СЕКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МОДЕЛЮВАННЯВ ЕКОНОМІЦІ

 

21–22 березня, 1415, ауд. 2224

Голова секції: д.е.н., професор Карачина Н.П.

Заступник голови: к.е.н., доцент Сметанюк О.А.

Секретар: асистент Філатова Л.С.

 

1. Проблематика моделювання виробничоорієнтованої поведінки вітчизняних підприємств.

Карачина Н.П., д.е.н., професор.

2. Про плани і перспективи розвитку вітчизняної економіки.

Мороз О.В., д.е.н., професор.

3. Розвиток інноваційного підприємництва як засіб розширеного відтворення в сільському господарстві.

Чалюк П.В., к.е.н., професор.

4. Формування організаційних факторів конкурентних переваг сучасних економічних систем.

Сметанюк О.А., к.е.н., доцент.

5. Розширення змісту поняття «дистанційний маркетинг» в аспекті комерціалізації інновацій.

Несен Л.М., к.т.н., доцент.

6. Застосування концепції загального маркетингу в процесі управління вищим навчальним закладом.

Мокіна Ю.В., к.е.н., доцент.

7. Особливості товарного брендингу в умовах кризи та рецесії.

Штовба О.В., к.е.н., доцент.

8. Формування первинних виробничих осередків підприємства в умовах розвитку ринкових відносин.

Дворніков М.Є., доцент.

9. Типологія соціально-економічних інститутів: практичне застосування.

Шиян А.А., к.ф.-м.н., доцент.

10. Конкурентні стратегії підприємств харчової промисловості.

Благодир Л.М., к.е.н., ст. викладач.

11. Основні тенденції молокопереробної промисловості України в сучасних ринкових умовах.

Філатова Л.С., асистент.

12. Методичні аспекти аналізування та оцінювання системи мотивації працівників на підприємстві.

Зайкова В.С., ст. гр. МОз-09, науковий керівник – д.е.н., професор
Карачина Н.П.

13. Види просування товару за допомогою маркетингу.

Каменчук Н.О., ст. гр. МОз-12м, науковий керівник – д.е.н., професор

Карачина Н.П.

14. Сучасні підходи до розробки маркетингової стратегії виробничого підприємства.

Войт В.В., ст. гр. МОз-12м, науковий керівник – д.е.н., професор
Карачина Н.П.

15. Інвестиційна привабливість як складова ефективної регіональної політики.

Кужба А.О., ст. гр. МОз-12м, науковий керівник – д.е.н., професор
Мороз О.В.

16. Місце стратегічної стійкості у системі управління підприємством.

Базалицька А.В., ст. гр. МОз-12м, науковий керівник – к.е.н., доцент Сметанюк О.А.

17. Проблеми співробітництва між Україною та Казахстаном у сфері інвестування в агросекторі.

Шакурова О., ст. гр. МОз-12м, науковий керівник – к.е.н., доцент

Сметанюк О.А.

18. Роль і місце ліквідності підприємства в сучасному економічному середовищі.

Дарвішева К.В., ст. гр. МОз-12сп, науковий керівник – к.е.н., доцент Сметанюк О.А.

19. Якість продукції як один із вагомих факторів конкурентоспроможності підприємства.

Пантоха Дуке Естефанія Паола, ст. гр. МОз-12м, науковий керівник – к.е.н., доцент Штовба О.В.

20. Економічна взаємодія України та Туркменістану в автомобілебудівній галузі.

Кругляк С., ст. гр. МОз-10, науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент
Шиян А.А.

21. Перспективи розвитку міжнародного туризму в Україні.

Савицька О., ст. гр. МОз-10, науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент
Шиян А.А.

22. Напрямки вдосконалення економічної співпраці України та Туркменістану.

Сорока Л., ст. гр. МОз-10, науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент Шиян А.А.

23. Співпраця України з Туркменістаном в інноваційній сфері.

Перцата Л., ст. гр. МОз-10, науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент
Шиян А.А.

24. Особливості організації збуту при різних територіальних схемах дистрибуції.

Несен В.В., начальник відділу продажу ПАТ «Маяк».

25. Регіональна економічна інтеграція : типи, форми та ефекти.

Цуй Сяосюй, ст. гр. МОз-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент
Несен Л.М.

26. Сучасні тенденції стратегічного менеджменту.

Кавуненко О.М., ст. гр. МОз-09, науковий керівник – к.т.н., доцент
Несен Л.М.

27. Управління необоротними активами як фактор підвищення ефективності виробництва.

Терешко Д., ст. гр. МОз-09, науковий керівник – к.е.н., професор
Чалюк П.В.

28. Удосконалення управління інноваційними проектами як засіб прискореного обновлення основного капіталу.

Мартинюк Ю.О., ст. гр. МОз-09, науковий керівник – к.е.н., професор Чалюк П.В.

29. Основні напрями вдосконалення управління конкурентоспроможністю підприємства.

Орищук Л.І., ст. гр. МОз-09, науковий керівник – доцент Дворніков М.Є.

30. Механізм формування та використання прибутку підприємства.

Блащук І.П., ст. гр. МОз-09, науковий керівник – доцент Дворніков М.Є.

СЕКЦІЯ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ

21-22 березня, 1415, ауд. 2420

 

Голова секції: д.е.н., професор Мороз О.О.

Заступник голови: к.е.н., ст. викладач Краєвська А.С.

Секретар: ст. лаборант Костіна В.П.

 

1. Підсумки наукової роботи кафедри підготовки менеджерів за 2012 рік.

Мороз О.О., д.е.н., професор.

2. Корпоративне управління банківським бізнесом.

Філіпських В.Г., директор відділення №17 у м. Вінниця АТ «Банк Ренесанс Капітал».

3. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємств м'ясної промисловості.

Білоконь Т.М., к.е.н., доцент.

4. Проблеми забезпечення якості сировини на молокопереробних підприємствах.

Безсмертна О.В., к.е.н., доцент.

5. Вдосконалення факторного аналізу.

Грабовецький Б.Є., к.е.н., доцент.

6. Мотиваційні механізми управління персоналом підприємств сфери послуг. Краєвська А.С., к.е.н., ст. викладач.

7. Формування механізму управління інноваційним розвитком машинобудівних підприємств.

Пілявоз Т.М., ст. викладач.

8. Експортно-імпортні операції в контексті тіньової економіки.

Семцов В.М., к.е.н., доцент.

9. Економіко-організаційні фактори управління якістю продукції.

Ткачук Л.М., к.е.н., доцент.

10. Стратегічні напрями розвитку земельних відносин в Україні.

Чаплигіна О.В., к.е.н., ст. викладач.

11. Стратегічні інструменти антикризового управління підприємствами.

Шварц І.В., к.е.н., доцент.

12. Особливості здійснення організаційних змін на підприємстві.

Салієва О.В., асистент.

13. Значення наукових технологічних парків в соціально-економічному зростанні та розвитку регіону.

Романець І.В., аспірант.

14. Короткострокове прогнозування курсу основних валют на основі нейронечіткого моделювання.

Граняк В.Ф., ст. гр. 2М-11, науковий керівник — д.е.н., професор Мороз О.О.

15. Шляхи забезпечення фінансової стійкості підприємства.

Карпенко Н.В., ст. гр. 1М-11, науковий керівник — д.е.н., професор
Мороз О.О.

16. Мотивація праці в сучасному підприємництві.

Калугаряну Т.К., ст. гр. 1 МОФ-09, науковий керівник — к.е.н., доцент Ткачук Л.М.

17. Якість продукції як визначальний фактор конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості.

Просянюк І.А., ст. гр. 2М-11, науковий керівник — к.е.н., доцент
Ткачук Л.М.

18.  Проблеми і перспективи управління маркетингом в сучасному підприємництві.

Нємчинова О.М., ст. гр. 1М-11, науковий керівник — к.е.н., доцент
Ткачук Л.М.

19. Шляхи забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Кримняк О.В., ст. гр. 1М-11, науковий керівник — к.е.н., доцент Ткачук Л.М.

20. Еколого-економічні проблеми поводження з твердими побутовими відходами.

Івчанська В.В., ст. гр. 2 ЕКО-09, науковий керівник — к.е.н., ст. викладач Краєвська А.С.

21. Еколого-економічні аспекти використання біогазу як альтернативного джерела енергії.

Заставна Н.В., ст. гр. 2 ЕКО-09, науковий керівник — к.е.н., ст. викладач Краєвська А.С.

22. Еколого-економічна ефективність використання водогосподарського комплексу України.

Полудненко Т.В., ст. гр. 2 ЕКО-09, науковий керівник — к.е.н., ст. викладач Краєвська А.С.

23. Проблеми і перспективи управління власним капіталом промислових підприємств.

Кисса О.В., ст. гр. 3 М-11, науковий керівник — ст. викладач Пілявоз Т.М.

24. Підвищення ефективності управління дебіторською заборгованістю підприємства.

Руденко О.М., ст. гр. 1 М-11, науковий керівник — ст. викладач Пілявоз Т.М.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 357; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!