СЕКЦІЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ТРАНСПОРТНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ І КОМПЛЕКСІВ 

20 березня, 1600, ауд. 4228
21 березня, 1430, ауд. 4228

22 березня, 1415, ауд. 4228

 

Голова секції – акад. НАПНУ, д.т.н., професор  Мокін Б.І.

Заступник голови – д.т.н., доцент Мокін О.Б.

Вчений секретар – к.т.н., доцент Грабко В.В.

 

1. Винаходи 2012 року, які змінюють світ, або як наукова фантастика стає реальністю (за інформацією IEEE та BuzzFeed).

Мокін О.Б., д.т.н., доцент.

2. Вплив підвищення зовнішньої рейки на критичну швидкість, з якою потяг ще може проходити закруглення залізничної колії.

Мокін Б.І., акад. НАПНУ, д.т.н., професор, Мокін О.Б., д.т.н., доцент.

3. Мікропроцесорна реалізація тепловізійного пристрою для діагностування електричних машин в процесі їх роботи.

Грабко В.В., к.т.н., доцент.

4. Математична модель пневматичної магістралі гальмівної системи електропоїзда.

Лобатюк Ю.А., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Мокін Б.І.

5. Умови рекуперації та використання електричної енергії міським електричним транспортом.

Паянок О.А., к.т.н.

6. Оптимізація руху завантаженого електромобіля з тяговим електродвигуном постійного струму послідовного збудження.

Фолюшняк О.Д., аспірант, науковий керівник – д.т.н., доцент Мокін О.Б.

7. Дослідження впливу підвищення температури довкілля на показники ТЕС.

Головченко О.М., к.т.н., доцент.

8. Експериментальне визначення енергетичного потенціалу вітрових потоків, створюваних потягом під час руху.

Базалицький В.П., аспірант, науковий керівник – д.т.н., доцент Мокін О.Б.

9. Система керування синхронним генератором у складі вітроелектротехнічного комплексу.

Жуков О.А., к.т.н.

10. Використання рекуперації електричної енергії для стабілізації напруги трамвайної контактної мережі.

Іпатов Б.Б., аспірант, науковий керівник – д.т.н., доцент Мокін О.Б.

11. Механізми диференціації тарифів на активну електроенергію.

Мельничук Л.М., к.т.н.

12. Система рекуперації енергії руху потяга на основі супермаховиків.

Лобатюк В.А., ст. гр. ЕТЗ-12м, науковий керівник – д.т.н., доцент

Мокін О.Б.

13. Використання сонячної енергії для теплоенергопостачання підприємств та оздоровчих закладів Вінниччини.

Хурцилава М.В., ст. гр. ЕМм-12, Божкевич Н. Г., ст. гр. ЕМм-12, науковий керівник – к.т.н., доцент Головченко О.М.

14. Система рекуперації енергії руху велосипеда на основі мотор-колеса та іоністорів.

Токаленко І.Б., ст. гр. ЕТЗ-12м, науковий керівник – д.т.н., доцент

Мокін О.Б.

15. До питання модернізації електропривода вагону метро київського метрополітену.

Шендеренко О.В., ст. гр. 2ЕМ-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент

Паянок О.А.

16. Дослідження можливості застосування автоматичного керування мікрокліматом салону автомобілів сімейства ВАЗ.

Чоповенко Р.С., ст. гр. ЕТЗ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент

Богачук В.В.

17. Стимулюючі тарифи для ФЕС.

Стремецька Н.І., ст. гр. ЕМ-09, науковий керівник – к.т.н. Мельничук Л.М.

18. Теплонасосна установка для теплопостачання промислового підприємства.

Поліщук О.О., ст. гр. ЕМм-12, Богачук У.М., ст. гр. ЕМсп-12, науковий

керівник – к.т.н., доцент Головченко О.М.

19. Дослідження автоматизованого електропривода квадрольоту.

Смірнов І.П., ст. гр. ЕТЗ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент

Богачук В.В.

 

ІНСТИТУТ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУ

Оргкомітет

Бурєнніков Ю.А., к.т.н., професор – голова оргкомітету

Поляков А.П., д.т.н., професор – заступник голови оргкомітету

Біліченко В.В., к.т.н., професор – вчений секретар оргкомітету

Огородніков В.А., д.т.н., професор – член оргкомітету

Іскович-Лотоцький Р.Д., д.т.н., професор – член оргкомітету

Савуляк В.І., д.т.н., професор – член оргкомітету

Сивак І.О., д.т.н., професор – член оргкомітету

Козлов Л.Г., к.т.н., професор – член оргкомітету

Пленарне засідання

 

20 березня, 1430, зала № 12

 

1. Підсумки наукової діяльності ІнМТ за 2013 рік. Бурєнніков Ю.А., к.т.н., професор.
2. Теоретичні дослідження процесів потокового віброударного фазового розділення вологих дисперсних матеріалів. Севостьянов І.В. к.т.н., доцент.
3. Наукова діяльність кафедри АТМ у 2012 році та перспективи її розвитку. Біліченко В. В., к.т.н., професор.
4. Перспективні напрямки розвитку наукових досліджень в області обробки металів тиском. Огородніков В.А., д.т.н., професор.
5. Аналіз силових полів при малих товщинах пластично-деформованого шару металу. Сивак І.О., д.т.н., професор.
6. Інноваційні технології на кафедрі ТПЗ. Савуляк В.І., д.т.н., професор.

 

Секція машинобудування

 

21–22 березня, 1430, ауд. 1220

 

Голова секції: д.т.н., професор Іскович-Лотоцький Р.Д.
Співголова: д.т.н., професор Сивак І.О.
Заступники голови: к.т.н., доцент Обертюх Р.Р.,

к.т.н., доцент Петров О.В.
Секретарі: к.т.н., ст. викладач Сухоруков С.І., аспірант Слабкий А.В.

 

1. Тенденції розвитку приводів мобільних та технологічних машин на базі гідроапаратури з пропорційним електрогідравлічним керуванням.

Бурєнніков Ю.А., к.т.н., професор, Козлов Л.Г., к.т.н., професор.

2. Залежність траєкторії руху інструменту відносно поверхні заготовки від параметру ротаційної витяжки.

Шевчук Є.І., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Сивак І.О.

3. Формування осесиметричних полих деталей складної форми на верстатах з ЧПК.

Шевчук Є.І., аспірант, Янківський М.М., ст. гр. 1ІМт-10б, науковий керівник – д.т.н., професор Сивак І.О.

4. Експериментально-розрахунковий метод визначення деформованого стану заготовки, при якому має місце втрата стійкості процесу ротаційної витяжки.

Шевчук Є.І., аспірант, Римкевич І.В., ст. гр. 2ТМ-09б, науковий керівник – д.т.н., професор Сивак І.О.

5. Технологія виготовлення гвинтової канавки кулько-гвинтової пари методами локального пластичного деформування.

Байло О.В., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Сивак І.О.

6. Оцінка напружено-деформованого стану в осередку деформації при вдавлюванні кульки.

Ярошенко Т.В., інженер , науковий керівник – д.т.н., професор Сивак І.О.

7. Траєкторія руху інструмента, стадії та фази ротаційної витяжки при формуванні циліндричної деталі із плоскої заготовки.

Лозан Н.М., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Сивак І.О.

8. Моделювання процесу деформування поверхневого шару при обкатці циліндричним роликом

Карватко М.А., ст. гр. 1ІМ-09б, Сердюк О.В. інженер, науковий керівник – д.т.н., професор Сивак І.О.

9. Мехатронний привод мобільної робочої машини.

Козлов Л.Г., к.т.н., професор.

10. Гідроманіпулятор з мехатронною системою керування.

Піонткевич О.В., ст. гр. 1ТМ-12м, Коріненко М.П., ст.гр. 1ІМ-09б, Зінченко А.В., ст.гр. 1ІМ-09б, науковий керівник – к.т.н., професор Козлов Л.Г.

11. Розробка базової моделі регулятора для гідропривода термопластавтомата.

Ковальчук В.А., аспірант, Пилявець В.Г., ст. гр. 1ІМ-09мс, науковий керівник – к.т.н., професор Козлов Л.Г.

12. Статичні та динамічні характеристики гідроприводу з незалежним від навантаження розподілом потоків.

Лозовський С.М., аспірант, Коріненко М.П., ст. гр. 1ІМ-09б, Рубченко О.Л., ст. гр. 1ІМ-11мс, Парадний А.О., ст. гр. 1ІМ-11мс, науковий керівник – к.т.н., професор Козлов Л.Г.

13. Підвищення продуктивності механічної обробки деталі «Підшипник шестеренного насоса».

Небесна Н.Г., ст. гр. 1ТМ-12сп, науковий керівник – к.т.н., доцент

Дусанюк Ж.П.

14. Зменшення трудомісткості механічної обробки деталі типу «Кронштейн» при модернізації базового технологічного процесу.

Іщенко А.Ю., ст. гр. 1ІМт-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент Дусанюк Ж.П.

15. Обґрунтування доцільності застосування обладнання типу оброблюваний центр для обробки деталі «Корпус».

Черкіс С.В., ст. гр. 1ІМт-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент Дусанюк Ж.П.

16. Аналіз сучасного стану верстатобудівної промисловості України.

Столяр А.А., ст. гр. 1ІМт-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент Дусанюк Ж.П.

17. Експериментальне дослідження динамічних характеристик гнучких трубопроводів високого тиску.

Поздняков М.Ю., ст. гр. 1ТМ-12м, науковий керівник – к.т.н., доц. Пурдик В.П.

18. Регулятор витрат з полімерним робочим органом.

Брицький О.Л. інженер, науковий керівник – к.т.н., доцент Пурдик В.П.

19. Математичне моделювання електрогідравлічної системи керування регульованим насосом.

Кучеренко М.П., ст. гр. 2ТМ-12сп, Ланова О.О., ст.гр. 1ТМ-12м, науковий керівник – к.т.н., доц. Репінський С.В.

20. Удосконалення схеми гідропривода опорно-поворотного пристрою.

Бойко І.В., ст. гр. 1ТМ-12м, Федотенков Є.О., ст. гр. 1ІМ-11мс, Несімо О.С., ст. гр. 2ІМ-11б, науковий керівник – к.т.н., доцент Петров О.В.

21. Удосконалення конструкції запірно-регулюючого елемента гідророзподільника на основі комп’ютерного моделювання гідродинамічних процесів.

Печенкін П.О., ст. гр. 1ТМ-12м, Луцик В.Л., ст. гр. 1ІМ-10б, Рубченко О.Л., ст. гр. 1ІМ-12мс, науковий керівник – к.т.н., доцент Петров О.В.

22. Експериментальний стенд для визначення статичних характеристик LS-гідропривода.

Павлюк О.О., ст. гр. 1ТМ-12м, Ярчевська В.В., ст. гр. 2ІМ-09б, Мартинів Є.І., ст. гр. 1ІМ-10б, науковий керівник – к.т.н., доцент Петров О.В.

23. Ремонт несучих металоконструкцій.

Кубло О.В., ст. гр. 1ІМ-09б, Миколінський А.А., ст. гр. 1ІМ-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент Савуляк В.В.

24. Вплив холодної пластичної деформації на зміну структури металу.

Середник Ю.В., ст. гр. 1ТМ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент

Савуляк В.В.

25. Вплив геометричних характеристик листових зразків на точність визначення граничних деформацій.

Ницимайло В.О., ст. гр. 1ТМ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент Савуляк В.В.

26. Використання профільованих листових деталей для зміцнення металоконструкцій.

Деревенко О.О., ст. гр. 2ІМ-10б, науковий керівник – к.т.н., доцент Савуляк В.В.

27. Еволюція теорії тертя і її використання в обробці тиском.

Билічкіна В.Є., ст. гр. 2ІМ-10б, науковий керівник – к.т.н., доцент Савуляк В.В.

28. Аналіз розподілу температури по заготовці при поперечно-клиновій прокатці.

Леонтієв О.П., ст. гр. 1ТМ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент Сухоруков С.І.

29. Створення САПР по розрахунку режимів різання та їх оптимізації.

Багрій В.О., ст. гр. 1ІМ-10б, науковий керівник – к.т.н., доцент Сухоруков С.І.

30. Використання різних математичних моделей при моделюванні процесів обробки тиском в Ansys.

Сорокоумова В.О., ст. гр. 2ІМ-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент  Сухоруков С.І.

31. Модернізація системи керування промислового робота МП-11 на основі вільнопрограмованого контролера FESTO FC620 FST.

Ковальчук В.А. аспірант, Павлюк В.О., Солтик О.О., ст. гр 1ІМмс-11, наукові керівники – к.т.н., ст. викладач Лозінський Д.О., к.т.н., професор, Бурєнніков Ю.А.

32. Вибір оптимальних параметрів конфігурації системи ЧПК верстату організованої на базі програмного продукту Mach 3.

Павлюк В.О., Солтик О.О., ст. гр 1ІМмс-11, науковий керівник – к.т.н., ст.викладач Лозінський Д.О.

33. Оптимізація процесу формоутворення гнутих листових заготовок з покриттям.

Мальований І.Ю., ст. гр. 1ТМ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент Савуляк В.В.

34. Теоретичне дослідження розподілу температури в шпиндельному вузлі установки для розпилення вольфраму.

Івашко Є.І., ст. гр. 1МВ-12м, к.т.н., доцент Іванчук Я.В., науковий керівник – д.т.н., професор Іскович-Лотоцький Р.Д.

35. Розробка конструкції установки для утилізації відходів за допомогою САПР.

Тесовський Д.С., ст. гр. 1МВ-12м, к.т.н., доцент Іванчук Я.В., науковий керівник – д.т.н., професор Іскович-Лотоцький Р.Д.

36. Теоретичне дослідження процесу горіння в установці для утилізації відходів.

Веселовський Я.П., ст. гр. 3ІМв-10, науковий керівник – к.т.н., доцент Іванчук Я.В.

37.Перспективи впровадження установок піролізної утилізації медичних відходів.

Данилюк О.М., Повстенюк В.І., НВП Вінниця Гідравліка-Сервіс.

38.Підвищення ефективності процесу розпилення вольфраму за рахунок системи охолодження.

Повстенюк Д.В., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Іскович-Лотоцький Р.Д.

39.Гідравлічна система установки для зневоднення вторинних продуктів харчових виробництв.

Любін В.С., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Іскович-Лотоцький Р.Д.

40.Особливості використання електромагнітних сервоклапанів в системах ГІП.

Міськов В.П., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Іскович-Лотоцький Р.Д.

41.Експериментальне дослідження гідроімпульсного пристрою для радіального віброточіння.

Слабкий А.В., аспірант, науковий керівник – к.т.н., доцент Обертюх Р.Р.

42.Пристрій з гідроімпульсним приводом для деформаційного зміцнення деталей.

Чернійко В.В., ст. гр. 1МВм-12, науковий керівник – к.т.н., доцент    Обертюх Р.Р.

43. Пристрій для віброрізання з уніфікованим генератором імпульсів тиску.

Цехмістер А.О., ст. гр. 1МВм-12, науковий керівник – к.т.н., доцент Обертюх Р.Р.

44. Пристрій для віброрізання з сильфонною силовою ланкою і уніфікованим генератором імпульсів тиску.

Завальний Ю.С., ст. гр. 3ІМв-09, науковий керівник – к.т.н., доцент  Обертюх Р.Р.

45. Моделювання напружено-деформованого стану кузова автомобіля-самоскида при ударному розвантаженні.

Веселовський Я.П., ст. гр. 3ІМв-10, Любонько М.О., ст. гр. АТ-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Іванчук Я.В.

46. Дослідження гідравлічного привода конвеера з пусковим пристроєм.

 Поліщук Л.К., к.т.н. доцент, Коцюбівський Р.П., асистент.

47. Двобарабанний гідравлічний привод конвеєра стріли відвалоутворювача

технологічної лінії подрібнення щебеню.

 Керничний В.М., ст гр 1МВ-12м, Трофимчук С.В., ст. гр. 3ІМв-09б,

 науковий керівник – к.т.н., доцент Поліщук Л.К.

48. Математична модель нестаціонарних режимів роботи вантажопасажирсь-

кого ліфта.

Грищишин О.О., ст. гр. 1МВ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент

Поліщук Л.К.

49. Приводний пристрій подрібнення деревини для пресування брикетів.

Швець Д.В., ст.гр. 1МВ-12с, науковий керівник – к.т.н. , доцент

Поліщук Л.К.

50.  Комплексний привод руки маніпулятора промислового робота з хвильовою  передачею із проміжними тілами кочення

Чорний В.О., ст.гр. 1МВ-12с, науковий керівник – к.т.н., доцент
Поліщук Л.К.

51. Пусковий пристрій гідравлічного привода конвеєра стріли відвалоутворювача технологічної лінії подрібнення щебеню.
Коваль О.О., ст.гр. 3ІМв-09б, Коцюбівський Р.П., асистент, науковий керівник – к.т.н.,  доцент Поліщук Л.К.

52. Використання Calls–технологій в сучасному машинобудівному виробництві.
Марущак М.В., ст. гр. 3ІМ–10, науковий керівник – к.т.н., доцент Булига Ю.В.

53.Деякі аспекти математичного моделювання робочих процесів гідропри-водів технологічних машин.

Пішенін В.О., к.т.н., доцент.

54. Бабка шліфувального верстата.

Бабич П.О., ст. гр. 3ІМ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Пішенін В.О.

55. Верстатні гідравлічні лещата.

Кріпак Р.П., ст. гр. 3ІМ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Пішенін В.О.

56. Малогабаритна силова гідравлічна головка.

Коваленко В.А., ст. гр. 3ІМ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент     Пішенін В.О.

57. Вплив кінематичних кутів на конструкцію різального інструменту.

Бабій І.В., ст. гр. 1МВ-12, науковий керівник – ст. викладач Штурма А.Л.

58. Гідроімпульсний привод установки для віброабразивної обробки деталей  складної конфігурації.

Борачук А.А., ст. гр. 3ІМ-10, Захаревич Н.Б, ст. гр. 3ІМ-10, Радзівіл К.Л.,

ст. гр. 3ІМ-10, науковий керівник – асистент Манжілевський О.Д.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 410; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!