СЕКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

21 березня, 1415, ауд. 2411

 

Голова секції: д.т.н., професор Роїк О.М.

Заступник голови: к.т.н., доцент Азарова А.О.

Секретар: інженер Коваль Н.П.

 

1. Підсумки наукової діяльності кафедри АІМ за 2012 р.

Роїк О.М., д.т.н., професор.

2. Механізм підвищення ефективності підприємства на основі сучасного методу нечітких множин.

Міронова Ю.В., к.т.н., асистент.

3. Покращення системи управління маркетинговою діяльністю вітчизняних підприємств засобами інформаційного забезпечення.

Кухар А.В., ст. гр. МОі-11, науковий керівник – к.т.н., доцент Азарова А.О.

4. Аналіз і проектування інформаційної системи управління кадровою частиною на підприємстві.

Лавренюк О.М., ст. гр. МОі-11, науковий керівник – к.т.н., доцент

Азарова А.О.

5. Покращення управління організаційним капіталом вітчизняних підприємств на основі сучасних інформаційних систем.

Остапчук Т.В., ст. гр. МОі-11, науковий керівник – к.т.н., доцент

Азарова А.О.

6. Шляхи покращення інформаційної безпеки на підприємстві з використанням сучасних ПЗ.

Коберник Н.С., ст. гр. МОі-09, науковий керівник – к.т.н., доцент
Азарова А.О.

7. Покращення інформаційної системи управління фірмою засобами сучасних інформаційних систем.

Вансков О.В., ст. гр. МОі-09, науковий керівник – к.т.н., доцент
Азарова А.О.

8. Побудова математичної моделі оцінювання рівня інформаційної безпеки підприємства на основі апарату нечітких множин (організаційно-технічні засоби).

Воєділова Д.Д., ст. гр. МОі-09, науковий керівник – к.т.н., доцент
Азарова А.О.

9. Покращення маркетингової політики на підприємстві на основі новітніх ПЗ.

Головко О.С., ст. гр. МОі-09, науковий керівник – к.т.н., доцент
Азарова А.О.

10.  Основні підходи до оцінювання фінансового обліку на основі сучасних методик та методів.

Жухевич Т.А., ст. гр. МОі-09, науковий керівник – к.т.н., доцент
Азарова А.О.

11.  Удосконалення збутової політики на підприємстві з використанням сучасних інформаційних засобів.

Капустянська Л.А., ст. гр. МОі-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Поплавський А.В.

12.  Розробка політики інформаційної безпеки підприємства.

Мельник І.П., ст. гр. МОі-09, науковий керівник – к.т.н., доцент
Азарова А.О.

13.  Покращення кадрового менеджменту на підприємстві на основі сучасних програмних засобів.

Очеретна Л.Л., ст. гр. МОі-09, науковий керівник – к.т.н., доцент
Азарова А.О.

14.  Інформаційні технології в системі управління кадрами на підприємстві.

Назаренко М.В., ст. гр. МОі-09, науковий керівник – к.т.н., доцент
Азарова А.О.

15.  Організація планування комунікаційних процесів на підприємстві на базі сучасних інформаційних систем.

Пивоварова А.А., ст. гр. МОі-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Поплавський А.В.

16.  Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності на підприємстві.

Трунова С.С., ст. гр. МОі-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Поплавський А.В.

17.  Удосконалення інформаційної системи менеджменту на підприємстві.

Гоч О.О., ст. гр. МОі-12сп, науковий керівник – к.т.н., доцент Азарова А.О.

18.  Удосконалення роботи менеджера сучасними засобами та технологіями.

Дармопук В.Г., ст. гр. МОі-12сп, науковий керівник – к.т.н., доцент
Азарова А.О.

19.  Удосконалення системи збуту на підприємстві на базі сучасних інформаційних технологій.

Мельник В.А., ст. гр. МОі-12сп, науковий керівник – к.т.н.. доцент
Азарова А.О.

20.  Покращення системи управління персоналом засобами СППР “Солон -2”.

Ракуха О.В., ст. гр. МОі-12сп, науковий керівник – к.т.н., доцент
Азарова А.О.

21.  Покращення системи захисту інформації на підприємстві.

Оригуб О.В., ст. гр. МОі-12сп, науковий керівник – к.т.н., доцент
Азарова А.О.

22.  Удосконалення управління системою кадрів на підприємстві на основі сучасних програмних засобів.

Фрицак О.В., ст. гр. МОі-12сп, науковий керівник – к.т.н., доцент
Азарова А.О.

23.  Покращення системи інформаційних потоків на підприємстві на основі сучасних інформаційних технологій.

Янчиюк К.О., ст. гр. МОі-12сп, науковий керівник – к.т.н., доцент
Азарова А.О.

24.  Математична модель та метод оцінювання інтелектуального капіталу на підприємстві.

Воробець Г.Ф., ст. гр. МОі-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент
Азарова А.О.

25.  Розробка математичної моделі та методу управління конкурентноспроможністю вітчизняних підприємств.

Года К.О., ст. гр. МОі-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент Азарова А.О.

26.  Удосконалення системи фінансового обліку засобами сучасних інформаційних технологій.

Олійник Ю.В., ст. гр. МОі-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент
Азарова А.О.

27.  Удосконалення служби інформаційної безпеки підприємства.

Амонс А., ст. гр. МОі-10, науковий керівник – к.т.н., доцент Азарова А.О.

28.  Розробка математичної моделі оцінювання рівня розвитку інтелектуального капіталу на підприємстві.

Антонюк С., ст. гр. МОі-10, науковий керівник – к.т.н., доцент Азарова А.О.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 333; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!