Відмінювання іменників, що мають тільки форму множини1. У називному відмінку вживаються:

а) Закінчення : в’язи, гуси, діти, збоїни, кросівки, кури, люди, ночви, окуляри, сани, сіни, сходи, штани.

Примітка. Деякі іменники, зокрема гуси, діти, кури, люди, мають форму однини, але від інших основ: гуска, дитина, курка, людина.

б) Закінчення (після голосного ): гордощі, граблі, двері, дріжджі, коноплі, помиї, радощі, хитрощі.

в) Закінчення (зрідка ): вила, ворота, дрова, ясла, ясна, вінця.

2. У родовому відмінку виступають:

а) Закінчення -ей: грошей, гусей, дверей, курей, людей, саней, сіней.

б) Закінчення -ів: в’язів, граблівграбель), дріжджів, кліщів, сходів, хитрощів.

в) Нульове закінчення: вил, воріт, дров, збоїн, конопель, лещат, ночв (частіше ночов), ясел, ясен.

3. У давальному відмінку виступають:

а) Закінчення -ам після твердого приголосного, коли в називному відмінку іменники мають закінчення -и, -а або -і (після шиплячого): веселощам, вилам, воротам, в’язам, ночвам, радощам, сходам, штанам штаням), яслам.

Винятки: гусям, дітям, людям, курям, саням, сіням.

б) Закінчення -ям після голосного та після м’якого приголосного, коли в називному відмінку іменники закінчуються на -і, -ї, -я: вінцям, граблям, дверям, помиям.

4. У знахідному відмінку вживаються форми:

а) Однакові з називним відмінком: вила, вінця, граблі, коноплі, окуляри, сани, ясла.

б) Однакові з родовим відмінком (для назв людей): дітей, людей.

в) Обидві форми (для назв деяких свійських тварин): гусей і гуси, курей і кури.

5. В орудному відмінку виступають:

а) Закінчення -ами в іменниках, які в називному відмінку мають закінчення -и, -а або -і (після шиплячого): вилами, ночвами, сходами; веселощами, радощами.

б) Закінчення -ями в іменниках, які в називному відмінку закінчуються на -і, -ї, -я: вінцями, граблями, коноплями, помиями.

в) закінчення -ми: ворітьмиворотами), грішмигрошима), гусьми, двермидверима), дітьми, курми, людьми, саньмисанями), сіньми, штаньмиштанами, рідше – штанями).

6. У місцевому відмінку залежно від попереднього приголосного вживаються закінчення -ах, -ях: на вилах, на воротах (рідше — воротях), у ночвах, на штанах (рідше – на штанях), у яслах; на граблях, у дверях, у помиях.

ПРИКМЕТНИК

Тверда та м’яка групи прикметників

За характером кінцевого приголосного основи та відмінкових закінчень прикметники поділяються на дві групи — тверду й м’яку.

Тверда група прикметників.

До твердої групи належать:

а) якісні та відносні прикметники, що мають основу на твердий приголосний і в називному відмінку однини чол. роду закінчуються на -ий: безладний, безпорадний, безробітний, бідолашний, величний, веселий, весняний, відповідний, гіркий, глухий, довічний, заможний, західний, книжний, косий, куций, майстерний, модний, молодий, навчальний, нагірний, народний, новий, околичний, питомий, поперечний, поточний, працьовитий, продажний, п’ятикутний, рідний, свіжий, семирічний, сизий, сірий, сліпий, старший, східний, телячий, тогобічний, тотожний, тугий, тямущий, чистий.

б) Присвійні прикметники із суфіксами -ів (після голосного та апострофа -їв), -ин (після голосного та апострофа -їн), які в називному відмінку однини чол. роду після цих суфіксів мають нульове закінчення: Андріїв, батьків, Галин, дідів, доччин, Ігорів, Маріїн, нянин, шевців.

в) Усі короткі форми прикметників: варт, винен, годен (згоден), готов, жив, здоров, зелен, ладен, певен, повен, повинен, прав, рад, ясен.

М’яка група прикметників.

До м’якої групи належать:

а) Відносні прикметники, що мають основу на м’який приголосний -н- і в називному відмінку однини чол. роду закінчуються на -ій(після голосного-їй): безодній, будній, верхній; весінній, вечірній, всесвітній (кругосвітній), городній, давній (недавній), дорожній (подорожній), досвітній, достатній, дружній (але дружний — з іншим значенням), житній, задній, заміжня, крайній, кутній, літній (повнолітній), майбутній, могутній, мужній, незабутній, новітній, обідній (пообідній), освітній, осінній, останній, передній, пізній, порожній, присутній (відсутній, посутній), путній, ранній, самобутній, самотній (але самітний), середній (посередній), спідній, сторонній, сусідній, хатній, художній тощо.

б) Усі прикметники на -жній, -шній, що походять від прислівників: ближній, внутрішній, вчорашній, давнішній, домашній, завтрашній, зовнішній, колишній, околишній, поздовжній, ранішній, справжній, сьогоднішній, теперішній, торішній (але цьогорічний), тутешній та ін.; також прийдешній, сінешній тощо.

в) Відносні прикметники з основою на : безкраїй, довговіїй, короткошиїй; відносні прикметники з відтінком присвійності: братній, орлій, а також якісний прикметник синій.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 589; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!