Замкнена схема імпульсного регулювання швидкості асинхронного двигуна за допомогою резистора в колі ротораУ схемі ЕП (рис. 13.17) з імпульсним регулюванням опору в колі випрямленого струму ротора для отримання жорстких характеристик використаний негативний зворотний зв'язок за швидкістю двигуна.

До роторного кола АД підключений некерований трифазний випрямляч В, до виходу якого підключений резистор R2д. Паралельно резистору увімкнений керований ключ (комутатор), виконаний, наприклад, за схемою рис. 13.18, а.

Керування ключем відбувається від широтно-імпульсного модулятора ШІМ, на вхід якого надходять сигнали завдання Uз.ш та зворотного зв'язку. за швидкістю Uз.з.ш. При надходженні на вхід ШІМ позитивного сигналу Uкер. = Uз.шUз.з.ш. він починає генерувати імпульси керування. Ці імпульси за допомогою схеми керування ключем СКК розподіляються по тиристорах ключа і викликають їх періодичне вмикання та закорочування резистора R2д.

Принцип отримання жорстких характеристик ЕП полягає в наступному. Припустимо, що АД працює в усталеному режимі при якомусь заповненні ключа К, якому відповідає еквівалентний опір кола ротора. Нехай з якихось причин відбулося збільшення моменту навантаження АД, у результаті чого почне знижуватися його швидкість. Тоді відповідно до формули (13.3) для сигналу керування Uкер. він почне підвищуватися, що викличе збільшення заповнення роботи ключа К та зменшення тим самим еквівалентного опору в колі ротора  Це, у свою чергу, призведе до збільшення струму в роторі та моменту АД і припиненню зниження швидкості, що відповідає жорстким характеристикам ЕП, показаним на рис. 13.19. У схемі може бути досягнуте також регулювання (обмеження) струму та моменту, для чого вона повинна бути доповнена контуром регулювання струму I2d. У цьому випадку механічні характеристики мають вертикальну ділянку, яка відповідає заданому рівню обмеження струму та моменту.

Схема синхронного електропривода з автоматичним регулюванням збудження синхронного двигуна

 

Функціональна схема синхронного ЕП з автоматичним регулюванням збудження двигуна (рис. 13.20) побудована за принципом підлеглого регулювання координат і забезпечує регулювання трьох змінних – струму збудження, напруги та реактивної складової струму статора СД. Схема містить чотири замкнених контури регулювання.

Перший і другий контури забезпечують регулювання струму збудження за допомогою регулятора струму збудження РСЗ. Сигнал на вході РСЗ формується із сигналів завдання мінімуму струму Із мін., зворотного зв'язку (датчик струму збудження) і завдання струму збудження, який надходить з регулятора завдання струму збудження РЗСЗ. Вихідний сигнал РСЗ за допомогою СІФК впливає на тиристорний збуджувач ТЗ, змінюючи відповідним чином струм збудження Із.

На вхід РЗСЗ (другий контур регулювання) надходить сумарний сигнал, який формується сигналами, пропорційними квадрату активної складової струму статора (канал: квадратичний перетворювач КП; ФП – формуючий підсилювач), похідної активного струму (канал: ДАС – датчик активного струму; ДП – диференціальний перетворювач), а також сигналом з регулятора реактивного струму РРС.

Регулятор реактивного струму входить у третій контур — контур регулювання реактивного струму Iр. На його вході підсумовуються сигнали зворотного зв'язку (датчик реактивного струму ДРС) і два сигнали завдання – від регулятора напруги РН і сигналу Із.р, який відповідає оптимальному значенню потужності, яка віддається.

Рисунок 13.20 – Замкнена схема автоматичного регулювання струму збудження синхронного двигуна

 

На вході РН (четвертий контур регулювання) підсумовуються сигнали зворотного зв'язку за напругою U1 (датчик напруги ДН) і два сигнали, які задають номінальну Uз і мінімальну Uз.min напруги. До РН підключений спеціальний вузол, який при зниженні напруги в мережі до 0,8 — 0,85 оптимального різко збільшує коефіцієнт підсилення РН, у результаті чого забезпечується форсування збудження.

Блоки керування розглянутої схеми виконані на елементах УБСР.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 569;