Вимірювач потужності дози ІМД – 1Р (с).Прилад призначений для вимірювання потужності експозиційної дози гамма-випромінювання і виявлення випромінювання в діапазоні 0,01 мР/год – 999 Р/год.

Вимірювач потужності дози ІМД – 21Б(с)призначений для вимірювання рівня радіації гамма-випромінювання на місцевості.

Діапазон вимірювання 1-1000 Р/год.

Сцинтиляційний радіометричний прилад СРП 68-01 призначений для визначення слабких радіоактивних джерел та ведення радіаційної розвідки місцевості.

Прилад вимірює потік бета-випромінювання у межах від 0 до 10000 імп/с , потужність експозиційної дози гамма-випромінення в межах від 0 до 3000 мкР/год. .

Прилад має 5 піддіапазонів.

Дозиметр ДБГ – 06 Тпризначається для вимірювання потужності еквівалентної дози або експозиційної дози фонового випромінювання.

Технічні дані:

1. Діапазон вимірювання

в режимах:

- “вимірювання” від 0,01 до 9,999 мР/год;

- “пошук” від 0,1 до 99,99 мР/год.

Дозиметр – радіометр універсальний МКС-У (модернізований рентгенометр ДП-5В) призначений для вимірювання еквівалентної дози і потужності еквівалентної дози гамма-випромінення та поверхневої щільності потоку бета-частинок.

    Діапазони вимірювання:

-потужності еквівалентної дози - 0,1 мкЗв/год – 100 Зв/год;

                                                       - (10 мкР/год – 10000 Р/год).

-еквівалентної дози            - 1 мкЗв .... 9999 мЗв

                                                          - (100 мкР .... 999.9 Р);

Допустимі похибки + 15 – 20%.

 

Останнім часом з’явилося багато нових приладів, які використовуються для дозиметричного і радіометричного контролю на промислових підприємствах, атомних станціях, у науково-дослідних організаціях, а також контролю радіаційної чистоти житлових приміщень, будівель і споруд, предметів побуту, одягу, території, поверхні ґрунту на присадибних ділянках, транспортних засобів та ін.

 

Хімічний контроль

Хімічний контроль здійснюється з метою визначення наявності та ступінь зараження отруйними речовинами (ОР), небезпечними хімічними речовинами (НХР) людей, тварин, техніки, одягу, засобів індивідуального захисту, продуктів, води, фуражу та інші.

Для проведення хімічної розвідки та організації контролю за ступенем хімічного забруднення використовується багато приладів хімічної розвідки та контролю, які можна умовно розділити на дві групи.

Перша група – військові прилади хімічної розвідки та контролю. До них відносяться ВПХР, ППХР, МПХР, ГСП-1, ГСП-11, ГСА-12, ПХЛ-54 та ін. З їх допомогою можна досить швидко визначити наявність бойових ОВ, однак не завжди можна визначити хімічні речовини, які використовуються на об’єктах економіки.

На оснащенні формувань і установ цивільного захисту знаходяться такі прилади і комплекти: військовий прилад хімічної розвідки ВПХР, прилад хімічної, медичної і ветеринарної служб ПХР-МВ, напівавтоматичний прилад хімічної розвідки ППХР, польова хімічна лабораторія ПХЛ-54, автоматичний газосигналізатор ГСП-1 і ГСП-11.

Військовий прилад хімічної розвідки ВПХР призначений для визначення у повітрі, на місцевості і техніці отруйних речовин типу: зарин, зоман, V-гази, іприт, фосген, синильна кислота, хлорціан та інші.

Прилад складається з металевого футляра, в якому знаходяться: насос з колектором, насадка, грілка, захисні ковпачки, протидимові фільтри, патрони до грілки, лопатка для відбору проб, ліхтар для роботи у темний час доби, касети з індикаторними трубками (ІТ), паспорт та інструкція користування приладом.

В комплект приладу входить:

§ 10 трубок з червоними кільцями і крапкою (для визначення зарину, зоману, V-газів);

§ 10 трубок з одним жовтим кільцем для визначення іприту;

§ 10 трубок із трьома зеленими кільцями (для визначення фосгену, дифосгену, синильної кислоти, хлорціану);

ППХР – напівавтоматичний прилад хімічної розвідки, з електричним насосом, який працює від автомобільного акумулятора.

ПХЛ-54 – польова хімічна лабораторія призначена для визначення отруйних речовин в трубах, узятих з різних середовищ, а також з техніки, одягу, предметів.

Забезпечує більш ретельні дослідження хімічного зараження в польових умовах.

    ПХЛ-54 являє собою ящик, який укомплектований індикаторними трубками та папірцями, розчинниками, реактивами, посудом та забезпечує визначення:

§ наявності отруйних речовин в повітрі, на місцевості, на техніці, у воді, харчових продуктах, фуражу та на різних предметах;

§ кількісного аналізу іприту, отруйних речовин, до складу яких входять фосфор, миш’як, а також якісного аналізу алкалоїдів та солей, важких металів, якісного аналізу невідомих речовин;

§ повноти дегазації вовняного та бавовняного одягу;

§ якості дегазуючих речовин, що містять активний хлор.

Автоматичні газоаналізатори ГСП-1, ГСП-11, ГСА-12, ГСА-13 призначені для визначення в повітрі отруйної речовини та її типу. Принцип роботи заснований на колориметричному методі. Повітря пропускається через індикаторну стрічку, що замочується реактивом, який змінює колір при наявності в повітрі отруйних речовин. Інтенсивність фарбування стрічки пропорційна концентрації отруйної речовини у повітрі. Кольорова пелена на стрічці реєструється фотоелементом, який включає світлову та звукову сигналізацію.

У ГСП-1 додатково є газорозрядний лічильник для виявлення іонізуючого випромінювання.

Друга група – прилади хімічної розвідки та контролю об’єктів економіки, а також організацій та установ у системі спостереження та лабораторного контролю. Прилади цієї групи відрізняються високою чутливістю, швидкодією, вибірковістю та надійністю.

На об’єктах економіки є багато різних приладів, які можуть бути використані для контролю за станом навколишнього середовища.

У першу чергу, до них відносяться різні газоаналізатори, що відрізняються один від одного за типами визначення хімічних речовин, чутливості, способом прокачування повітря, хімічним реагентом, які застосовуються.

До основних з них відносяться:

- універсальні газоаналізатори УГ-2, УГ-3 (рис. 18);

- газовизначник напівавтоматичний ПГО-11;

- газовизначники хімічні ГХ-4, ГХ_5, ГХ-6, ГХМ;

- ще багато інших, що призначені для визначення наявності різних сильнодіючих за наявністю в повітрі різних речовин. До них відносяться: газоаналізатори “Сирена” (сірководень, 2- аміак, 4 – фосген, 14 - хлор)– для автоматичного визначення мікроконцентрацій токсичних газів та сигналізації про перевищення граничних концентрацій.

Сигналізатор 662 ЕХ02 (411ХЛ) призначається для безперервного контролю хлору в повітрі робочої зони в діапазоні від 0 до 9,9 мг/м3.

Аналізатор 666 ЕХ08 призначається для контролю вмісту сірководню в повітрі виробничих приміщень.

Газоаналізатор 604ЕХ08 призначається для контролю масової концентрації сірководню двоокису сірки, окису вуглецю та об’ємної концентрації метану в повітрі робочої зони.

 


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 267; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!