЩОМ, очищується щебінь машиною ЩОМ, розболчуються стики із зняттям накладок, розбирається та укладається рейко-шпальна решітка укладальним краном, планується баластна призма, установлюються накладки та зболчуються стики, поправляються шпали по мітках за позначками, рихтується колія, вивантажується баласт з великого хопер-дозаторного поїзда, відбувається суцільне виправлення колії з підбиванням шпал і рихтуванням колії, засипаються кінці шпал за допомогою малого хопер-дозаторного поїзда, відбувається вибіркове виправлення колії та укладаються рейкові рубки.

Щодо проектування заходів зі снігоборотьби на станції, то необхідна кількість рейсів снігоприбиральної машини для вивезення снігу дорівнює 18. Тривалість рейсу 113,91 хв, тобто 1 год 53,91 хв. На основі цих розрахунків був побудований графік циклу роботи снігоприбирального поїзда.

 

 

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.  
 
 
Вихідні дані

Експлуатаційні й технічні характеристики лінії

Вантажонапруженість загальна Г – 30 млнткмбр./км за рік;

Швидкість вантажних поїздів – 85 км/год;

Швидкість пасажирських поїздів – 130 км/год;

Кількість колій на перегоні – 2;

Тип шпал – залізобетонні.

Вихідні дані для розрахунку стрілочного переводу

Максимальна швидкість руху на боковий напрямок  - 60 км/год;

Величина діючого бокового прискорення  - 0,37 м/с2

Показник втрати кінетичної енергії при ударі ,  - 0,23 м/с;

Відстань від кореня вістряка до центра його повороту,  - 2000 мм;

Жолоб між вістряком і рамною рейкою навпроти центра його повороту  – 140 мм;

Максим.  зазор між гребенем колеса і рамною рейкою, - 39мм;

Конструкція хрестовини – збірна.

Вихідні дані для розрахунку тривалості «вікна»

Довжина ділянки капітального ремонту,  - 98 км;

    Річна кількість днів роботи КМС на перегоні N – 180 днів;

    Періодичність надання «вікон» d – 2 дні;

    Час розгортання  – 62 хв;

    Обсяг вивантаження щебеню на довжині 1 км колії  – 610 ;

    Мінімальний інтервал між поїздами  – 7 хв;

    Період пари поїздів на обмежуючому перегоні  - 34 хв.

Вихідні дані для проектування заходів зі снігоборотьби

    Кількість колій в парку n – 11;

    Середня довжина станційних колій  – 1100 м;

Товщина снігу вище головки рейки  – 0,25 м;

Середня відстань перевезення снігу S – 8 км.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.  
 
 
Бібліографічний список

1. Амелин, С. В. Соединения и пересечения рельсових путей. [Текст] / С. В. Амелин. – М: Транспорт, 1968. – 262с.

2. Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України [Текст]: ЦП-0138. / Е. І. Даниленко, А. М. Орловський, А. П. Татуревич та інші. – К.: НВП Поліграф сервіс, 2006.– 336 с.

3. Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України [Текст]: ЦП-0113./О. М. Патласов та інші. – К.: Мануфактура, 2004, – 36с. Затверджено наказом Укрзалізниці від 10.08.2004р № 630-113

4. Амелин, С. В. Устройство и эксплуатацияпути. [Текст] / С. В. Амелин, Г. Е.Андреев. – М.: Транспорт, 1986. – 237с.

 

 

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………...

Розділ 1. Вибір конструкції верхньої будови колії з побудовою поперечного профілю баластної призми……………………………………………………

Розділ 2. Розрахунок основних параметрів і розмірів звичайного стрілочного переводу………………………………………………………………………..

2.1. Загальні відомості про стрілочний перевід…………………………….

2.2. Вихідні дані й передумови до розрахунку…………………………….

2.3. Розрахунок геометричних розмірів стрілки в плані………………….

2.4 Визначення марки хрестовини і її геометричних розмірів…………...

2.5 Розрахунок основних геометричних і осьових розмірів стрілочного переводу……………………………………………………………………….

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.  
 
 
Розділ 3. Визначення тривалості «вікна» для модернізації, або капітального ремонту колії………………………………………………………………….

3.1. Організація робіт з капітального ремонту колії………………………

3.2. Визначення необхідної тривалості «вікна»……………………………

3.3 Побудова графіка робіт у «вікно»……………………………………...

Розділ 4. Проектування заходів зі снігоборотьби на станції……………..

4.1 Організація снігоборотьби на станції…………………………………..

4.2 Вибір типу снігоприбиральних машин і організація їхньої роботи..

4.3 Визначення тривалості очищення станції від снігу……………………

Висновки………………………………………………………………………

Бібліографічний список……………………………………………………...

 

 

 


Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 452; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!