Цифрові оптичні передавальні пристрої, вибір робочої точки. Чинникі, які спотворюють форму оптичних імпульсів в цифрових оптичних передавальних пристроях.В реальних цифрових ОПерП діє ряд чинників, які спотворюють форму оптичних імпульсів, епюри, що характеризують роботу реальних цифрових ОперП наведені.

послідовності імпульсів:1--форма напруги бінарної послідовності, що подається на вхід ОПерП; 2--ідеальна форма послідовності оптичних імпульсів на виході ОПерП; -- варіації амплітуди та тривалості електричних імпульсів; 4 - збільшення фронту та зрізу оптичних імпульсів внаслідок недостатньої швидкодії джерела випромінювання; 5 - поява викиду та “дзвін” на вершині оптичного імпульсу при використанні лазерного діоду; 6 - підвищений рівень фонового випромінювання при передачі символу “0”; 7 - накладання на імпульсну послідовність шумів.

 

Оптичні приймальні пристрої, їх призначення. Методи прийому оптичного випромінювання.

Приймальні пристрої ВОСП, подібно радіочастотним аналогам можна поділити на три групи: з прямим (або безпосереднім) детектуванням, з попереднім оптичним підсилюванням та з гетеродинним прийомом. Кожний з методів детектування забезпечує певну чутливість приймального пристрою під час перетворення світла в електричний струм та у подальшій обробці електричного сигналу.

В більшості сучасних ВОСП використовується безпосередній прийом оптичних сигналів

1-лавинный или фотодиод. 2-усилитель. 3-выравниватель.4-фильтр

Згідно з рис. 3.45світлова хвиля падає безпосередньо на світлочутливу площадку фотодетектора, де перетворюється в електричний сигнал, який підсилюється високочутливим підсилювачем, далі вирівнюється (якщо це цифровий сигнал) та фільтрується.

Шуми та чутливість оптичних приймальних пристроїв. Еквівалентна шумова схема..

Чутливість приймального пристрою розуміють мінімальну потужність оптичного сигналу на вході фотодетектора, що забезпечує необхідну якість прийому, яка оцінюється відношенням сигналу до шуму в аналогових системах та ймовірністю помилки у цифрових системах. Найбільшу чутливість забезпечують пристрої з безпосереднім оптичним підсиленням та з гетеродинним прийомом.

       На схемі наведені такі джерела шумів: дробовий ( ), темновий ( ), тепловий ( ). Шуми фотодетектора: – джерело шумового струму вхідного каскаду підсилювача,  – джерело шумової напруги у колі зворотного зв‘язку. Елементи схеми Rн та Cg відповідають опору навантаження фотодетектора Rн та ємності p-n-переходу фотодетектора Сg. Власний динамічний опір p-n-переходу ФД можна до уваги не приймати, тому що він значно менший від опору навантаження ФД. Rа та Са – елементи вхідного каскаду підсилювача, R0, C0– елементи кола зворотного зв’язку.

Струм на виході ФД є пропорційним оптичній потужності, що приймається

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 252; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ