Повне внутрішнє відбиття(ПВВ)ПВВ можливе коли промінь іде із більш оптично густого середовища в менш оптично густе. Якщо він іде з менш у більш оптично густе середовище то ПВВ можливе лише якщо промінь входить на межу під кутом .

Умова ПВВ: при заломленні (на малюнку це кут β) :

 тобто  . -називають кутом ПВВ.

При  спостерігається повне відбиття.

Для границі скло-повітря .

При цьому повинні виконуватись такі умови для хвильового вектора на границі:  ; ;

α =  - коефіцієнт згасання.

 - глибина проникнення хвилі в речовину(товщина скін-шару) вона зменшується при збільшенні кута падіння.

 

Принцип суперпозиції (ПС)

ПС –гіпотеза, що підтверджена експериментом, стверджує що результуюче поле у даній точці є сумою окремих полів (адитивна величина). Є наслідком лінійності середовища (системи). (Насправді середовище є лінійним у першому наближенні, повністю лінійних середовищ не існує). ;    

ПСлежить в основі явища інтерференції

 – вектор поля

    - інтенсивність (вимірюється на практиці)

1.   - max =>

2.   - min =>

 Умови спостерігання інтерференції:

1. Частоти 2-ох джерел одинакові: ;

2. Постійна (у часі) різниця фаз: ;

3. Одинакова поляризація (пучки ┴(ортогонально) поляризовані не інтерферують)

 

Принцип Ферма

1.Принцип Ферма: світло розповсюджується по шляху, оптична довжина якого екстремальна(тобто мах, міn або const).

2.математичне формулювання принципу Ферма:

δ  =0 – варіація оптичної довжини шляху дорівнює нулю. n-показник заломлення. dS –елементарна частина шляху, на який його розбили.

3. З принципу Ферма випливають такі закони ГО:

1) прямолінійного розповсюдження світла в однорідному середовищі;

2)відбиття; 3)заломлення; 4)оборотності;

 5)визначення траєкторії світла в неоднорідному середовищі.

 

Проекційні пристрої

Малюнок на склі чи на прозорій плівці називають діапозитивом, а сам апарат, призначений для показу таких малюнків, - діаскопом.

Якщо апарат призначений для показу непрозорих картин і креслень, то його називають епіскопом.

Апарат, призначений для обох випадків називається епідіаскопом.

Кадоскоп –епіскоп, але з великими розмірами рамки, або об’єкта, який проектують.

Лінзу, яка створює зображення предмета, що знаходиться перед нею, називають об'єктивом.

Джерело світла S міститься в центрі увігнутого дзеркала (рефлектора) Р. Cвітло йде безпосередньо від джерела S і відбитий від рефлектора Р, попадає на конденсор ДО, що складається з двох плоско випуклих лінз. Конденсор збирає ці світлові промені на об'єктиві ПРО, що вже направляє їх на екран Е, де виходить зображення діапозитива Д. Сам діапозитив міститься між головним фокусом об'єктива і крапкою, що знаходиться на відстані 2F від об'єктива. Різкість зображення на екрані досягається переміщенням об'єктива, що часто називається наведенням на фокус.

               

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 542;