Геометрична (променева) оптикаПромінь- геометр. лінія (траєкторія) вздовж якої поширюється світлова енергія(при λ→0).

В основу г.о. покладено 4 закони :

 1)прямолінійного розповсюдження світла(світло у прозорому однорідному середовищі розповсюджується прямолінійно);

 2)незалежності світлових пучків(розповсюдження світлового пучка у середовищі не залежить від наявності в ній інших пучків світла);

3)відбиття(падаючий та відбитий промені лежать в одній площині з нормаллю до границі розподілу у точці падіння, при чому кут падіння рівний куту відбиття);

4)заломлення чи Снелліуса (заломлений промінь лежить у площині падіння, при чому відношення синуса кута падіння до синусу кута заломлення залежить від довжини світлової хвилі, а не кута падіння)

Гомоцентричний пучок – пучок, промені якого виходять або збираються в 1 точці. Г.п. формує стигматичне зображення.

Спряжені точки - точки, що є зображеннями одна одної.

Центрована система– опт. сис-ма. центри кривизни якої лежать на одній прямій-оптичній осі.

Кардинальні точки– точки на опт. осі за доп. яких можна побудувати зображення(2 фокуси та 2 головні площини).

Оптична сила– відношення показника заломлення до заднього фокуса.

Параксіальні промені– промені, для яких кути малі.

Аберація– відступ від ідеального зображення.

 

 

Фізичний зміст коефіцієнтів A,B,C,D.

A – коефіцієнт лінійного збільшення. при  ;

   – умова формування зображення;

С –оптична сила зі знаком «мінус»;  – афокальна система;

D – коефіцієнт кутового збільшення;  – кут пропорційний висоті променя.

 

 

Форули Френеля. Поляризація. Закон Брюстена

. -комплексна амплітуда

 1 ф-ла Френеля:

.

2 фла Френеля:

:

3 ф-ла Френеля:

.

4 ф-ла Френеля: .

 

Закон Брюстера:

Верхня крива – s-поляризація, нижня – p. По осі ординат – коефіцієнт відбиття – при куті Брюстера

( ) ,    відбите світло матиме лише s-поляризацію.(у конспекті написано що відбитий промінь зникає)

Степінь поляризації  

 

Фізичний зміст формул Френеля

 

=>Пряма і відбита хвилі формують шар, товщина якого визначається зсувом фази на π => чим більша товщина шару, тим більший сигнал. Відбитий сигнал формується меншою товщиною шару.

 

Формули Френеля з точки зорумолекулярної оптики

 Первинна причина - існування диполів. . Дипольний момент: . Розіб’ємо систему на шари

 .

Отже: відбитий сигнал формується першим шаром

.         

, a – порядок атомної ґратки речовини. ,  – зміна складової інтенсивності. Речовину розглядаємо як суцільну, до уваги не беремо атомну будову, дискретну структуру.

 

 

λ
lg(f), Гц
  НЧ   ЕМК
  Радіохвилі
НВ
  ІЧ
М’які
рентгенівські
жорсткі
γ- діапазон
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
      Шкала електромагнітних хвиль

                                                   380 нм

                                                   Фіолетовий 70                       

Синий 30

                                        Голубой 20

                                        Зелений 60

                                        Желтий 30

                                        ОРанжевий 30

                                        Красній 140

                                        760 нм

 

 

, хвильове число ( )

, частота      


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 617;