ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ХІРУРГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ 6 страница 

3. Завданням трансфузійної терапії не є:

 1. Підтримка ОЦК.

 2. Забезпечення транспорту кисню.

 3. Корекція порушень згортаючої системи.

 *4. Бактеріостатичний ефект.

 5. Корекція імунодефіцитних станів.

 

4. Трансфузійним середовищем є:

 1. Антибактеріальні препарати.

* 2. Компоненти крові, препарати крові, плазмозамінники.

 3. Плазма крові і еритроцитарна маса.

 4. Препарати крові.

 5. Плазмозамінники.

 

5. Необхідною умовою гемотрансфузійної терапії є:

 1. Безпека.

 2. Аутогемотрансфузія.

 3. Реінфузія.

 4. Імунологічна сумісність.

 5. Дотримання строків зберігання.

 

6. Інтервал між здачами крові повинен бути не менше:

 1. 2 тижнів.

 2. 4 тижнів.

* 3. 8 тижнів.

 4. 3 місяців.

 5. 6 місяців.

 

7. Імунні донори - це:

 1. Донори, що регулярно здають кров або її компоненти в установи служби крові.

 2. Донори, що однократно здавали кров.

* 3. Донори, у крові яких є антитіла до різних антигенів у достатньому титрі.

 4. Донори, що перенесли інфекційні захворювання.

 5. Донори, що мають негативний резус-фактор.

 

8. Із крові імунних донорів одержують.

 1. Нативну плазму.

 2. Гемаглютинуючі стандартні сироватки.

 3. Еритроцитарну масу.

 4. Препарати крові.

 *5. Гіперімунну плазму, специфічні імуноглобуліни.

 

9. Із крові активних донорів не можна одержати:

 1. Компоненти крові.

 2. Препарати крові.

 3. Плазмозамінники.

 4. Коректори згортаючої системи.

 5. Препарати імунологічної дії.

 

10. Разова доза при здачі крові не повинна перевищувати:

 1. 100 мл.

 2. 200 мл.

 3. 300 мл.

 4. 400 мл.

 *5. 500 мл.

 

11. Аглютиногени - це:

 1. Фосфоліпіди клітинних мембран.

 2. Глікопротеїди в структурі клітини.

* 3. Білки на поверхні клітинних мембран.

 4. Ліпопротеїди високої щільності.

 5. Рецептори до аглютинінів плазми.

 

12. Відповіддю на попадання чужорідних аглютиногенів не може бути:

 1. Імунізація.

 2. Гемаглютинація.

 3. Гемоліз.

 4. Формування ”монетних стовпчиків”.

 *5. Гемотрансфузійний шок.

 

13. Для аглютиногенів характерна:

* 1. Імуногенність і серологічна активність.

 2. Тільки імуногенність.

 3. Тільки серологічна активність.

 4. Імунорезистентність.

 5. Здатність перебувати у вільному стані в плазмі.

 

14. Імуногенність - це:

 1. Здатність антигенів зв'язуватися з однойменними антитілами.

 2. Здатність викликати склеювання еритроцитів.

 *3. Здатність індукувати вироблення антитіл в організмі, у якому їх немає.

 4. Здатність викликати алергійні реакції.

 5. Здатність викликати реакції відторгнення при трансплантації органів.

 

15. Серологічна активність - це:

* 1. Здатність антигенів зв'язуватися з однойменними антитілами.

 2. Здатність викликати склеювання еритроцитів.

 3. Здатність індукувати вироблення антитіл в організмі, у якому їх немає.

 4. Здатність викликати алергійні реакції.

 5. Здатність викликати реакції відторгнення при трансплантації органів.

 

16. До клітинних антигенів не відносяться:

 1. Еритроцитарні по системі АВО.

 2. Еритроцитарні по системі Rh-фактора.

 3. Лейкоцитарні.

* 4. Плазменні.

 5. Тромбоцитарні.

 

17. До аглютинінів не відноситься таке ствердження:

 1. Перебувають у плазмі.

 *2. Перебувають на поверхні мембран клітин крові.

 3. Бувають повними і неповними.

 4. Бувають тепловими і холодовими.

 5. Бувають природними і імунними.

 

18. Групи крові вперше описав:

 1. Фішер.

 2. Янський.

 *3. Ландштейнер.

 4. Шамов.

 5. Пирогов.

 

19. Знайдіть характеристики першої групи крові:

 1. Немає аглютинінів.

* 2. Немає аглютиногенів.

 3. Є аглютиноген А.

 4. Є аглютиногени А і В.

 5. Є аглютиноген В.

 

20. Серія стандартної сироватки - це:

 *1. Концентрація антитіл у сироватці.

 2. Шифр станції переливання крові.

 3. Порядковий номер ампули із сироваткою.

 4. Порядковий номер донора в журналі реєстрації на станції переливання крові.

 5. Концентрація аглютиногенів.

 

21. Титр стандартної сироватки - це:

 1. Порядковий номер донора в журналі реєстрації на станції переливання крові.

 2. Кількість фізіологічного розчину, використаного для розведення сироватки.

 3. Порядковий номер ампули зі стандартною сироваткою.

 4. Мінімальне розведення сироватки при якому можлива реакція аглютинації.

 5. Максимальне розведення при якому можлива реакція аглютинації.

 

22. Антитіла до антигенів еритроцитів системи АВО є:

 1. Неповні, теплові, неспецифічні.

 2. Повні, холодові, специфічні.

 3. Повні, холодові, специфічні.

 4. Повні, теплові, специфічні.

 5. Неповні, холодові, специфічні.

 

23. Поширеність аглютиногена А1 серед людей із групою А(II) становить:

 1. 25 %.

 2. 45 %.

 3. 65 %.

 4. 75 %.

 5. 80%.

 

24. Поширеність аглютиногена А1 серед людей із групою AB(IV) становить:

 1. 25 %.

 2. 45 %.

 3. 65%.

 4. 75 %.

 5. 80 %.

 

25. Для диференціації варіантів аглютиногенів А1 та А2 використовують:

 1. Стандартні сироватки.

 2. Стандартні еритроцити.

 3. Перехресний метод.

 4. Моноклональні антитіла.

 5. Пробу на індивідуальну сумісність.

 

26. Стандартна гемаглютинуюча сироватка О(I) групи має колір:

 1. Червоний.

 2. Синій.

 3. Жовтий.

 4. Рожевий.

 5. Безбарвна.

 

27. Стандартна гемаглютинуюча сироватка А(II) групи має колір:

 1. Червоний.

 2. Синій.

 3. Жовтий.

 4. Рожевий.

 5. Безбарвна.

 

28. Стандартна гемаглютинуюча сироватка B(III) групи має колір:

 1. Червоний.

 2. Синій.

 3. Жовтий.

 4. Рожевий.

 5. Безбарвна.

 

29. Стандартна гемаглютинуюча сироватка AB(IV) групи має колір:

 1. Червоний.

 2. Синій.

 3. Жовтий.

 4. Рожевий.

 5. Безбарвна.

 

30. Для визначення групової приналежності необхідний титр стандартної сироватки не нижче:

 1. 1:12.

 2. 1:24.

 3. 1:32.

 4. 1:48.

 5. 1:64.

 

31. Групова приналежність по системі АВО визначається за допомогою стандартних сироваток:

 1. Двох серій.

 2. Однієї серії.

 3. Кількість серій не має значення.

 4. Заготовлених тільки на одній станції переливання крові.

 5. Різного титру.

 

32. Співвідношення досліджуваної крові й стандартної сироватки повинне бути:

 1. 1:2.

 2. 1:4.

 3. 1:6.

 4. 1:10.

 5. 1:20.

 

33. Краплю фізіологічного розчину додають через:

 1. 1 хв.

 2. 2 хв.

 3. 3 хв.

 4. 5 хв.

 5. 10 хв.

 

34. Фізіологічний розчин додають із метою:

 1. Виключення гемолізу.

 2. Виключення коагуляції.

 3. Розведення.

 4. Виключення неспецифічного склеювання.

 5. Підтвердження специфічної аглютинації.

 

35. Результати визначення групової приналежності методом стандартних сироваток оцінюють через:

 1. 3 хв.

 2. 5 хв.

 3. 10 хв.

 4. 15 хв.

 5. Відразу ж після появи аглютинації.

 

36. Якщо відбулася реакція гемаглютинації зі стандартними сироватками O(I), A(II), B(III) груп, то:

 1. Це реакція панаглютинації.

 2. Необхідно провести контрольне дослідження із сироваткою AB(IV) групи.

 3. Це AB(IV) група.

 4. Це O(I) група.

 5. Це сладж-реакція.

 

37. Оцінка результатів при визначенні групової приналежності цоліклонами проводиться через:

 1. 1 хв.

 2. 2 хв.

 3. 2,5 хв.

 4. 3 хв.

 5. 5 хв.

 

38. До технічних помилок при визначенні групової приналежності не відноситься:

 1. Неправильне розташування сироваток на планшеті.

 2. Неправильне кількісне співвідношення сироваток і еритроцитів.

 3. Використання однієї піпетки при нанесенні сироваток.

 4. Слабкі сироватки, бактеріально забруднені.

 5. Оцінка результатів реакції раніше або пізніше певного методикою строку.

 

39. До помилок, що залежать від біологічних властивостей досліджуваної крові, не відносяться:

 1. Наявність у групах A(II) і AB(IV) слабкого аглютиногена А2.

 2. Оцінка результатів реакції раніше або пізніше визначеного методикою строку.

 3. Аутоаглютинація.

 4. Формування “монетних стовпчиків”.

 5. Неповна або змішана аглютинація.

 

40. Резус-фактор вперше описав:

 1. Фішер.

 2. Янський.

 3. Ландштейнер

 4. Шамов.

 5. Пирогов.

 

41. Антитіла системи резус-фактора:

 1. Неповні, теплові, імунні.

 2. Повні, холодові, специфічні.

 3. Повні, холодові, специфічні.

 4. Повні, теплові, специфічні.

 5. Неповні, холодові, специфічні.

 

42. Для дослідження резус-приналежності не використовується:

 1. Експрес-метод з використання резус-реагенту.

 2. Одногрупні стандартні антирезусні сироватки.

 3. Метод визначення цоліклонами.

 4. Перехресний метод.

 5. Цоліклон “ Анти-Д-Супер”.

 

43. До помилок при визначенні резус-приналежності, що залежить від біологічних особливостей крові, не відноситься:

 1. Феномен поліаглютинабельності.

 2. Наявність слабкого різновиду антигену Д.

 3. Використання для визначення резус-фактора гемолізованої крові.

 4. Зниження активності резус-аглютиногенів при захворюваннях системи крові.

 5. Зниження активності резус-аглютиногенів при хронічній печінково-нирковій недостатності.

 

44. До відносних показань до гемотрансфузії не відноситься:

 1. Крововтрата в обсязі 10-20% ОЦК.

 2. Крововтрата в обсязі більше 20% ОЦК.

 3. Анемія при зниженні гемоглобіну нижче 80 г/л.

 4. Кровотеча, обумовлена порушеннями згортаючої системи.

 5. Цитопенічні стани.

 

45. Гемотрансфузія не протипоказана при:

 1. Гіпертонічному кризі, інсульті.

 2. Гострому септичному ендокардиті.

 3. Важкій серцевій недостатності.

 4. Гострому дисемінованому туберкульозі.

 5. Опіковій хворобі.

 

46. До недоліків прямого методу переливання крові не відноситься:

 1. Використання крові без консерванту і стабілізатора.

 2. Ризик тромбоемболії дрібних гілок легеневої артерії.

 3. Ризик переносу інфекційних захворювань від донора до реципієнта.

 4. Можливість зараження донора.

 5. Використання тільки внутрішньовенного шляху введення крові.

 

47. Обмінно-замісне переливання крові - це:

 1. Метод переливання за допомогою використання систем з фільтром.

 2. Метод переливання крові без стабілізації і консервації.

 3. Повернення в кровоносне русло крові, що вилилась в порожнини.

 4. Часткове видалення крові реципієнта з одночасним відшкодуванням її адекватним обсягом донорської крові.

 5. Переливання хворим попередньо-заготовленої власної крові або її компонентів.

 

48. Реінфузія крові -це:

 1. Метод переливання за допомогою використання систем з фільтром.

 2. Метод переливання крові без стабілізації і консервації.

 3. Повернення в кровоносне русло пацієнта крові, що вилилась в серозні порожнини при травмі, операції.

 4. Часткове видалення крові реципієнта з одночасним відшкодуванням її адекватним обсягом донорської крові.

 5. Переливання хворим попередньо-заготовленої власної крові або її компонентів.

 

49. Аутогемотрансфузія - це:

 1. Метод переливання за допомогою використання систем з фільтром.

 2. Метод переливання крові без стабілізації і консервації.

 3. Повернення в кровоносне русло крові, що вилилась в порожнини.

 4. Часткове видалення крові реципієнта з одночасним відшкодуванням її адекватним обсягом донорської крові.

 5. Переливання хворим попередньо-заготовленої власної крові або її компонентів.

 

50. До протипоказань до заготівлі аутокрові відноситься:

 1. Неможливість підібрати сумісне трансфузійне середовище пацієнтам з рідкими групами крові.

 2. Наявність в анамнезі важких посттрансфузійних реакцій і ускладнень.

 3. Вихідний рівень показників крові: Нв-110г/л, Нt-0,33, АТ нижче 110/60 мм.рт.ст., анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія.

 4. Необхідність проведення під час операції гострої гемодилюції при ризику тромботичних ускладнень.

 5. Наявність у хворого протипоказань до переливання аллогенної крові.

 

51. До компонентів крові не відноситься:

 1. Плазма крові.

 2. Еритроцитарна маса.

 3. Лейкоцитарна маса.

 4. Кріопреципітат.

 5. Тромбоцитарна маса.

 

52. До препаратів крові не відноситься:

 1. Тромбін.

 2. Свіжозаморожена плазма.

 3. Фібриноген.

 4. Альбумін.

 5. Антистафілококовий імуноглобулін.

 

53. До препаратів крові імунологічної дії не відноситься:

 1. Антирезусний імуноглобулін.

 2. Антистафілококовий імуноглобулін.

 3. Концентрат VIII фактора.

 4. Антисиньогнійна плазма.

 5. Антипротейна плазма.

 

54. Для зупинки кровотечі при гемофілії А більш доцільно використовувати:

 1. Цільну кров прямим переливанням.

 2. Тромбоцитарну масу.

 3. Еритроцитарну масу.

 4. Свіжозаморожену плазму.

 5. 1000-1500ЕД кріопреципітат.

 

55. Для зупинки кровотечі при панцитопенії більш доцільно використовувати:

 1. Цільну кров.

 2. Тромбоцитарну масу.

 3. Еритроцитарну масу.

 4. Свіжозаморожену плазму.

 5. 1000-1500ЕД кріопреципітату.

 

56. До препаратів крові для системного застосування не відноситься:

 1. Кріопреципітат.

 2. Фібриноген.

 3. Антигемофільна плазма.

 4. Тромбін.

 5. Свіжозаморожена плазма.

 

57. Укажіть критерій непридатності еритроцитарної маси:

 1. Прозорість шару плазми над еритроцитами.

 2. Рожевий колір плазми.

 3. Відсутність згустків у глобулярному шарі.

 4. Чітка межа між глобулярним шаром і плазмою.

 5. Строк зберігання менше 21 дня.

 

58. Виключіть етап, що не відноситься до проби на прихований гемоліз:

 1. Завжди використовується при виконанні реінфузії.

 2. Обережно змішують формені елементи із плазмою.

 3. Додають фізіологічний розчин у співвідношенні 1:1.

 4. Центрифугують пробірку 15 хв.

 5. Ставлять на водяну баню на 10 хв.

 

59. ЕМОЛТ “buffy coat” - це:

 1. Разморожена і відмита еритроцитарна маса.

 2. Отримані після центрифугування відмиті еритроцити.

 3. Еритроцитарна маса з додаванням розчину “Модежель”.

 4. Еритроцитарна маса після видалення лейкотромбоцитарного шару.

 5. Лейкоцитарна маса.

 

60. Стандартне терапевтичне дозування тромбоцитарної маси відповідає:

 1. 4-6 дозам цільної крові.

 2. Дозі, отриманої від декількох донорів.

 3. 1-2 дозам цільної крові.

 4. 2-3 дозам цільної крові.

 5. 6-8 дозам цільної крові.

 

61. При переливанні тромбоцитарної маси немає необхідності враховувати:

 1. Групову приналежність по системі АВО.

 2. Сумісність по резус-фактору.

 3. Строк зберігання до 1 доби.

 4. Пробу на прихований гемоліз.

 5. Обов'язкова наявність систем для переливання крові.

 

62. При переливанні свіжозамороженої плазми не проводиться:

 1. Перевірка строку зберігання.

 2. Розморожування при кімнатній температурі.

 3. Проба на групову сумісність.

 4. Перевірка групової приналежності, зазначеної на етикетці, по системі АВО.

 5. Біологічна проба.

 

63. Строк зберігання свіжозамороженої плазми:

 1. 1 міс.

 2. 3 міс.

 3. 6 міс.

 4. 12 мес.

 5. необмежений.

 

64. Переливання свіжозамороженої плазми протипоказане при:

 1. Протромбіновому часі вище 18 сек.

 2. Протромбіновому часі менше 18 сек.

 3. Гострій крововтраті.

 4. Гіпопротеінемії.

 5. Травматичному шоку.

 

65. Для розчину альбуміну не характерно:

 1. Висока онкотична активність.

 2. Підтримка реологічних властивостей крові.

 3. Транспорт метаболітів і лікарських речовин.

 4. Вплив на систему гемостазу.

 5. Тривалість дії 24-36 годин.

 

66. Біологічна проба не проводиться при переливанні:

 1. Еритроцитарної маси.

 2. Плазми.

 3. Альбуміну.

 4. Поліглюкіна.

 5. Кріопреципітату.

 

67. До складу кріопреципітату входить:

 1. Фактори згортання II, VII, IX, X.

 2. Антигемофільний глобулін і фібриноген.

 3. 4,3-4,8% розчин білків плазми.

 4. 20000 ЕД фібринолізину.

 5. 1,0 г фібриногену.

 

68. До кровозамінників гемодинамічної дії не відноситься:

 1. Макродекс.

 2. Неокомпенсан.

 3. Рефортан.

 4. Стабізол.

 5. Желатиноль.

 

69. До кровозамінників гемодинамічної дії відноситься:

 1. Гелофузин.

 2. Полідез.

 3. Розчин Рінгера-Локка.

 4. Перфторан.

 5. Ліпофундин.

 

70. Плазмозамінники не можуть замінити препарати крові при:

 1. Гострому отруєнні.

 2. Гострій крововтраті до 20% ОЦК.

 3. Опіковому шоку.

 4. Травматичному шоку.

 5. Кровотечі при ДВС- синдромі.

 

71. До завдань інфузійної терапії не відноситься:

 1. Корекція згортаючої системи.

 2. Відновлення ОЦК.

 3. Відновлення дефіциту міжтканьової рідини.

 4. Поліпшення мікроциркуляції.

 5. Дезінтоксикація.

 

72. До побічних ефектів інфузійної терапії плазмозамінниками гемодинамічної дії відноситься:

 1. Поліпшення периферичного кровообігу.

 2. Поліпшення обмінних процесів.

 3. Підвищення ефективності транспорту О2.

 4. Погіршується перебіг ДВЗ-синдрому.

 5. Збільшення ОЦК.

 

73. До побічних ефектів швидкої інфузії ізотонічних розчинів відноситься:


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 221; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!