АБЕРАЦІЇ ЛІНЗ ТА ОПТИЧНИХ СИСТЕМ· Якщо через оптичну систему проходить не параксіальний пучок або коли в самій системі відсутня осьова симетрія (асферичні поверхні), то спостерігаються різні відхилення, виникають спотворення зображень, які називають абераціями.

· Аберація – відступ зображення від гомоцентричного наближення.

Осьові (існують на вісі – хроматичні, сферичні), позаосьові (існують поза віссю - астигматизм, кривизна поля зображення, кома).

Аберації оптичних систем поділяють на:

1. Монохроматичні (сферична аберація, астигматизм, кривизна поля зображення, кома, дисторісія).

a. Сферична аберація – полягає в тому, що світлові промені, що виходять з світної точки, попадають у різні місця заломлюючої поверхні і зазнають таких відхилень, що після проходження оптичної системи не перетинаються в одній точці.

б. Астигматизм – абераційне спотворення, яке виникає при відображенні поза осьових точок предмета.

 

 

в.Кривизна поля зображення – точки предмета зображаються у вигляді кружків розсіювання.

г.Кома – це аберація широкого пучка променів, нахилених до оптичної осі. Причиною цієї аберації є кривизна заломлюючої поверхні.

 

д. Дисторсія – це вид аберації, що виявляється в порушенні подібності зображення і предмета. Причина виникнення полягає в тому, що поперечне збільшення для різних ділянок площини зображень неоднакове, тобто в цьому випадку відношення тангенсів кутів поля зору і поля зображень не зберігають свого постійного значення для точок усього поля зображень.

2. Хроматична – при падінні нехроматичного світла на заломлюючу поверхню промені різних довжин хвиль заломлюються по-різному, що зумовлюється дисперсією світла, тобто залежністю показника заломлення від довжини хвилі (при збільшенні довжини хвилі показник заломлення зменшується). Усувається комбінуванням лінз виготовлених з різних сортів скла.

 

Поширення світла на межі двох діелектриків

Поширення світла на межі двох діелектриків

Часткова поляризація – суміш поляризованого і неполяризованого світла.

Еліптична поляризація – монохроматичний, неперервний, когерентний сигнал.

Граничні умови для діелектриків:

Для нормального падіння світла на межу двох діелектриків:

,               

 

 

 - рівняння, яке має справджуватися в будь-якій точці в будь-який момент часу.

 

 

##Оглавление

Двопроменева інтерференція. Поділ фронту хвиль. 1

Застосування явища ПВВ. 3

Зірковий інтерферометр Майкельсона 1920 р. 4

Інваріант Лагранжа-Гельмгольца. 5

Інформаційна ємність кінокадра. 6

Інформаційні властивості оптичного зображення. 7

Кардинальні елементи оптичної системи //інша назва- метод Гаусса. 8

Когерентність. 9

Матрична оптиа. 10

Обмеження світлових пучків. Діафрагма. 11

Однофотонна інтерференція. 12

Оптичні прилади. 13

Повне внутрішнє відбиття(ПВВ) 14

Принцип суперпозиції (ПС) 15

Принцип Ферма. 16

Проекційні пристрої 17

Геометрична (променева) оптика. 18

Фізичний зміст коефіцієнтів A,B,C,D. 19

Форули Френеля. Поляризація. Закон Брюстена. 20

Закон Брюстера. 21

Фізичний зміст формул Френеля. 22

Формули Френеля з точки зорумолекулярної оптики. 23

      Шкала електромагнітних хвиль. 24

АБЕРАЦІЇ ЛІНЗ ТА ОПТИЧНИХ СИСТЕМ.. 25

Поширення світла на межі двох діелектриків. 27

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1942;