Основи створення фірмового стилю.Фірмовий стиль — це сукупність постійних художніх, текстових та інших елементів (констант) у всій рекламній продукціїпідприємства й у засобах реклами.

До елементів фірмового стилю належать:товарний знак,

фірмовий шрифтовий напис (логотип), фірмовий блок,фірмове гасло (слоган), фірмовий колір (кольори), фірмовий комплект шрифтів,інші фірмові константи.

Розробляючи фірмовий стиль, треба враховувати результати маркетингових досліджень, рекомендації філологів, психологів, спеціалістів з «паблік рилейшнз», режисерів, композиторів. Часто користуються послугами музикантів, співаків

Процес створення та розроблення фірмового стилю доцільно здійснювати в такій послідовності:

1. Маркетингові дослідження, що спрямовують і обґрунтовують можливі варіанти стильових фірмових рішень.

2. Вибір найбільш ефективного з точки зору маркетингового обґрунтування фірмового стилю.

3. Виділення головної константи, образу фірмового стилю.

4. Поступове розроблення стилеутворювальних ознак фірмового стилю.

5. Вибір і використання носіїв фірмового стилю.

6. Постійний контроль, вимір ефективності й підтримка обраного образу фірми.

Причому в більшості випадків вигідно використовувати впродовж усього процесу розроблення й втілення в життя фірмового стилю підприємства, один і той самий творчий рекламний колектив, чи то рекламне агентство, друкарня, поліграфічна фірма або дизайнерська група.

Особливості рекламної діяльності рекламодавця-посередника.

Рекламодавець – юридична чи фізична особа, яка замовляє рекламу та фінансує її виробництво та (або) розповсюдження.

Ринок проміжних продавців — організації, які купують това­ри та послуги для наступного перепродажу їх із зиском для себе.

Рекламна діяльність торгових підприємств (рекламордавців-посередників) складається з таких етапів:— вивчення споживачів та покупців, товарів та ринків продажу цих товарів;— стратегічне планування;— прийняття тактичних рішень;— оперативне планування;— контроль ефективності прийнятих з питань реклами рішень.

Рекламна політика торгових підприємств тісно пов'язана з їхньою торговою політикою

Стратегія торгового підприємства зумовлює рекламну стратегію: Імідж торгового підприємства в рекламній кампанії, можливість та необхідність використання тих чи тих засобів та носіїв реклами. До рекламної стратегії входить і створення належного Іміджу торгового закладу.

 Що саме рекламувати, як і скільки давати рекламних звернень, якого обсягу, в якому оформленні, як часто оновлювати рекламний інтер'єр торгового закладу, скільки грошей використати на рекламу — все це становить рекламну тактику торгового закладу.

До оперативного (поточного) планування належить розробка конкретного рекламного звернення та плану його показу
Вибір конкретних засобів та носіїв реклами залежить від фінансових можливостей торгового підприємства, його цілей, а також від номенклатури товарів, які воно реалізує, форми організації торгівлі, регіону тощо.

Рекламний бюджет торгового закладу можна поділити за такими напрямками:

 • витрати на обладнання тривалого користування
• періодичні витрати (переоформлювання вітрин, інтер'єрів, оновлення фірмового одягу, виготовлення фірмового паперу тощо),

• короткострокові витрати (реклама в засобах масової інформації).

 Плануючи рекламу, необхідно зважати на діяльність конкурентів. Навіть незначне відставання від них може спричинити значне спадання товарного попиту. Відтак план рекламної діяльності має бути достатньо гнучким, допускати можливість негайної заміни одних заходів іншими, «перекидання» коштів з одних напрямків на інші. Ці проблеми розв'язуються за допомогою систематичного контролювання реальної торгової ситуації та аналізу фактичної економічної ефективності рекламної кампанії.

Особливості створення іміджу товару. Позиціювання товару.

Імідж товару - це поширене і досить стійке уявлення про особливі або виняткові характеристики товару, що додають товару особливу своєрідність і що виділяють його з ряду аналогічних товарів .

Рішення про те, який образ необхідно створити, є головним для рекламодавця. Це рішення супроводжується створенням таких асоціацій у споживачів, які можуть зміцнити позитивний імідж та нейтралізувати можливі негативні впливи на покупця.

Рекламодавцю необхідно врахувати, що назва торгової марки може породжувати безліч асоціацій. Усі ці асоціації і створюють імідж.

 Імідж створюється з багатьох складових: найменування, ціни, упаковки, стилю реклами та якості самого продукту. Реклама повинна фор­мувати імідж постійно. Необхідно враховувати відповідність іміджевих складових товару бажаному особистісному іміджу представників цільової групи споживачів (іміджу, який би вони хотіли володіти самі).

Позиціювання дає можливість розповісти покупцям, що таке конкретна товарна марка, для кого вона призначена, у чому вигода від купівлі цієї конкретної марки товару.

Позиціювання, тобто місцезнаходження товарної марки, може визначати становище товару в ряду конкуруючих марок у даній торговій категорії. Також це поняття може стосуватися процесу створення іміджу торгової марки в цілому або рішення про акцентування в рекламі конкретних вигод торгової марки.

Рекламодавець може використати такі методи позиціюваипя товару: використання характеристики продукції або інтересів покупців; метод «ціна — якість»; використання або спосіб застосування товару; метод «виріб — користувач»; метод «виріб (продукт) — асортимент»; використання символів культури; метод використання конкурентного товару — еталона.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 328; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!