СЕКЦІЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИТА ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

 

20 березня, 1600, ауд. 4222

21 березня, 1415, ауд. 4222

22 березня, 1415, ауд. 4222

 

Голова секції: д.т.н., професор Кухарчук В.В.

Заступник голови: к.т.н., доцент Родінков В.І.

 Вчений секретар: спірант Граняк В.Ф.

 

1.  Підсумки з наукової роботи кафедри за 2012 рік.

Кухарчук В.В., д.т.н., професор.

2. Фазо-амплітудний метод та засоби вимірювального контролю вологості   гетерогенних дисперсних діелектриків.

Граняк В.Ф., аспірант

3. Високочастотний повнодіапазонний фазометр.

Півнюк Ю., магістрант, науковий керівник – аспірант Граняк В.Ф.

4. Використання диференційних рівнянь для розрахунку перехідних процесів в електричних колах.

Мельник С.С., ст.гр.1Е-11, наукові керівники– к.т.н., доцент

Мадьяров В.Г., к.т.н., доцент Ковальчук М.Б.

5. Використання рядів Фур’є для розрахунку кіл за умови несинусоїдної напруг.

Томеш О.С., ст.гр.2Е-11, науковий керівник - к.т.н., доцент Мадьяров В.Г., к.т.н., доцент Ковальчук М.Б.

6. Аналіз типових помилок, які допускають студенти при розв’язуванні задач на щорічних олімпіадах з курсу ТОЕ .

Говор І.К., асистент

7. Нестандартний аналіз в електротехніці. Аналіз кіл постійного струму з ідеальними реактивними елементами.

Карпов Ю.О., д.т.н., професор, Кацив С.Ш., к.т.н., доцент

8. Ідентифікація електродинамічної складової амплітудно-частотно-часового спектру вібросигналу гідрогенератора.

Биковський С.О., ст.гр.2КІ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент

Кацив С.Ш., асистент Говор І.К.

9. Випадкові похибки та невизначеності вимірювання моменту інерції.

Ведміцький Ю.Г., асистент

10 Вірогідність відомих методів контролю моменту інерції 1-го порядку.

Ведміцький Ю.Г., асистент  

11.Вплив похибок вимірювання несинусоїдних величин на стійкість системи приводу з пружними зв’язками.

Коваль А.М., асистент

12.Покращення динамічних властивостей приводу дифузійного апарату.

Коваль А.М., асистент

13. Вимірювання температури роторних обмоток гідрогенераторів.

Усов В.В., к.т.н., доцент

14.Прогнозування рівня вібрації гідрогенераторів.

 Усов В.В., к.т.н., доцент

15.Вдосконалена система диференційного захисту приводу похилого   дифузійного апарату.

Сташко А.А., Лаура Я.П., ст. гр.1ЕМп-10, науковий керівник – к.т.н.,

доцент Родінков В.І.

16.Впровадження новітніх електронних засобів в системах електроприводів    цукрових заводів Вінниччини.

Родінков В.І., к.т.н., доцент.

 

СЕКЦІЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ

 

20 березня, 1600, ауд. 4225
21 березня, 1430, ауд. 4225

22 березня, 1415, ауд. 4225

 

Голова секції: д.т.н., професор Грабко В.В.

Заступник голови: к.т.н., доцент  Розводюк М.П.

Вчений секретар: асистент Шевчук Ю.В.

 

1. Наукові дослідження на кафедрі та плани на найближчу перспективу.

Грабко В.В., д.т.н., професор.

2. Мікропроцесорна структура пристрою для діагностування системи керування групою насосів, що працюють паралельно.

Мошноріз М. М. , к.т.н., доцент.

3. Особливості діагностування тягового електродвигуна.

Розводюк М. П., к.т.н., доцент.

4. Лабораторний стенд для пошуку можливого місця пошкодження ізоляції обмоток електричних машин тепловізійними засобами.

Грабко В. В., к.т.н., доцент.

5. Спосіб діагностування гальмівних кіл частотних електроприводів.

Левицький С.М., к.т.н., доцент

6. Способи виявлення місця пошкодження ізоляції електротехнічних вузлів тролейбуса.

Курочка В.П., ст. викладач.

7. Віртуальний лабораторний стенд для дослідження типових схем керування асинхронним двигуном з короткозамкнутим ротором.

Мошноріз М. М. , к.т.н.

8. Розробка однофазного інвертора з мікропроцесорним керуванням.

Проценко Д.П., к.т.н.

9. До питання визначення похідної синусоїдальної напруги в задачі регулювання напруги за допомогою силового трансформатора з пристроєм РПН.

Бальзан І.В., аспірант.

10. Діагностування турбогенераторів.

Курочка Д.П., аспірант.

11. Діагностування гідрогенераторів.

Варавва М.О., аспірант.

12. Нові підходи до діагностування високовольтних вимикачів.

Вишневський Я.А., аспірант.

13. Пристрій контролю та забезпечення оптимального натиску струмоприймачів тролейбуса на контактну мережу.

Курочка Д.П., аспірант.

14. Моделювання процесу визначення механічної складової гальмівного моменту електромеханічної системи гальмування трамвайного вагона.

Шевчук Ю.В., асистент.

15. Лічильник енергії для вітрового колеса.

Дячук В.О. ст. гр. ЕМп-9б, науковий керівник - д.т.н., професор Грабко В.В.

16. Тепловізійне діагностування обмоток ротора гідрогенератора.

Бомбик В.С., ст. гр. ЕПАмн-12, Довганич О.О ст. гр. ЕМп-9б, науковий керівник - д.т.н., професор Грабко В.В.

17. Модернізація системи електропривода процесу холодопостачання Бершадського пивзаводу.

Осельський О. В., ст. гр. ЕПАсп-12, науковий керівник - к.т.н., доцент Розводюк М. П.

18. Дослідження принципу роботи електричних машин (трансформатор, машини постійного струму, асинхронні машини) для студентів напрямку підготовки «Електромеханіка».
Злотковський Д.А., Сухов В.О. ст. гр. 2ЕМт-10б, наукові керівники - к.т.н., Мошноріз М. М., інженер Казак М.О.

19. Ескіз емблеми кафедри з використанням мікроконтролерів типу ATMEGA8515, AT90S2313.

Власов В.К. ст. гр. 1ЕМп-09б, наукові керівники – аспірант Бальзан І.В., інженер Казак М.О.

20. Дослідження електричних параметрів надшвидкісних електричних машин (двигуна постійного струму та індукційного генератора)

Кметь Н.Д., Бездітна С.В. ст. гр. 1ЕМп-09б, наукові керівники - к.т.н., доцент Грабко В. В., інженер Казак М.О.

21. Пристрій для діагностування пристрою РПН за часовими параметрами.

Євтухівський М.В. ст. гр. ЕПАмн-12, науковий керівник - д.т.н., професор Грабко В.В.

22. Пристрій для діагностування одночасності пофазного комутування високовольтних вимикачів.

Бартецький А.А., ст. гр. ЕПАсп-12, науковий керівник - д.т.н., професор Грабко В.В.

23. Система керування насосними агрегатами станції водопостачання при роботі на випадковий характер споживання води.

Діденко І. О., ст. гр. 1ЕМп-09б, науковий керівник - к.т.н. Мошноріз М. М.

24. Комп'ютерна модель системи автоматичного керування трансформаторами з інтелектуальним регулятором.

ст. гр. ЕПАм-12 Колмачов К. І., науковий керівник - к.т.н., доцент Левицький С.М.

25. Налаштування ПІ-регулятора напору на базі перетворювача частоти Altivar 31.

ст. гр. ЕМп-09 Войтюк Р. М., ст. гр. ЕМп-09 Когут С.В., науковий керівник - к.т.н., доцент Левицький С.М.

26. Діагностування автоматичних аналогових керуючих пристроїв електропривода.

Каліновський О.В., ст. гр. 1ЕМ-09б, науковий керівник - к.т.н., доцент Бабій С.М.

27. Розробка імітаційної панелі лінії кормоприготування на базі ATmega8515.

Каліновський О.В., Хижук В.В., ст. гр. 1ЕМ-09б, науковий керівник - к.т.н., доцент Бабій С.М.

28. Розробка лабораторного стенда для дослідження мікропроцесорних систем керування двигуном постійного струму.

Дідушок О.В., ст. гр. ЕМп-10б, науковий керівник - к.т.н., ст. викладач Проценко Д. П.

29. SСADAдлядослідження ДПС на базі Arduino.

Гоноровський В. В., ст. гр. 1ЕМп-10б, науковий керівник - асистент Шевчук Ю. В.

30. Акустичний вимикач.

Кучер А.І., ст. гр. ЕМмс-12б, науковий керівник - к.т.н., ст. викладач Проценко Д. П.

31. Розробка радіокерованих моделей електромобілів.

Мартиненко А.В., ст. гр. ЕМмс-12б, науковий керівник - к.т.н., ст. викладач Проценко Д. П.

32. Силовий перетворювач для керування двигуном постійного струму на базі IGBT транзистора.

Сорочинський Є.Р. ст. гр. ЕМт-10, науковий керівник - к.т.н., ст. викладач Проценко Д. П.

33. Профорієнтаційний стенд для дослідження систем автоматизації на базі апаратної платформи Arduino.

Гоноровський В. В., ст. гр. 1ЕМп-10б, науковий керівник - асистент Шевчук Ю. В.

34. Пристрій контролю струму витоку тролейбуса.

Сухов В.С., ст. гр. 2ЕМ-10б, науковий керівник - ст. викладач Курочка В.П.

35. Способи стабілізації струму в обмотках крокового двигуна.

Лавречко О. В., ст. гр. ЕМт-11, науковий керівник - к.т.н., ст. викладач Проценко Д. П.

36. Розробка цифрового тахометра.

Рихлюк О. В., ст. гр. ЕМт-10, науковий керівник - к.т.н., ст. викладач Проценко Д. П.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 212;