Цифро-аналоговий позиційний слідкувальний електропривод постійного струмуПри необхідності отримання високої точності стеження (до 0,001 %) в сучасному ЕП застосовуються цифрові датчики його координат, які разом з іншими цифровими пристроями керування (задавачами, суматорами, лічильниками тощо) утворюють вимірювальну частину слідкувального ЕП. Високі показники слідкувального ЕП отримуються у тому випадку, коли цифрова вимірювальна частина поєднується з аналоговою частиною, виконаною за принципом підлеглого регулювання координат. У результаті такого поєднання утворюються так називані Цифро-аналогові системи ЕП, які поєднують у собі позитивні властивості цифрових і аналогових систем.

Рисунок 14.4 – Структурна схема цифро-аналогового слідкувального електропривода постійного струму

Аналогова частина ЕП (рис. 14.4) виконана за структурою підлеглого регулювання координат, в якій зовнішній контур регулювання положення виконаний цифровим, а внутрішні контури регулювання струму і швидкості – аналоговими. Аналогова частина містить регулятор струму РС, на який надходять сигнали завдання струму Uз.т,і зворотного зв'язку за струмом Uз.з.с., які подаються відповідно з регулятора швидкості РШ і датчика струму ДС. Вихідний сигнал регулятора струму Uкер. є керуючим для реверсивного перетворювача Пр,який живить якір ДПС незалежного збудження М. Регулятор швидкості РШ, у свою чергу, одержує сигнали Uз.з.ш. від датчика швидкості (тахогенератора) BR і Uз.ш,. від задавача інтенсивності ЗІ, вхідним сигналом якого є вихідний сигнал U'з.ш. аналогового регулятора положення РП.

До складу цифрової вимірювальної частини ЕП, яка формує сигнал неузгодженості , входять датчики вхідної ДП1 і вихідної ДП2 координат ЕП (його положення), арифметичний підсумовуючий пристрій АПП, перетворювач коду в напругу ПКН (перетворювач код – аналог) і перетворювач коду положення вала ДПС у двоїчний код програмованого контролера.

Робота цифрової частини слідкувального ЕП відбувається так. Необхідне переміщення виконавчого органуробочої машини виробляється задавачем ДП1у виді числа Nз.п у двоїчному коді. Цей сигнал подається на вхід суматора АПП разом з числовим сигналом Nп (також у двоїчному коді), що відповідає дійсному положенню виконавчого органа робочої машини.

Суматор АПП забезпечує підсумовування цих двох цифрових сигналів і виділення сигналу неузгодженості в цифровому коді . Далі цифровий сигнал  за допомогою перетворювача ПКН перетворюється в аналоговий сигнал  (напругу постійного струму), який надходить на вхід регулятора положення РП.

Цифро-аналоговий слідкувальний ЕП має добрі динамічні показники роботи за рахунок аналогової частини і високу точність слідкування, яка забезпечується цифровою частиною. Елементи та пристрої такого ЕП реалізуються на основі уніфікованої серії аналогових           (УБСР-АІ) і цифрових (УБСР-ДИ) регуляторів.

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 379; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ