СЕКЦІЯ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ20 – 22 березня , 1500, ауд .3231

 

Голова секції:д.т.н., професор Ткаченко С.Й.

Заступники голови: к.т.н., проф. Чепурний М.М.

к.т.н., доцент Степанов Д.В.

Секретар: м.н.с. Бабак Н.В.

 

1. Наукова робота на кафедрі – підгрунтя виконання магістерських кваліфікаційних, бакалаврських дипломних робіт та дипломних проектів.

Ткаченко С.Й., д.т.н., професор.

2. Основні напрямки енергозбереження в організаціях та підприємствах Вінниччини.

Ренгач Ю.С., Державне агентство енергоефективності та енергозбереження.

3. Ефективність спалювання відходів деревини на ТОВ ВКП “Техногаз”.

Ткаченко С.Й., д.т.н., професор, Степанов Д.В., к.т.н., доцент, Юзюк А.О., асистент.

4. Екологічні характеристики водогрійного котла малої потужності на твердому паливі.

Ткаченко С.Й., д.т.н., професор, Боднар Л.А., к.т.н., ст. викладач, Юзюк А.О., асистент.

5. Вимірювання ККД котла на твердому паливі.

Ткаченко С.Й., д.т.н., професор, Дахновська О.В., аспірант.

6. Енергозберігаючі системи кондиціонування повітря.

Корженко Є.С., к.т.н., доцент.

7. Інтенсивність теплообміну в сироватці з різною передісторією.

Резидент Н.В., к.т.н., доцент, Пішеніна Н.В., асистент, Румянцева Т.Ю.,

аспірант.

8. Синтез системи термостабілізації резервуарів.

Дишлюк С.В., аспірант.

9. Визначення показників твердопаливного котла в умовах реальної експлуатації.

Матяш М.С., Денесяк Д.І., ст. гр. ТЕ-10б, науковий керівник – д.т.н., професор Ткаченко С.Й.

10. Метод формування вихідних даних для проектування контура з багатокомпонентним самозакипаючим потоком.

Бочкова О.Ю., ст. гр. ТЕ-12м , науковий керівник – к.т.н., доцент  Степанова Н.Д.

11. Теплогенерувальна система на відходах деревини.

Калюжко О.М., ст. гр. ТЕ-12м, Субін Т.С., ст. гр. ТЕ-10б, науковий керівник – к.т.н., доцент Степанов Д.В.

12. Ефективність низькотемпературного джерела для системи теплохолодопоста-чання будівлі.

Цуканов О.О., ст. гр. ТЕ-12м, Гайдейчук О.В., ст. гр. ТЕ-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент Степанов Д.В.

13. Використання теплоти відхідних продуктів згорання палива в теплонасосних установках.

Сірик Н.Г., ст. гр. ТЕ-12сп, наукові керівники – к.т.н., професор Чепурний М.М., к.т.н., доцент Резидент Н.В.

14. Дослідження роботи турбіни Р-2,5-35/3 в нестаціонарних режимах.

Трофімчук Ю.М., ст. гр. ТЕ-09б, науковий керівник – к.т.н., професор Чепурний М.М.

15. Дослідження роботи ПР-6-5/1,2 в нестаціонарних режимах.

Драган К.Ю., ст. гр. ТЕ-09б, науковий керівник – к.т.н., професор Чепурний М.М.

16. Аналіз умов виробки біогазу із стоків молокозаводу.

Гордін М.В., ст.гр.ТЕ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент       Резидент Н.В.

17. Енергоекологічна ефективність теплонасосних станцій на природних та промислових джерелах теплоти при змінних режимах роботи.

Валігура І.О., Коваленко А.Д., ст.гр.ТЕ-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент Остапенко О.П.

18. Ефективність теплонасосних станцій на природних та промислових джерелах теплоти: енергетичний, екологічний та економічний аспекти.

Бакум О.В., Ющишина А.В., ст.гр.ТЕ-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент Остапенко О.П.

19. Когенераційні теплонасосні станції.

Шпак О. М., Ногаль О. П., ст. гр. ТЕ-10б, науковий керівник к. т. н., доцент Остапенко О. П.

20. Вплив швидкості теплоносія на ефективність роботи барабанної сушарки.

Добрянський В.М., ст. гр. ТЕ-09б, науковий керівник – к.т.н., ст.викладач Співак О.Ю.

21. Сонячні колектори в системі гарячого водопостачання санаторію “Товтри”.

Бойчук Р.Е., Сорочинський Д.Р., ст.гр.ТЕ-09б, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Боднар Л.А.

22. Умови доцільного використання щепи в якості енергоносія.

Степанов Д.В, к.т.н., доцент, Юзюк А.О., асистент.

 

СЕКЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО ТА ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

 

20 – 22 березня, 1500 , ауд. 3327

 

Голова секції: д.т.н., професор Моргун А.С.

Заступник голови: д.т.н., професор Друкований М.Ф.

Секретар: к.т.н., доц. Сіянов О.І.

 

1. Теоретичні основи розрахунку фундаментних конструкцій за числовим МГЕ.

Балатюк А.Д., Франчук О.В., ст. гр. Б-12м, наукові керівники – д.т.н., професор, Моргун А.С., асистент Меть І.М.

2. Результати використання структурного модуля в системі металевого покриття цеху складування готової продукції кондитерської фабрики ROSHEN.

Писаренко І.Д. , ст. гр. 2Б-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Сіянов О.І.

3. Наслідки усунення стержнів гребеневої ділянки металевих циліндричних сітчастих склепінь.

Берчак С. П., ст. гр. 2Б-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Сіянов О.І.

4. Вплив розташування горизонтальних ферм на роботу металевих циліндричних сітчастих оболонок.

Сіянов О.І., к.т.н., доцент.

5. Моделювання і розрахунок стержневої стінової конструкції для проектування об’єкта сфери торгівлі.

Ляхович Н. В., ст. гр. 2Б-09, науковий керівник – к.т.н., доцент  Сіянов О.І.

6. аналіз різниці між модулем деформації та модулем пружності грунту.

Гуменюк В.М., ст. гр. 2Б-12м, наукові керівники – д.т.н., професор Друкований М.Ф., к.т.н., ст. викладач Блащук Н.В.

7. Порівняння величин тертя по боковій поверхні забивних паль, що визначена різними способами.

Батащук О.В., Острівець о.с., ст. гр. 1Б-09, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Блащук Н.В.

8. Вплив виду ґрунту на сумісну роботу паль і ростверку в кущовому пальовому фундаменті.

Чобанова К.А., ст. гр. 2Б-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент Маєвська І.В.

9. Врахування роботи ростверку при підсиленні палями стовпчастого фундаменту.

Герман О.Ю., ст. гр. 1Б-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Маєвська І.В.

10. Спрощене визначення параметрів просідання лесових грунтів за фізичними показниками.

Зайцева А.Ю., ст. гр. 2Б-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Маєвська І.В.

11. Вплив жорсткості ростверку на роботу пальового фундаменту.

Кондратенко Т.В., ст. гр. 1Б-10, науковий керівник – к.т.н., доцент

Маєвська І.В.

12. Способи будівництва на основах з слабкими прошарками.

Мрочко Т.В., Бондар Т.О., ст. гр. 2Б-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент Маєвська І.В.

13. Вім-технології на етапі експлуатації інженерних будівельних об’єктів.

Андрухов в.м., к.т.н., доцент, колесник а.о., аспірант.

14. Особливості експлуатації інженерних будівельних об’єктів біля залізнич-них колій.

Андрухов В.М., к.т.н., доцент, Матвійчук В.В., аспірант.

15. Інформаційні технологічні потоки в будівельній компанії та їх автоматизація.

Атаманенко М.Б., ст. гр. 2Б-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент Андрухов В.М.

16. Унікальні інженерні споруди сучасності.

Андрухов В.М., к.т.н., доцент.

17. Місце прикладання навантаження як метод підвищення несучої здатності фундаменту на розпірні навантаження.

Машницький О.П., ст. гр. 2Б-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Попович М.М.

18. Прогнозування міцності розподілу бокового тиску при виробництві пресованих бетонних дорожніх каменів.

Бікс Ю.С., асистент.

19. Збірно-монолітні анкерні фундаменти.

Крайсвітня  О.В., ст. гр. 1Б-10, науковий керівник – к.т.н., доцент

Попович М.М.

20. Особливості реконструкції пам’ятки архітектури – базилики монастирсь-кого комплексу в с.м.т. Тиврові.

Рошак В.М., ст. гр. 1Б-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Попов В.О.

21. Напружено-деформований стан основ при підсиленні розширенням підошви.

Баранюк о.с., ст.гр.1Б-12мі, науковий керівник – д.т.н., професор Друкований М.Ф., к.т.н., ст. викладач Блащук Н.В.

22. Вплив технології влаштування паль на несучу здатність підсиленого палями фундаменту.

Сміхульський В.В., ст.гр.2Б-09б, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Блащук Н.В.

23. Врахування етапів роботи та підсилення стрічкового фундаменту палями при числовому моделюванні.

Балакер С.Ю., ст. гр. 2Б-12м, наукові керівники – д.т.н., професор Друкований М.Ф., к.т.н., ст. викладач Блащук Н.В.

24. Зміна напружено-деформованого стану основи в процесі зведення будівлі.

Настольний А.О., ст. гр. 1Б-09, науковий керівник – к.т.н., ст.викладач Блащук Н.В.

 

СЕКЦІЯ МІСТОБУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

20 березня, 1600, ауд. 3232

21-22 березня, 1200, 3302

 

Голова секції: д.т.н., професор Дудар І.Н.

Заступник голови: к.т.н., доцент Швець В.В.

Секретар: аспірант Риндюк С.В.

 

1. Підсумки наукової діяльності кафедри містобудування та архітектури
у 2012 р.

Дудар І.Н., д.т.н., професор.

2. Основні методи містобудівних досліджень вулично-дорожньої мережі міста.

Круть В.В., ст. гр. БМ-12мі, наукові керівники – д.т.н., професор Дудар І.Н., к.т.н., ст. викладач Гарнага В.Л.

3. Вдосконалення систем водозабезпечення жителів міста Вінниці.

Яворовська О.В., ст. гр. БМ-10, науковий керівник – д.т.н., професор Дудар І.Н.

4. Енергоефективні заходи у багатоквартирних будинках.

Бойко А.С., ст. гр. БМ-12м, наукові керівники – к.т.н., доцент Очеретний В.П., д.т.н., професор, Лівінський О.М..

5. Декоративне опорядження фасадів монолітних будинків .

Заришнюк А.М., ст. гр. БМ – 09, науковий керівник – асистент Потапова Т.Е.

6. Ефективність використання поризованих сухих будівельних сумішей для теплоізоляції приміщень та утеплення підлог.

Очеретний В.П., к.т.н., доцент, Бондар А.В., аспірант.

7. Методи розрахунку , програмування та моделювання в містобудуванні .

Тихоненко А.П., ст. гр. БМ – 09, науковий керівник – асистент Прилипко Т.В.

8. Технологічні розробки і консультативні послуги для установ і підприємств м. Вінниці.

Писаренко І.Д., ст. гр. 2Б-09, Сміхульський В.В, ст. гр. 2Б-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Загреба В.П.

9. Містобудівне планування реконструкцій житлової забудови, що склалася.

Мищишин Н.А., ст. гр. БМ-12мі, науковий керівник – к.т.н., доцент
Кучеренко Л.В.

10. Архітектурно-містобудівний підхід до проектування та модернізації фізкультурно-спортивних комплексів.

Антонюк О.В., ст.гр.БМ-12мі, науковий керівник – к.т.н., доцент Кучеренко Л.В.

11. Сучасні покриття підлог.

Синюченко Є.Ю., ст. гр. БМ-10, науковий керівник – д.т.н., професор

Дудар І.Н.

12. Організація проектування містобудівної документації забезпечення діяльності режимно-секретної служби .

Кухарчук В.В., ст. гр. БМ - 12сп, науковий керівник – асистент Потапова Т.Е.

13. Закордонний досвід проектування дитячих дошкільних закладів.

Зелениця К.Ю., ст. гр. БМ-09, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач

Гарнага В.Л.

14. Особливості реконструкції фінансових установ, розташованих на перших поверхах житлових будинків.

Смишляєва Я.С., ст.гр.БМ-09, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач

Гарнага В.Л.

15. Архітектура малоповерхової житлової забудови з сонячними колекторами.

Яківчук С.В., ст.гр. БМ-10, науковий керівник – к.арх.н., доцент Смоляк В.В.

16. Підвищення міцності бетону шляхом регулювання динаміки процесу гідратації цементу.

Злов Є.В., ст. гр. БМ-10, науковий керівник – к.т.н., доцент Швець В.В.

17. Технологія використання прогінного тунелю мілкого закладання для влаштування лінії метротрамвая.

Лисюк О.І., ст. гр. БМ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент Швець В.В.

18. Аналіз благоустрою територій шкіл м. Вінниці.

Маржинюк Я.О. ст.гр БМ – 09, науковий керівник – асистент Потапова Т.Е.

19. Модернізація та реконструкція багатоповерхівок перших масових серій.

Щербань Д.П., ст. гр. БМ-10, науковий керівник – к.т.н., доцент

Ковальський В.П.

20. Формування екосистеми великого міста – як основи його стійкого розвитку.

Гончар А.А., ст. гр. БМ-10, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач

Гарнага В.Л.

21. Реконструкція пам’яток історії і культури.

Білоус Д.Ю., ст. гр. БМ-10, науковий керівник – к.т.н., доцент Швець В.В.

22. Енергоактивні будівлі.

Сафонов Д.О, ст.гр.Б-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Ковальський В.П.

23. Соціально-демографічний аналіз і прогноз розвитку міст.

Скрипник О.Ю., ст.гр. БМ – 12м, науковий керівник – асистент Потапова Т.Е.

24. Дослідження стану сучасних студентських гуртожитків та шляхи вирішення проблеми.

Бунецька В.О., ст.гр. БМ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент

Ковальський В.П.

25. Використання ніздрюватого бетону в монолітному домобудуванні.

Тихоненко А.П., ст.гр.БМ-12см, науковий керівник – асистент Потапова Т.Е.

26. Безтраншейні методи влаштування та ремонту інженерних мереж.

Кухарчук В.В., ст. гр. БМ - 12см, науковий керівник – асистент Потапова Т.Е.

27. Економічний аналіз розвитку міста.

Мельник В.Ю., ст.гр.БМ – 12м, науковий керівник – асистент Прилипко Т.В.

28. Сучасні підходи підвищення ефективності виконання тонкошарового штукатурного покриття.

Стрілець Я.О., ст. гр. БМ-12мі, науковий керівник – д.т.н., професор

Лівінський О.М., к.т.н., доцент Кучеренко Л.В.

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 180;