Список медичної документації дляДержавного іспиту (хірургія)

№ п/п Найменування документів № форми
1. Медична картка амбулаторного хворого 025/о
2. Талон амбулаторного пацієнта 025-6/о
3. Статистична картка хворого, виписаного із стаціонару № ____ 003/о
4. Виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого 066/о
5. Повідомлення про хворого з вперше в житті встановленим діагнозом рака або іншого злоякісного новоутворення 027/о
6. Виписка з медичної картки стаціонарного хворого із злоякісним новоутворенням 090/о
7. Реєстраційна карта хворого злоякісним новоутворенням № ___ 027-1/о
8. Протокол переливання крові та її компонентів 0306/о
9. Контрольна картка диспансерного обліку 003-5/о
10. Медична картка № ____ стаціонарного хворого (історія хвороби) 030/о
11. Направлення на МСЕК. Повідомлення лікувально-профілактичного закладу про рішення МСЕК 088/о
12. Довідка № ___ про тимчасову непрацездатність студента, технікуму, що вчиться, професійно-технічного училища, про хворобу, карантинне і інших причинах відсутності дитини, відвідуючої школу, дитячу дошкільну установу (необхідно підкреслити). Контрольний талон до довідки № ___ 095/о
13. Рецепти Ф-1

Примітка:

1. Медична картка амбулаторного хворого:

Оформіть дані обстеження Вашого курировоного хворого, якщо б він звернувся на прийом до хірурга   поліклініки (на день курації)

2. Медична картка № ____ стаціонарного хворого (історія хвороби):

1) Оформіть_титульний лист_історії хвороби Вашого курировоного хворого(якщо б він на день курації виписувався б з клініки)

2) Оформіть в історії хвороби дані обстеження Вашого курировоного хворого в приймальному відділенні при його надходженні в стаціонар

3) Оформіть в історії хвороби щоденник спостереження стану Вашого курировоного хворого на день курації

4) Оформіть в історії хвороби епікриз Вашому курировоного хворому (якщо б він виписувався із клініки в день курації)

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

П. 9. НАБІР ЦИХ ДОДАТКОВИХ МЕТОДІВ ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРОГО

Для I частини Державного практично-орієнтованого іспиту

З ХІРУРГІЧНИХ ХВОРОБ та ДИТЯЧої ХІРУРГІЇ

(зразок)

Хворий 28 років поступив ургентно в хірургічну клініку через 17 годин від початку захворювання із скаргами на болі в правій половині живота і в правій поперековій області.

1. Клінічний аналіз крові : Hb - 124 г/л; ерітроцити-4,0х1012/л; лейкоцити-11,3х109/л; еозінофіли- 1%, паличкоядерні- 9%, сегментноядерні- 69%, лімфоцити- 15%, моноцити- 6%.

2. Клінічний аналіз сечі : Кількість - 230,0 мл; мутність - помірна; осад - незначний; реакція - рН 8,0-лужна; плотність - 1,023; білок - слабкі сліди; цукор - незнайден; мікроскопія: слиз - небагато; лейкоцити - 12-15 в полі зору; ерітроцити - незмінні 3-5 в полі зору; епителій - перехідний місцями; циліндри - нмає; кристали-оксалати місцями; жовчні пігменти - не знайдені.

3. Біохімічний аналіз крові : загальний білок - 69,0 г/л; загальний білірубін - 16,7 мкМ/л; мочевина - 5,6 мМ/л; амілаза - 14,8 г/ч. л; глюкоза - 5,0 мМ/л.

4. Оглядова рентгеноскопія органів грудної і черевної порожнин: легені і серце - без патології; у черевній порожнині - незначний пневматоз кишковика.

5. Хромоцистоскопія: забарвлена в синій колір сеча почала виділятися з обох сечоводів на 6-ій хвилині.

Вкажіть патологічні зміни в дослідженнях і назвіть патологію, для якої вони можуть бути характерні.

 

 

Голова хірургічного методкому ХНМУ проф. ____________________                                                        

(В. А. СИПЛИВЫЙ)

" 16 "    05       2011 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Практично-орієнтований Державний іспит з дисципліни

______________хірургічні хвороби з дитячою хірургією_______________

(назва навчальної дисципліни)

 

П.14. Завдання на ведення медичної документації

 

1. Виписати рецепт: на цефазолін (для внутрішньовенного введення)  

                              

 

 

2. Виписати рецепт: на папаверин(для внутрішньом’язового введення)

 

 

3. Заповнити форму (відносно обстеженого хворого):_Оформіть_титульний лист_історії хвороби Вашого хворого (якщо б він на день ку рації виписувався б з клініки)

___________________________________________________________________________

 

 

Голова хірургічного методкому ХНМУ проф. ____________________                                                    

(В. А. СИПЛИВЫЙ)

" 16 "    05       2011 р.

 

 

(перший екземпляр візується головою циклової методичної комісії та проректором з науково-педагогічної роботи)


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ


Дата добавления: 2018-05-02; просмотров: 242; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!