Побудова графіка робіт у «вікно»Графік будуємо у прямокутній системі координат. По осі абсцис відкладаємо довжину фронту робіт у метрах. По осі ординат – час у годинах і хвилинах. Горизонтальний масштаб я обрала 1:10000, вертикальний в 1 см – 10 хв.                                                                                          

Спочатку, праворуч по осі часу відкладаємо час, що відповідає періоду розгортання колійних робіт у «вікно», у даному випадку 62 хв.

Потім відкладаємо тривалість роботи ведучої машини по укладанню ланок, а далі відкладаємо час, що відповідає періоду згортання основних колійних робіт.

Відстань між колієукладачем і колієрозбиральникомдорівнює 100 метрів. На цьому фронті виконується планування поверхні баласту, рухається

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.  
 
 
трактор-планувальник. Приймаємо темп роботи всіх машин однаковим, тоді на графіку рух цих машин зображаємо паралельними лініями.

В період розгортання робіт для зарядки ЩОМ вимагається в середньому 15 хв після прибуття машини до місця початку робіт. Місце для зарядки ЩОМ готується завчасно перед початком «вікна».

Темп очищення щебеню машинами типу ЩОМ можна приймаємо 40 хв на 1 кмфронту робіт. Перед колієрозбиральним поїздом рухається бригада монтерів колії, що розболчує стики. Вона повинна встигнути розібрати стики на ділянці колії рівній довжині колієрозбирального поїзда до початку його роботи, тому що колієрозбиральний кран знаходиться в хвості колієрозбирального поїзда і розбирає колію за собою.

Довжини колієукладального й колієрозбирального поїздів приймаємо однаковими. Бригада, що розбирає стики, рухається зі швидкістю попередньої машини (наприклад, ЩОМ-4), а потім у темпі колієрозбиральника.

Після укладання нової рейко-шпальної решітки необхідно виконати зболчування стиків; поправити шпали за мітками; виконати установку протиугонів, якщо це необхідно; а також зробити грубе рихтування й виправлення колії для пропуску хопер-дозаторної вертушки. Усі ці операції виконують бригади монтерів колії із застосуванням відповідних інструментів.

Колієукладальний поїзд у роботі розділяється на дві частини: головну й живильну. Бригади монтерів колії працюють у розриві між ними, у темпі укладки решітки. Необхідно дотримуватись інтервалів безпеки між бригадами 25 м, а між бригадами та машинами 50 м.

Після укладання останньої ланки починається період згортання робіт. Між кінцем ділянки колії з новою решіткою й початком наступної ділянки колії зі старою решіткою, укладаються рейкові рубки, і влаштовується відвід колії в профілі. Ці операції зображуємо наприкінці фронту робіт.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.  
 
 
У цей час на укладеній колії працюють машини по виправці колії. Першим рухається основний хопер-дозаторний поїзд. За ним ідуть машини ВПО-3000, потім обов'язково рухається другий (малий) хопер-дозаторний поїзд, який досипає щебінь на кінці шпал. Останньою рухається ВПР-1200 (іноді бригада з електрошпалопідбійками) для постановки й рихтування колії в місцях відступів за рівнем і в плані. DGS (динамічний стабілізатор колії) – може бути використаний для суцільного ущільнення баластової призми

Інтервали безпеки між машинами повинні бути не менше 25 м. Як правило до укладання рейкових рубок у зоні стикування нової й старої решітки вони переміщуються в темпі ведучої машини й повинні зупинитися на час улаштування відводу колії у профілі. Після влаштування відводу колії всі машини виконують роботу у темпі ВПО-3000, щоб якомога швидше відкрити перегін для руху поїздів.

Графік робіт у «вікно» зображений на рис. 3.2.

 

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.  
 
 
Розділ 4. Проектування заходів зі снігоборотьби на станції

На ділянках першої та другої категорій заносимостіпри снігопадах і заметілях можливі настільки великі снігові відкладення, що вони можуть стати причиною дезорганізації руху поїздів і маневрових операцій на станціях.

Наявність снігу на залізничних коліях значно ускладнює організацію процесу перевезень. Сніг може призвести не тільки до зниження швидкості руху, але й до повної зупинки поїздів на перегоні чи станції. Залізничні станції з рухомим складом, що перебуває на них, і станційним обладнанням, більш схильні до утворення снігових заметів, ніж колія на перегонах.

Сніг на станції ускладнює виконання маневрів, заважає роботі складачів поїздів, збільшує опір при зрушенні з місця і т. ін. При значній кількості снігу дуже часто може порушуватися нормальна робота стрілочних переводів. Запресування снігу в жолобах стрілочного переводу може стати причиною сходів рухомого складу.

Щороку на боротьбу зі снігом витрачаються великі грошові кошти й значні трудові витрати.

Боротьба зі снігом на дорогах ведеться за наступними основними напрямками.

Перший напрямок – це захист колії від попадання снігу.

Другий являє собою комплекс робіт і заходів щодо прибирання снігу з колії.

Із загальної кількості річних витрат на снігоборотьбу більша їх частина (до 80%) припадає на збирання й вивезення снігу зі станційних колій.

Організація снігоборотьби на станції здійснюється згідно розробленого оперативного плану, який складається і щорічно коригується начальником станції та начальником дистанції колії.


Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 441; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!