СЕКЦІЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ20березня, 1600, ауд. 4310

21 березня, 1415, ауд. 43105

22 березня, 1415, ауд. 4310

 

 Голова секції: д.т.н., професор Бурбело М.Й.

Заступник голови: к.т.н., доцент Демов О.Д.

Вчений секретар: асистент Войнаровський А.Ж.

 

1. Оперативне  прогнозування  електричних  навантажень промислових    
 підприємств із врахуванням їх фрактальних властивостей.

Шуллє Ю.А., асистент.

2. Комплексне використання БСК для компенсації реактивної потужності та місцевого регулювання напруги.

Терешкевич Л.Б., к.т.н., доцент, Чайка І.П., аспірант.

3. Оптимізація режимів напруги та реактивної потужності в системах електропостачання з нелінійними навантаженнями.

Климчук Р.В., асистент.

4. Оптимальне керування компенсаційними симетрувальними установками.

Войтюк Ю. П., інженер, науковий керівник - д.т.н., професор Бурбело М. Й.

5. Діагностика асинхронних двигунів з використанням пульсуючої

потужності.

Гаврилюк В. В., інженер, науковий керівник - д.т.н., професор 

Бурбело М. Й .

6. Системи  керування установками динамічної компенсації реактивної потужності з симетруванням навантажень.

Никитенко М. В., аспірант, науковий керівник - д.т.н., професор

Бурбело М. Й.

7.  Захист розподільних мереж від неповнофазних режимів.

Мельничук С. М., аспірант, науковий керівник - д.т.н., професор 

Бурбело М. Й.

8. Розрахунок несиметричних режимів розподільних мереж в системі ортого нальних координат.

Кошкалда В. О., аспірант, науковий керівник - д.т.н., професор 

 Бурбело М. Й.

9. Деякі питання з інженерної підготовки та благоустрою території з врахуванням СЕП освітлення.

Волоцька Н.А., ст. викладач спецдисциплін Вінницького будівельного технікуму.

10. Вплив динаміки електричного режиму на результати керування реактивним навантаженням.

Владико О.С., магістрант, науковий керівник - к.т.н., доцент

Терешкевич Л.Б.

11. Алгоритм аналітичного визначення розв'язків електроенергетичних задач в умовах нечітко заданих даних.

Ковальчук О. О., ст. гр. ЕСЕм – 12, науковий керівник - к.т.н., доцент

Камінський В.В.

12. Визначення затрат в лінію електропередавання в умовах нечітко заданого   струму лінії.

Горчиця Д. П., ст. гр. ЕСЕм – 12, науковий керівник - к.т.н., доцент

Камінський В.В.

13 Комп'ютерні моделі автоматизації контролю допустимості даних та керованих змінних енергетичних задач прийняття оптимальних рішень.

Беспятчук В. М., ст. гр. ЕСЕм – 12, науковий керівник - к.т.н., доцент

Камінський В.В.

14. Вплив якості електроенергії на збільшення втрат електроенергії.

Гуртовий В. О., ст. гр. Ем-08, науковий керівник - д.т.н., професор

Бурбело М.Й.

15. Аналіз та оцінка збитків від низької якості електроенергії.

Хурцилава М. В., ст. гр. Ем-08, науковий керівник - д.т.н., професор 

Бурбело М. Й.

16. Компенсація реактивної потужності за умов низької якості електроенергії.

Чорнолата І. П., ст. гр. Ем-08, науковий керівник - д.т.н., професор

Бурбело М.Й.

17. Застосування синхронних двигунів для підтримання рівнів напруги.

Довгалюк П. В., ст. гр. 3Есе-09, науковий керівник - д.т.н., професор

Бурбело М. Й.

18. Моделювання режимів несиметричних навантажень фотоелектричних станцій.

Венгер М. М., ст. 3Есе-10, науковий керівник - д.т.н., професор 

Бурбело М. Й.

19. Аналіз динамічних режимів роботи статичних тиристорних компенсаторів.

Лобода Ю.В., ст. гр. 3Есе-10, науковий керівник - д.т.н., професор

Бурбело М.Й.

20. Визначення та вимірювання пульсуючої потужності трифазних несимет-ричних систем.

Омелянчук Р.Г., ст. гр. 3Есе-10, науковий керівник - д.т.н., професор

Бурбело М. Й.

21. Захист від несанкціонованого використання електричної енергії.

Безпалько І.В., ст. гр. 4ЕМ-09б, Магдюк Л.Р., ст. гр. 4ЕМ-09б, науковий

керівник - к.т.н., ст. викладач Девятко М.В.

22.Підвищення ефективності використання конденсаторних установок.

Вільчинська О.В., ст. гр. ЕМм -12, Мусійчук Ю.Ю. ст. гр. 4ЕМ-09б, науковий керівник - к.т.н., доцент Демов О.Д.

23.Декомпозиційні методи розрахунку компенсації реактивної потужності в електричних мережах.

Цілімецька Н.Г. ст. гр. ЕМм -12, науковий керівник - к.т.н., доцент

Демов О.Д.

24.Аналіз методів діагностування технічного стану та виявлення відмов електрообладнання СЕП.

Голубівська Ю.О., ст. гр. 4ЕМ-09б, науковий керівник - ст. викладач

Волоцький А.М

25.Оптимальна стратегія випуску продукції на підприємстві в умовах обмежень постачання електричної енергії.

Дмитришен О.В., ст. гр.4-ЕМ-09б, науковий керівник - к.е.н., доцент

Милосердов В.О.

26. Визначення збитку при порушенні електропостачання.

Магдич І.Ю., ст. гр.4-ЕМ-09б, науковий керівник – к.е.н., доцент

Милосердов В.О.

27.Огляд існуючих режимів заземлення нейтралі в мережах 6-35 кВ.

Поліщук О., ст. гр. 3ЕСЕ-11, науковий керівник - к.т.н., ст. викладач

Кравець О.М.

28.Основні кроки впровадження системи енергетичного менеджменту на промисловому підприємстві (на прикладі "ВАТ Вінницький молокозавод").

Марущенко Т.С., ст. гр. 4-Ем-09б, науковий керівник - асистент

Шуллє Ю.А.

29.Енергоменеджмент та системний підхід як чинники сталого енергетичного розвитку підприємства.

Каруцяк А.В., ст. гр. 4-Ем-09б, науковий керівник - асистент Шуллє Ю.А.

30.Енергоефективність сонячних колекторів, їх конструктивне виконання.

Дворецька І.В. ст. гр. 4-Ем-10б, науковий керівник - асистент Шуллє Ю.А.

31.Енергоменеджмент і альтернативні джерела енергії – системний підхід в енергозбереженні та підвищенні енергетичної ефективності.

Русятинська А.О., ст. гр. 4-Ем-09б, науковий керівник - асистент

Шуллє Ю.А.

32.Визначення компенсації реактивної потужності на промислових підприємствах.

Кириловська О.В.  ст. гр. 4-Ем-09б, науковий керівник - к.т.н., доцент

Бабенко О.В.

33. Формування стимулюючих тарифів для ФЕС.

Стремецька Н.І., ст. гр. Ем-09б, науковий керівник – асистент

Мельничук Л. М.

34. Дослідження засобів та методів покращення якості електроенергії в промислових та побутових приміщеннях.

Жидкова Є.С., ст. гр. 4-Ем-09б, науковий керівник - к.т.н., доцент

Бабенко О.В.

35. Загальні вимоги до електропостачання систем освітлення.

Юзькова Юлія Володимирівна, ст. гр. 4Ем-10б, науковий керівник - к.т.н., доцент Бабенко О.В.

36. Підвищення енергоефективності насосних установок.

Поліщук О.О., ст. гр. Ем-12, науковий керівник - к.т.н., доцент Бабенко О.В.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 435; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!