Секція хімії та БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

13 березня , 1500  , ауд. 1407

14 березня , 1430 ,  ауд. 1407

 

Голова секції: д.х.н., професор Ранський А.П.

Заступник голови: к.т.н., професор Кобилянський О. В.

Секретар: аспірант Тітов Т. С.

 

1. Підсумки наукової діяльності кафедри ХБЖД в 2012 році та плани на 2013 рік.

Ранський А. П., д.х.н., професор.

2. Синтез і властивості гетерометалевих координаційних сполук купруму(ІІ), ніколу(ІІ) або кобальту(ІІ) і лужноземельних елементів з N, N'-біс (саліцилі-ден) семикарбазидом.
Панченко Т.І., аспірант, науковий керівник – д.х.н., професор Ранський А. П., к.х.н., доцент Євсєєва М. В.

3. Синтез, будова і властивості стибію або бісмутвмісних діоксиматів ніколу(ІІ) і купруму(ІІ).

Свергун Б. С., ст. гр. ЕКО-11б, науковий керівник – к.х.н., доцент Євсєєва М. В., асистент Панченко Т. І.

4. Фізико-хімічні властивості гетерометалевих (р-елемент) вмісних діоксиматів ніколу(ІІ) і купруму(ІІ).

Процько Т. О., ст. гр. ЕКО-11б, науковий керівник – к.х.н., доцент Євсєєва М. В., асистент Панченко Т. І.

5. Дослідження протизношувальних властивостей N,N-діалкілдитіокарбаматів в індустріальних оливах.

Тітов Т. С., аспірант, науковий керівник – д.х.н., професор Ранський А. П.

6. Реагентна утилізація сірковуглецю коксохімічних виробництв та практичне використання отриманих продуктів.

Березюк А. П., ст. гр. ЕКО-10, науковий керівник – асистент Тітов Т. С.

7. Дослідження триботехнічних характеристик бензоатів та дитіокарбаматів деяких 3d-металів в індустріальних оливах.

Гордієнко О. А., ст. викладач.

8. Аналітичний контроль за вмістом нітратів в об’єктах довкілля та продуктах харчування.

Жуйко К. К., Шага К. О., ст. гр. ЕКО-10, науковий керівник – ст. викладач Гордієнко О. А.

9. Спряжене окиснення пентану та пропілену.

Прокопчук С. П., к.х.н, доцент.

10. Вплив комплексних каталізаторів на рідкофазне окиснення пентану.

Левандовський П. В., ст. гр. 1ЗВ-12б, науковий керівник – к.х.н, доцент Прокопчук С. П.

11. Координаційні сполуки Со(ІІ, ІІІ) з N,S-вмісними органічними лігандами.

Сидорчук Ю. Ю., ст. гр. ЕКО-10, науковий керівник – д.х.н., професор Ранський А. П.

12. Теоретико-методичні засади формування культури безпеки людини.

Кобилянський О. В., к.т.н., професор.

13. Аналіз реалізації технічних і організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію рівня гігієни та безпеки праці у ВНТУ.

Бендерський Г. С., нач. відділу охорони праці.

14. Виявлення факторів впливу на витрати, що пов'язані з управлінням твердими побутовими відходами.

Бладика О. Ф., ст. гр. МІТ-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Березюк О. В.

15. Перспективи використання параметрів відбитого світла для вимірювання рівня забрудненості води.

Павлюк В. В., ст. гр. МІТ-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Березюк О. В.

16. Еколого-економічний аналіз використання твердих відходів теплоенергетики.

Бочкова О. Ю., ст. гр. ТЕ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент Лемешев М. С.

17. Кількісна оцінка ризику електротравматизму на основі пробіт-аналізу.

Заєць А. А., ст. гр. 2КН-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Бондаренко Є. А.

18. Проблеми та перспективи розвитку державного страхування від нещасного випадку та професійного захворювання в Україні.

Заюков І. В., к.т.н., доцент.

19. Заходи та засоби безпеки робіт з оздоблювання фасадів висотних будинків без використання рештувань.

Сорокоумова В. О., ст. гр. 2ІМ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Терещенко О. П.

20. Застосування системного підходу при формуванні професійної спрямованості студентів.

Кобилянський О. В., к.т.н., професор, Королевська С. В., здобувач.

21. Соціалізація студентів в процесі викладання дисциплін циклу безпеки життєдіяльності.

 Кобилянська І. М., викладач ВВ КФЕК НУДПС України.

22. Вдосконалення системи управління охороною праці енергопідприємств.

Крикливий В. О., ст. методист відділу навчання ДП «Вінницький ЕТЦ».

23. Вдосконалення технології виконання робіт на висоті.

Єхлакова С. С., начальник відділу експертизи ДП «Вінницький ЕТЦ».

24. Застосування ризик-орієнтованого підходу при оптимізації умов праці на підприємствах.

Васаженко Н. О., викладач кафедри ІСЕ ВІЕ ТНЕУ.

СЕКЦІЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ

 

13 березня, 1430, ауд.3203

14 березня, 1430, ауд.3203

 

Голова секції: к.т.н., доцент Корчевський Б.Б.

Заступник голови: к.т.н., доцент Скорюкова Я.Г.

Секретар: к.т.н., доцент Козачко О.М.

 

1. Геометрична модель фотоплетизмографічного сигналу.
Скорюкова Я.Г., к.т.н., доцент.

2. Використання системи Scad Office для моделювання просторових будівельних конструкцій.
Корчевський Б.Б., к.т.н., доцент.

3. Науково-методичні засади організації СРС по графічним дисциплінам.
Мельник О.П., к.т.н., доцент, Скорюкова Я.Г., к.т.н., доцент.

4. Математичні моделі аналізу тривимірних зображень.
Буда А.Г., к.т.н., доцент.

5. Моделювання кривих поверхонь нечіткими базами знань.
Козачко О.М., к.т.н., доцент.

6. Графічно-інформаційні технології як засіб професійної спрямованості майбутніх інженерів.
Козачко О.М., к.т.н., доцент., Козачко А.О., аспірант.

7. Візуалізація реакцій дорожнього покриття під час руху сідельного автопоїзда.
Гречанюк М.С., інженер 2-ї категорії.

8. Аналіз методів визначення орієнтації поверхні обертання.
Черняєва А.О., ст. гр. О-12б, науковий керівник – к.т.н., доцент Скорюкова Я.Г.

9. Структурна модель кольорових зображень об’єктів за ознакою зв’язності.
Щерба О.К., ст. гр. О-12б, науковий керівник – к.т.н., доцент Скорюкова Я.Г.

10. Критерії оцінювання методів сегментації напівтонових зображень.
Маслій О.В., ст. гр. О-12б, науковий керівник – к.т.н., доцент Скорюкова Я.Г.

11. Аналіз геометричних ознак зображень для задач розпізнавання клітин крові.
Краковецький В.Ю., ст. гр. О-12б, науковий керівник – к.т.н., доцент Скорюкова Я.Г.

12. Створення моделей сходових кліток з використанням програми Archi CAD.
Колос Д.В., ст. гр. 1Б-11б, науковий керівник – к.т.н., доцент Корчевський Б.Б.

13. Практичний досвід виконання кінематичних схем у графічних системах КОМПАС та sPlan.
Рудий М.О., ст. гр. 2ІМ-11б, Трофимчук А.О., ст. гр. 2ІМ-11б, науковий керівник – к.т.н., доцент Мельник О.П.

14. Деякі особливості аналізу просторових форм контурів об’єктів.
Пушкар О.В., ст. гр. 1АТ-12б, Мартинович І.В., ст.гр. 1М-11, науковий керівник – к.т.н., доцент Буда А.Г.

15. Шляхи вирішення задач підвищення якості, надійності обладнання машинобудування.
Веприк В.О., ст. гр. 1ІМ-12б, науковий керівник – к.т.н., професор Шевченко А.В.

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 408; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!