Відмінювання порядкових числівників1. Числівники, що мають закінчення -ий, відмінюємо як прикметники твердої групи: перший (перша, перше), другий, четвертий, п’ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев’ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий..., двадцятий, тридцятий, сороковий, п’ятдесятий, шістдесятий, сімдесятий, вісімдесятий, дев’яностий, сотий, двохсотий, трьохсотий, чотирьохсотий, п’ятисотий..., тисячний, двохтисячний, трьохтисячний тритисячний), чотирьохтисячний чотиритисячний), п’ятитисячний..., мільйонний, двохмільйонний, трьохмільйонний тримільйонний), чотирьохмільйонний чотиримільйонний), п’ятимільйонний...; числівник третій (третя, третє) відмінюється як прикметник м’якої групи.

2. У складених порядкових числівниках відмінюється остання складова частина: вісімдесят восьмий, вісімдесят восьмого, тисяча дев’ятсот дев’яносто першого (року), у тисяча дев’ятсот тридцять дев’ятому (році).

ДРОБОВІ ЧИСЛІВНИКИ

Відмінювання дробових числівників

1. Дробові числівники читаються так: 1/2 — одна друга, 1/3 — одна третя, 1/4 — одна четверта, 5/2 — п’ять других, 2/3 — дві треті, 3/4 — три четверті, 4/3 — чотири треті, 3/5 — три п’яті, 2/7 — дві сьомі, 9/10 — дев’ять десятих.

Відмінюються вони як звичайні числівники: двом третім, трьома п’ятими; ділити на одну двадцяту.

Половина (1/2), третина (1/3), чверть (1/4) відмінюються як звичайні іменники.

2. Числівники півтора (карбованця, відра), півтори (тисячі), півтораста не відмінюються.

ЗАЙМЕННИК

Особові займенники

Відмінювання особових займенників

 

Однина

Множина

Н. я ти ми ви
Р. мене тебе нас вас
Д. мені тобі нам вам
Зн. мене тебе нас вас
Ор. мною тобою нами вами
М. ... мені ... тобі ... нас ... вас

 

 

Однина

Множина
Н. він воно вона вони
Р. його (нього) їїеї) їх (них)
Д. йому їй їм
Зн. його (нього) їїеї) їх (них)
Ор. ним нею ними
М. ...ньому (нім) ...ній ...них

Форми займенника третьої особи (він, вона, воно, вони) після прийменників уживаються з приставним н: до нього, на неї, з них. Орудний відмінок має форму з н і без прийменника: ним, нею, ними.

Зворотний Займенник

Відмінювання зворотного займенника

Н. - Зн. себе
Р. себе Ор. собою
Д. собі Д. ...собі

Присвійні займенники

Відмінювання присвійних займенників

 

Однина

Множина
  чол. і середн. рід жін. рід  
Н. мій моє моя мої
Р. мого моєї моїх
Д. моєму моїй моїм
Зн. = Н. або Р. моє мою моїх
Ор. моїм моєю моїми
М. …моєму (моїй) …моїй …моїх

Так само відмінюються займенники твій, свій.

Займенники наш, ваш відмінюються як прикметники твердої групи.

Займенник їхній відмінюється як прикметник м’якої групи.

Вказівні займенники

Відмінювання вказівних займенників

 

Однина

Множина
  чол. і середн. рід жін. р.  
Н. той те та ті
Р. того тієї (тої) тих
Д. тому тій тим
Зн. = Н. або Р. те ту = Н. або Р.
Ор. тим тією (тою) тими
М. …тому (тім) …тій …тих

Так само відмінюється займенник отой.

Н. цей це ця ці
Р. цього цієї цих
Д. цьому цій цим
Зн. = Н. або Р. це цю = Н. або Р.
Ор. цим цією цими
М. …цьому (цім) …цій …цих

Так само відмінюються оцей та рідковживаний варіант сей.

Питальні займенники

Відмінювання питальних займенників

Н. хто що
Р. кого чого
Д. кому чому
Зн. кого що
Ор. ким чим
М. …кому (кім) …чому (чім)

 

 

Однина

Множина
  чол. і середн. рід жін. р.  
Н. чий чиє чия чиї
Р. чийого чиєї чиїх
Д. чийому (чиєму) чиїй чиїм
Зн. = Н. або Р. чиє чию = Н. або Р.
Ор. чиїм чиєю чиїми
М. ...чийому (чиєму, чиїм) ...чиїй …чиїх

Займенники який, котрий відмінюються як прикметники твердої групи.

Означальні займенники

Відмінювання означальних займенників

 

Однина

Множина
  чол. і середн. рід жін. р.  
Н. весь (увесь, ввесь) все (усе) вся (уся) всі (усі)
Р. всього всієї всіх
Д. всьому всій всім
Зн. = Н. або Р. все (усе) (усю) всю = Н. або Р.
Ор. всім всією всіма
М. ...всьому (всім) ...всій ...всіх

Примітка 1. У всіх відмінках у й в чергуються за загальним правилом (див. § 11).

Займенники кожен (кожний), всякий, всілякий, самий і самий (напр.: самий хліб, але той самий), сам (сама, самі) відмінюються як прикметники твердої групи.

Примітка 2. Після прийменників наголос переходить з останнього складу на передостанній у таких займенникових формах, як: до мене, до тебе, на себе, з нього, у неї, біля кого (когось), від того, від чого (чогось), у цього, з усього, на тому, при цьому, в чому (чомусь), в усьому.

Але коли прийменник відноситься не до займенника, а до іншої частини мови, до якої цей займенник прилягає, то наголос не змінюється: до його хати, до її дому.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 401;