Чинники, небезпечні для життя і здоров’я людини, поділяються на      а) постійні і тимчасові,

  б) постійні і змінні,

  в) постійні і періодичні,

  г) контрольовані та неконтрольовані.

3. Безпека праці визначається …

  а) конструкцією використовуваних машин, механізмів і устаткування,

  б) особливістю виконуваних технологічних процесів,

  в) умовами виконання робіт,

  г) усе перелічене.

4. Згідно з положенням про техніку безпеки, пожежонебезпечні матеріали слід розміщувати…

  а) у прибудованих до торговельного підприємства приміщеннях,

  б) в окремих будівлях,

  в) в торгових центрах,

  г) вірної відповіді немає.

5. Площадки зі сміттєзбірниками повинні знаходитись від будівель на відстані не меншій, ніж …

  а) 20 м,

  б) 25 м,

  в) 15 м,

  г) 30 м.

6. Входи, виходи і склади на підприємствах …

  а) можуть бути спільними для покупців і персоналу,

  б) повинні бути окремими лише для вантажних приміщень,

  в) використовуються однаково для усіх видів діяльності підприємства,

  г) можуть бути окремими для покупців і персоналу.

Знаки безпеки, що дозволяють виконання певних операцій тільки у разі дотримання конкретних вимог, - це . . .

      а) заборонні,

  б) попереджувальні,

  в) приписні,

  г) вказівні.

До навантажувально-розвантажувальних робіт допускаються робітники віком від . . .

      а) 18 років,

  б) 16 років,

  в) 14 років,

  г) немає встановленого віку.

Коли роботи з переміщення вантажів здійснюються механізованим способом?

      а) коли вантаж більший, ніж 3 кг;

  б) коли вантаж до 6 кг;

  в) вантажі, масою більше 20 кг, а також на відстань, більшу 25 м;

  г) переміщення вантажу будь-якої маси на відстань 3 м.

Якими нормативними актами потрібно користуватися під час обладнання, установки та експлуатації підіймально-траспортного устаткування?

    а) лише галузевими правилами з охорони праці,

    б) міждержавним стандартом ГОСТ 12.2.003-91 та Законом України «Про транспорт»,

    в) галузевими правилами з охорони праці, ДНАОП 0.00-1.03-02, «Правилами будови і безпечної, експлуатації вантажопідіймальних кранів», ДНАОП 0.00-1.02-99 «Правилами будови та безпечної експлуатації ліфтів» та іншими вимогами,

    г) Міждержавними стандартами ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 15.2.008-65 та ГОСТ 16.5.003-87.

Які з цих механізмів повинні мати кінцеві вимикачі?

    а) електрокари,

    б) навантажувачі,

    в) автокари,

    г) електроштабелери.

12. Транспортування тари на вилах навантажувача повинно бути на висоті…

    а) 1000 мм,

    б) 300 мм,

    в) 435 мм,

    г) 6 мм.

На підприємствах торгівлі і громадського харчування для обробки продуктів використовують . . .

        а) електромеханічне устаткування,

    б) електронагрівальне устаткування,

    в) електропарове устаткування,

    г) відповіді а) і б).

До експлуатації обладнання для обробки продуктів допускаються особи, які навчені за програмою ...

    а) технічного максимуму,

    б) хімічного мінімуму,

    в) теоретичного мінімуму,

    г) технічного мінімуму.

Для забезпечення безпечної експлуатації машини МРГ-300А необхідно ...

а) стежити за міцністю кріплення дискового ножа в корпусі і завантажувального лотка на важелі,

    б) дотримуватися правил безпеки,

    в) знати техніку експлуатації машини МРГ-300А,

    г) всі відповіді вірні.

16. Посудиною, що працює під тиском називають …

     а) герметично закриту ємність, призначену для ведення хімічних, теплових та інших технологічних процесів,

    б) ємність, яка може бути як герметично закритою так і розгерметизованою,

    в) посудина, яка вміщує сипучі розпорошувані речовини,

    г) всі відповіді вірні.

Якої місткості балони використовуються на підприємствах торгівлі?

    а) до 0,03 м  ( 30 л),

    а) до 0,99 м  ( 99 л),

    а) до 0,04 м  ( 40 л),

    а) до 0,01 м  ( 10 л).

18. Балони, що знаходяться в експлуатації, перевіряють один раз на …

        а) 3 роки,

    б) 5 років,

    в) 6 місяців,

    г) 10 років.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1060; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!