Основне призначення балонів полягає в ...    а) транспортуванні стиснених, зріджених і розчинених газів;

    б) зберіганні стиснених, зріджених і розчинених газів;

    в) використанні стиснених, зріджених і розчинених газів;

    г) всі відповіді вірні.

До холодоагентів, що наявні в холодильних установках, належать ...

        а) вірна відповідь б) і с),

    б) аміак,

    в) хладон,

    г) фреон.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО

МАТЕРІАЛУ

2.1 Загальні положення техніки безпеки.

1. Якими є вимоги до розміщення торгівельних підприємств?

2. Якими є вимоги до планування, забудови, благоустрою території торгівельного підприємства?

3.  Якими є вимоги до влаштування будівель торгівельних підприємств

4.  Якими є вимоги до влаштування торгівельних залів, виробничі
складських приміщень?

5.  У яких міждержавних і державних стандартах наведено вимоги без­пеки до виробничого обладнання?

6.  Якими пристосуваннями та засобами має бути постачено різне облад­нання для захисту людей від небезпечних факторів?

7. Як взагалі забезпечується безпека на робочих місцях при обслу­говуванні устаткування?

8.  Якими організаційними заходами забезпечується необхідний рівень
безпеки виробничого обладнання?

2.2. Методи і засоби захисту від ураження електричним струмом.

1. За якими умовами виконуються захисне заземлення або занулення
електроустановок?

2. Як конструктивно виконується захисне заземлення електричних
машин, механізмів, апаратів?

3.  Якими є особливості контурного і виносного заземлюючих пристроїв?

4.  Як конструктивно виконується занулення електричних машин, меха­нізмів, апаратів?

5.  Яким має бути відповідно до діючих правил опір ізоляції струмоведучих частин?

6.  Якими є вимоги до електромереж для живлення персональних ЕОМ,
переферійних пристроїв та обладнання для їх обслуговування,
ремонту і налагодження?

7.  Яку небезпеку створює статична електрика і яким має бути захист від
неї?

8.  Яким є захист будівель та споруд від атмосферної електрики?

9.  Якими є електрозахисні засоби для захисту людей, працюючих з
електроустановками, від ураження електричним струмом?

10.  Якими є правила застосування і випробування електрозахисних засобів для захисту людей, що працюють з електроустановками, від
ураження електричним струмом?

1.  Як забезпечується припинення дії на потерпілого електричного
струму?

2.  Якими є заходи щодо надання допомоги потерпілому від дії
електричного струму?

3. Якими є вимоги до організації вантажо-розвантажувальних робіт на підприємстві?

4.  Якими є вимоги до укладання на майданчиках та штабелювання
вантажів?

5.  Які пристосування використовують для забезпечення безпеки і
полегшення вантажо-розвантажувальних робіт при постачанні
вантажів на склади транспортними засобами?

6. Якими є загальні вимоги до утримання та технічного обслуговування
вантажопідіймальних машин?

7.  Якою є сутність технічного опосвідчення вантажошдіймальних машин, знімних вантажозахоплювальних пристосувань та тари?

8.  Які пристрої та пристосування забезпечують безпечність ліфтів?

9.   Якою є сутність технічного опосвідчення ліфтів?

10.  Якими є вимоги до утримання та технічного обслуговування ліфті?

11.  Якими є вимоги до влаштування та експлуатації підйомників?

12.  Якими є вимоги до управління самохідними внутрішньовиробничими
засобами транспорту?

13.  Якими є вимоги безпеки до конструкції та експлуатації самохідних
навантажувачів з механічною системою підйому вантажу?

14. Якою має бути ширина проїздів між штабелями вантажів?

15. Якими є вимоги безпеки до конструкції та експлуатації вантажні
візочків?

16.  Якими є вимоги безпеки до конструкції, розміщення та експлуатації
конвеєрів?

17.  Якими є вимоги безпеки до конструкції рольгангів?

18. Якими є вимоги безпеки до спусків і похилих площин для транспортування вантажів під дією сили тяжіння?

19.  Як забезпечується у сфері торгівлі безпечність механізованого  циклу товароруху з використанням піддонів і тари-устаткування?

2.4. Загальні вимоги техніки безпеки до обладнання для обробки продуктів.

1. Якими є загальні вимоги до безпечної експлуатації електромеханічного обладнання?

2. Якими є загальні вимоги до безпечної експлуатації електронагрівальних апаратів?

3. Якими є вимоги безпеки до конструкції та експлуатації машин для
нарізання гастрономічних продуктів?

5. Якими є вимоги безпеки до конструкції та експлуатації хліборізок?

6. Якими є вимоги безпеки до конструкції та експлуатації машин для
різання заморожених продуктів, сортових розрубів та птахів?

7. Якими є вимоги безпеки до конструкції та експлуатації м'ясорубок с
індивідуальним приводом?

8. Якими є вимоги безпеки до експлуатації змінних робочих механізмів
для подрібнення харчової сировини з використанням універсальних
приводів?

9. Якими є загальні вимоги безпеки до конструкції та експлуатації
машин для перемішування і збивання продуктів?

10. Якими є вимоги безпеки до конструкції та експлуатації тісторозкочувальних машин?

11. Якими є вимоги безпеки до конструкції та експлуатації електричних
харчоварильних котлів?

12. Якими є вимоги безпеки до конструкції та експлуатації електричних
пароварильних апаратів?

13. Якою є автоматика, що забезпечує безпеку роботи електричних
кіп'ятильників?

14. Які пристосування та прилади забезпечують безпечну роботу експрес-кавоварок?

15. Якими є вимоги безпеки до конструкції та експлуатації посудомийних

машин?

16. Які пристосування та прилади забезпечують безпечну роботу
електричних сковорідок з безпосереднім обігрівом?

17. Якими є вимоги безпеки до конструкції та експлуатації жарових
автоматів?

18. Якими є вимоги безпеки до конструкції та експлуатації надвисокочастотних печей?

19. Якими є вимоги безпеки до конструкції та експлуатації електричних
плит з відкритою жаровою поверхнею?

20. Якими є загальні вимоги до розміщення, підключення до електромережі та експлуатації машин і апаратів для обслуговування
торгівельних процесів?

21. Якими є вимоги до розміщення у приміщенні та влаштування робочих

місць з відеотерміналами і персональними ЕОМ?

22. Якими є вимоги до організації робочого місця, де передбачається
використання ЕОМ для управління технологічним устаткуванням?

23. Якими є загальні вимоги до утримання, технічного обслуговування та обліку обладнання, що призначене для обслуговування торгівелних процесів?

2.5. Загальні вимоги техніки безпеки до посудин, що працюють під тиском.

1. Якими є найбільш часті причини аварій та вибухів при експлуатації
посудин, що працюють під тиском?

2. На які об'єкти розповсюджуються Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском?

3. Яким є порядок реєстрації, технічного опосвідчення та видачи дозвілуна введення в експлуатацію посудин, що працюють під тиском?

4. Якими є організаційні заходи щодо забезпечення справного стан:
безпечної роботи посудин, що працюють під тиском?

5. Якими приладами, запобіжними пристроями, арматурою мають бути
обладнані посудини, що працюють під тиском, для запобігання
аваріям?

6. Якими пристосуваннями мають бути постачені балони для газів?

7. Яким є порядок опосвідчення балонів, що знаходяться у експлуатації?

8. Яким є порядок експлуатації, транспортування та зберігання балона

газами?

9. Якими пристосуваннями мають бути постачені цистерни перевезення зріджених газів?

10. Як використовуються колір і написи для розрізнювання балонів
цистерн та бочок з різними газами?

11. Якими факторами зумовлена небезпека працюючої сатураторної
установки?

12.  Які прилади та пристосування забезпечують безпечну експлуатації
сатураторної установки?

13.  Якими є правила безпечної експлуатації сатураторної установки?

2.6. Загальні положення щодо безпечної експлуатації холодильних
установок.

1. Якими є організаційні заходи   щодо забезпечення безпечної
експлуатації холодильних установок?

2. Яким є порядок технічного опосвідчення апаратів (посудні
холодильних установок?

3. Яким є порядок технічного обслуговування холодильних установок.

4. Які арматура, контрольно-вимірювальні прилади та засоби автоматичного захисту використовуються для запобігання аваріям ; аміачних та хладонових холодильних установках?

5. Як забезпечується випуск парового аміаку або хладону з комп­ресорної системи у атмосферу через запобіжні  клапани при
перевищенні їх робочого тиску?

6. Якими є методи виявлення мікровитоків холодоагентів і мастил з
холодильних установок?

7. Якими засобами індивідуального захисту має бути забезпечений
обслуговуючий персонал аміачних та хладонових холодильних
установок?

8. Якими є вимоги до розміщення машинних, апаратних, кон­денсаторних відділень та холодильних камер аміачних холодильних
установок стосовно інших приміщень будівель?

9. Якими є вимоги до влаштування машинних відділень аміачних
холодильних установок та розміщення у них обладнання?

10. Якими є особливі вимоги до електрообладнання у машинному,
апаратному і конденсаторному відділеннях аміачної холодильної
установки?

11. Якими є вимоги до влаштування машинних відділень хладонових
холодильних установок та розміщення у них обладнання?

12. Якими є правила розміщення хладонових установок при їх невеликій
холодопродуктивності?

13. Якими є вимоги до пристрою і продуктивності вентиляції у машинних

відділеннях аміачних та хладонових холодильних установок?

14. Якими є вимоги до облаштування холодильних камер?

15. Якими є організаційні заходи щодо забезпечення безпечної
експлуатації торгівельного холодильного обладнання?

16. Якими є вимоги до розміщення в приміщеннях холодильних шаф,
прилавків, вітрин, збірно-щитових камер?

17. Якими є особливості безпечної експлуатації торгівельного
холодильного обладнання з невбудованим в ньому агрегатом?

2.7. Вимоги техніки безпеки до конструкції і експлуатації торгівельних
автоматів.

1. Якими є вимоги до розміщення торгівельних автоматів у приміщеннях

та живлення їх електроенергією?

2. Якими є організаційні та технічні рішення щодо забезпечення
безпечної експлуатації торгівельних автоматів?

3. Вимогам яких нормативних документів з охорони праці повинні
відповідати окреми агрегати та поточно-механізовані лінії в цілому?

4. Якими є особливості конструкції та безпечної експлуатації
технологічних ліній, що складаються з декількох послідовно

встановлених і одночасно працюючих конвеєрів або конвеєрі сполученні з іншими машинами?

5. Якими є вимоги до пультів і постів управління поточномеханізованими лініями?

6. Якою має бути відстань між технологічними лініями, що стоять
паралельно?

7. Якими є вимоги безпеки до обслуговування технологічних ліній?
2.7  Основи безпечної експлуатації деяких потоково-механізованих ліній.

1. Якими є особливості конструкції та безпечної експлуатації
механізованої лінії переробки, розфасування і пакування картоплі?

2. Якими є особливості конструкції і безпечної експлуатації
механізованої лінії для нарізання, зважування та пакування
гастрономічних товарів?

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 484; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!